UBL Ketentest

Pakketsoort - Logistiek > RFID

Radio Frequency Identification (RFID) is een technologie die het bedrijven mogelijk maakt om objecten draadloos te identificeren en te volgen.

Nadere toelichting:

RFID kan het beste worden omschreven als een draadloze streepjescode. RFID-labels (ook wel 'tags' genoemd) zijn miniscule microchips - soms kleiner dan een zandkorrel - die in verbinding staan met draadloze antennes. Deze RFID-labels luisteren naar een radiosignaal en reageren hierop door hun unieke ID code te versturen naar een ontvanger. Verwacht wordt dat RFID de wijze waarop bedrijven hun toeleveringsketen aansturen, in belangrijke mate gaat wijzigen. Dit geldt zeker voor de detailhandel, groothandel, de farmaceutische industrie en de transportsector. Een standaard RFID systeem bestaat uit een RFID-label (antwoordzender) inclusief een kleine antenne, een lezer en een computersysteem voor het programmeren van het RFID-label en het verwerken van de ontvangen gegevens.

Verschil met de streepjescode
Het belangrijkste verschil tussen de streepjescode en RFID is dat er bij streepjescodes sprake is van gedrukte labels die van  dichtbij via een optische laser worden gelezen, terwijl bij RFID sprake is van een antwoordzender in een chip, die op afstand worden 'ondervraagd' door lezers die van radio frequentie technologie (draadloos) gebruik maken. 

Web pagina onderdelen met [ RFID ]
Uniforme artikelcodering
Dienstverlener met [ RFID ] Toelichting
Empuls adviesgroep bv  

Onerzoeksbureau GBNED