Links  |  Begrippen  |  Colofon  |  Home
zoek
Exact Software
Auditfile familie

Beschikbare Auditfiles
Met behulp van Auditfiles is het de bedoeling om de gegevens uit administratieve systemen te kunnen uitwisselen via standaard formaten. Er is sprake van open standaards die voor iedereen beschikbaar zijn gesteld.

De Auditfile-familie bestaat uit:

XAF Auditfile Financieel (XAF)
Heeft betrekking op ondermeer de XML Auditfile Financieel (XAF), ten behoeve van grootboekrekening, grootboekmutaties en debiteuren en crediteuren.
   
XAS

Auditfile Salaris (XAS)
Heeft betrekking op het uitwisselen van salarismutaties. In dit kader is de XML Auditfile Salaris (XAS) ontwikkeld. Verder is XML Verzuim beschikbaar.
   

XAA

Auditfile Afrekensystemen (XAA)
Heeft betrekking op het uitwisselen van kassatransacties die worden vastgelegd binnen Point of Sale toessingen (POS). In dit kader is de XML Auditfile Afrekensystemen (XAA) ontwikkeld.
    

XAB

Auditfile Board Computer Taxi (XAB)
  
    

XAC

Auditfile Containerterminal (XAC)
Betreft de voorraadbeweging van containerterminals in Rotterdam. Is sinds 2004 gepubliceerd en betreft belang van alle RTO containerterminals.
    

XAR

Auditfile Ritregistratie (XAR)
In 2013 zijn er keurmerken verstrekt voor sluitende ritregistratiesystemen. De in 2013 vastgestelde auditfile specificatie is daar onderdeel van.
    

XAT

Auditfile Toegangssystemen (XAT)
Verwacht.
    

XAV

Auditfile Voorraad (XAV)
Verwacht.
    


XML platform
Auditfiles.nl is een initiatief van het XML platform.
Met tevens stuurverslagen!
Meer over het XML platform en contactinformatie.

Tools voor eindgebruikers
Het gaat om een tweetal gratis tools, te weten:
De Auditfile Viewer; met behulp van de Auditfile Viewer kunt u als eindgebruiker de inhoud van een Auditfile raadplegen.
Inpak- / uitpaksoftware; ter ondersteuning van de beveiliging van de uit te wisselen gegevens. 
Naar de tools...

Documentatie en tools voor softwareleveranciers
Softwareleveranciers kunnen, na zich te hebben aangemeld, documentatie en specificaties van de Auditfiles verkrijgen via de speciale community Ondersteuning Software Ontwikkelaars van de Belastingdienst (OSWO), te bereiken via www.oswo.nl  


Internationaal

SAF-T
In navolging op de Nederlandse Auditfiles heeft de OECD (Organisation for economic co-operation and development), onderdeel OECD's Committee on Fiscal Affairs (CFA), de SAF-T (Standard Audit File for Tax Purposes) ontwikkeld. Onder "Products and publications" is nadere informatie beschikbaar. Vervolgens zijn onder "Application of technologies" de standaarden voor audit data (SAF-T Standard Audit File Tax) te vinden. Een nadeel is dat er geen onderhoud wordt gepleegd op de standaard, noch dat er gelegenheid wordt gegeven aan de landen om bijvoorbeeld te publiceren hoe zij de standaard hebben gebruikt. In Nederland is er daarom nog steeds het XML-platform voor het beheren van de standaarden voor de verschillende auditfiles (onder de noemer: auditfile familie).

ADS
Het American Institute for Certified Public Accountants (AICPA) heeft recent de Audit Data Standard (ADS) ontwikkeld. ADS is ontwikkeld voor 2 file formats: (1) flat file format (pipe-delimited UTF-8 text file format) en (2) eXtensible Business Reporting Language Global Ledger Taxonomy Framework (XBRL GL). Onder de Audit Data Standard Working Group is meer informatie beschikbaar. 

Portugal
Binnen portugal is de Auditfile verplicht. Binnen ruim 2.000 pakketten is de Auditfile ingebouwd.
Naar overzicht pakketten Auditfiles in Portugal (in het Portugees).

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.

Relevante begrippen

Auditfiles

Met behulp van auditfiles is het mogelijk om gegevens uit administratieve systemen uit te kunnen wisselen via standaard formaten. Er is sprake van open standaards die voor iedereen beschikbaar zijn gesteld. Het bekendste voorbeeld is de XML Auditfile Financieel die betrekking heeft op gegevens uit boekhoudsystemen.

SAF-T

In navolging op de Nederlandse Auditfiles heeft de OECD (Organisation for economic co-operation and development), onderdeel OECD's Committee on Fiscal Affairs (CFA), de SAF-T (Standard Audit File for Tax Purposes) ontwikkeld. Onder "Guidance for Developers of Business and Accounting Software Concerning Tax Audit Requirements" is hierover informatie beschikbaar.

Bewaarplicht

Elke ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie zeven jaar te bewaren
Art. 52 AWR bevat de algemene voorschriften en het algemene kader waaraan de administratie van ondernemers moet voldoen. Deze bepalingen gelden eveneens voor de ondernemer voorzover deze de administratie in elektronische vorm voert 
Naar bewaarplicht.....

OSWO

Speciaal voor softwareleveranciers kent de Belastingdienst de unit OSWO (Ondersteuning Software Ontwikkelaars).

Alle begrippen...

Links

Belastingdienst
Algemene informatie voor gebruikers.
OECD
Organisation for economic co-operation and development, onderdeel OECD's Committee on Fiscal Affairs (CFA). Heeft de SAF-T (Standard Audit File for Tax Purposes) ontwikkeld.
OSWO
Unit OSWO (Ondersteuning Software Ontwikkelaars) van de Belastingdienst.
Raadpleeg alle links...

Organisatie
De organisatie van het beheer en het tot stand komen van de Auditfiles is in handen van het XML Platform.


LinkedIN - RGS/Auditfiles/SBR

LinkedIN
Wordt lid en discusseer mee met de LinkedIN groep
RGS / Auditfiles / SBR