Links  |  Begrippen  |  Colofon  |  Home
zoek
Exact Software
Onderzoek
Gids boekhoudsoftware: compleet met eigenschappen per pakket

Plaatsingsdatum 25-05-2016
Berichtdatum Mei 2016

(Bijgewerkt 25 mei 2016)

Deze pagina is direct op te vragen via www.gidsboekhoudsoftware.nl.

De Gids Boekhoudsoftware 2016 geeft inzicht in nagenoeg ALLE standaard boekhoudpakketten voor de Nederlandse markt. Onderverdeeld naar:

 1. ZZP'ers en klein MKB;
 2. Middelgrote bedrijven (MKB);
 3. Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals).

Dat het aanbod van standaard boekhoudsoftware afneemt naarmate de bedrijfsgrote toeneemt is niet verrassend. Wel verrassend is het enorme aanbod van standaard boekhoudsoftware (meer dan 50) voor ZZP'ers en klein MKB. Gezien de prijsstelling van deze pakketten kan Excel als volledig overbodig worden beschouwd voor deze doelgroep.

Naast enkele algemene (pakket)gegevens is aan leveranciers gevraagd naar de aanwezigheid van bepaalde functionaliteit binnen de pakketten, afhankelijk van de (hiervoor genoemde) doelgroep(en) van een pakket.

Gevraagde functionaliteit voor ZZP'ers en klein MKB:

 1. Grootboek;
 2. Debiteuren / crediteuren;
 3. BTW-aangifte via SBR/Digipoort; elektronische BTW-aangifte.
 4. ICP-opgave via SBR/Digipoort; elektronische ICP-opgave.
 5. Scannen en herkennen van boekingsdocumenten;
 6. Boekingsbonnen via mobiele telefoon inlezen;
 7. Elektronische rekeningafschriften; het inlezen en verwerken van elektronische rekeningafschriften van de bank.
 8. Automatische bankkoppeling; elektronische rekeningafschriften van de bank komen automatisch in het boekhoudpakket terecht (zonder aparte download/upload).
 9. Facturering;
 10. Uitgaande facturen aanmaken en verzenden in PDF-formaat;
 11. Elektronisch factureren; uitgaande facturen aanmaken en verzenden in UBL-formaat;
 12. Uitgaande facturen aanmaken en verzenden op basis van andere gestructureerde formaten;
 13. Inkomende factuurverwerking op basis van UBL;
 14. Inkomende factuurverwerking op basis van andere gestructureerde formaten;
 15. Workflow autorisatie inkomende facturen; facturen goedkeuren vóór definitief boeken.
 16. Budgettering;
 17. Betalingsherinneringen en aanmaningen aanmaken en versturen;
 18. Afschrijvingen;
 19. Financieel dashboard op smartphone; weergave van financiële gegevens vanuit het boekhoudpakket op een smartphone.
 20. XML Auditfiles (XAF) minimaal vanaf versie 3.2; export waarmee de Belastingdienst eenvoudiger een administratie kan controleren. Zie www.auditfiles.nl voor meer informatie.
 21. Zelf controlerende administratie m.b.v. data-analyses;
 22. Online samenwerken met de accountant;
 23. Referentie grootboekschema (RGS);
 24. Jaarrekening deponeringsstukken in SBR; categorie micro en klein;
 25. Mutaties inlezen en verwerken vanuit andere pakketten; zoals vanuit kassasoftware en webwinkels.
 26. Urenregistratie;
 27. (Groot)handelsfuncties; inkoop, voorraad en verkoop.
 28. Overige functies.

Verder is gevraagd om de prijsstelling per boekhoudpakket omdat in dit segment de prijs vaak een belangrijke factor is bij de keuze van een boekhoudpakket.

Gevraagde functionaliteit voor Middelgrote bedrijven (MKB):

 1. Grootboek;
 2. Debiteuren / crediteuren;
 3. BTW-aangifte via SBR/Digipoort; elektronische BTW-aangifte.
 4. ICP-opgave via SBR/Digipoort; elektronische ICP-opgave.
 5. Scannen en herkennen van boekingsdocumenten;
 6. Boekingsbonnen via mobiele telefoon inlezen;
 7. Elektronische rekeningafschriften; het inlezen en verwerken van elektronische rekeningafschriften van de bank.
 8. Automatische betalingen;
 9. Automatische incasso;
 10. Automatische bankkoppeling; elektronische rekeningafschriften van de bank komen automatisch in het boekhoudpakket terecht (zonder aparte download/upload).
 11. Facturering;
 12. Uitgaande facturen aanmaken en verzenden in PDF-formaat;
 13. Elektronisch factureren; uitgaande facturen aanmaken en verzenden in UBL-formaat;
 14. Uitgaande facturen aanmaken en verzenden op basis van andere gestructureerde formaten;
 15. Inkomende factuurverwerking op basis van UBL;
 16. Inkomende factuurverwerking op basis van andere gestructureerde formaten;
 17. Workflow autorisatie inkomende facturen;
 18. Kostenplaatsen;
 19. Budgetten;
 20. Vreemde valuta;
 21. Betalingsherinneringen en aanmaningen aanmaken en versturen;
 22. Afschrijvingen;
 23. Consolidatie;
 24. Verplichtingen;
 25. Werkkostenregeling;
 26. Urenregistratie;
 27. (Groot)handelsfuncties; inkoop, voorraad en verkoop.
 28. Projectenadministratie; met voor- nacalculatie en onderhanden werk.
 29. Overige functies.Overige functies.

Op het gebied van rapportages en managementinformatie is gevraagd om de volgende functionaliteit:

 1. Jaarrekening;
 2. Jaarrekening deponeringsstukken in SBR; categorie klein en middelgroot;
 3. Liquiditeitsplanning;
 4. SBR/XBRL functionaliteit; (anders dan BTW/ICP).
 5. Financieel dashboard op smartphone; weergave van financiële gegevens vanuit het boekhoudpakket op een smartphone.
 6. Zelf controlerende administratie m.b.v. data-analyses;
 7. XML Auditfiles (XAF) minimaal vanaf versie 3.2; export waarmee de Belastingdienst eenvoudiger een administratie kan controleren. Zie www.auditfiles.nl voor meer informatie.
 8. Referentie grootboekschema (RGS). Zie www.softwarepakketten.nl/rgs voor meer informatie.
    
 9. Online samenwerken met de accountant;
 10. Mutaties inlezen en verwerken vanuit andere pakketten; zoals vanuit kassasoftware en webwinkels.

Minimaal vereiste functies voor deze doelgroep:
Kostenplaatsen, budgettering, afschrijvingen en elektronische rekeningafschriften.

Gevraagde functionaliteit voor Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals):

 1. Grootboek;
 2. Debiteuren / crediteuren;
 3. BTW-aangifte via SBR/Digipoort; elektronische BTW-aangifte.
 4. ICP-opgave via SBR/Digipoort; elektronische ICP-opgave.
 5. Elektronische rekeningafschriften; het inlezen en verwerken van elektronische rekeningafschriften van de bank.
 6. Automatische betalingen;
 7. Automatische incasso;
 8. Facturering;
 9. Uitgaande facturen aanmaken en verzenden in PDF-formaat;
 10. Elektronisch factureren; uitgaande facturen aanmaken en verzenden in UBL-formaat;
 11. Uitgaande facturen aanmaken en verzenden op basis van andere gestructureerde formaten;
 12. Inkomende factuurverwerking op basis van UBL;
 13. Inkomende factuurverwerking op basis van andere gestructureerde formaten;
 14. Workflow autorisatie inkomende facturen;
 15. Meerdere boekingsdimensies;
 16. Budgetten;
 17. Vreemde valuta;
 18. Betalingsherinneringen en aanmaningen aanmaken en versturen;
 19. Afschrijvingen;
 20. Rekening courant bedrijven;
 21. Kostenverdeelstaat;
 22. Consolidatie;
 23. Verplichtingen;
 24. Workflow;
 25. Activity based costing;
 26. Creditmanagement;
 27. Werkkostenregeling;
 28. Overige functies.

Op het gebied van rapportages en managementinformatie is gevraagd om de volgende functionaliteit:

 1. SBR/XBRL functionaliteit; (anders dan BTW/ICP).
 2. Jaarrekening;
 3. Jaarrekening deponeringsstukken in SBR; categorie middel en groot;
 4. Kasstroomoverzicht;
 5. Financiële ratio's;
 6. Liquiditeitsplanning;
 7. Financieel dashboard op smartphone; weergave van financiële gegevens vanuit het boekhoudpakket op een smartphone.
 8. Zelf controlerende administratie m.b.v. data-analyses;
 9. Export naar rapportagesoftware.

Relevante ontwikkelingen
Naast inzicht in standaard boekhoudsoftware wordt in de gids kort stilgestaan bij enkele relevante ontwikkelingen in relatie tot boekhoudsoftware, te weten:

 1. Cloud computing;
 2. Scannen en herkennen boekingsdocumenten;
 3. Elektronisch factureren;
 4. SBR;
 5. RGS;
 6. Zelfcontrolerende administratie m.b.v. data-analyse.

Gratis opvragen Gids boekhoudsoftware
De Gids telt ruim 300 pagina's en is gratis beschikbaar in PDF Formaat.
Naar opvragen GIds Boekhoudsoftware...  

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan het zo volledig mogelijk weergeven van het aanbod van standaard boekhoudsoftware voor de Nederlandse markt kunnen er pakketten ontbreken. Voor suggesties houden wij ons dan ook altijd aanbevolen en kan contact opgenomen worden via redactie@softwarepakketten.nl.


De gids bevat boekhoudsoftware van ruim 60 softwareleveranciers, onder andere van: 

Informer Software Reeleezee


DavilexVisma SoftwareKleisteen


Offective

Yoursminc
 

  Categorie(n) XML Auditfiles, SAAS, Cloud Computing, ZZP'ers en klein MKB, Robotic (accounting), Softwareselectie, Kennisplatform Administratieve software, Branche > Accountantskantoren, Soort > Boekhoudsoftware, SBR / XBRL, Branche > Financials, Soort > Creditmanagement en Incasso
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL http://www.gbned.nl

Terug  |  
Deze pagina printen
Gerelateerde berichten
Terugblik en presentaties Seminar Robotic accounting op 19 april 2017 [23-04-2017]
De complete gids Elektronisch factureren 2017 [18-04-2017]
Terugblik en presentaties praktijkdag CRM, digitaal dossierbeheer en data-analyse 15 maart 2017 [16-03-2017]
Gratis rapport: digitaal dossierbeheer en werkprogramma's 2017 [14-03-2017]
ICT Accountancy 2020/2030: accountantspraktijk op weg naar de toekomst [03-01-2017]

CreAim 

Visma Software 

Tecknow

  MUIS Software