Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

UBL algemeen | UBL Invoice (factuur)

UBL Factuur
UBL Factuur
Algemene kenmerken
Een factuurset bestaat altijd uit een UBL+PDF factuur.
Naam van documenten UBL en PDF factuur zijn altijd gelijk
Factuurregels met alleen tekst (zonder bedragen) zijn ongewenst
Aantallen en prijzen bij factuurregels maximaal 4 decimalen
Elementen UBL Factuur
Welke UBL versie moet u gebruiken? Alle UBL versies voor de factuur op een rij
Raadplegen alle mogelijke UBL elementen van een factuur
Nadere specificaties Europese norm EN 16931 met Nederlandse NLCIUS (SI UBL 2.0)
Nadere specificaties PEPPOL BIS (V3) binnen een UBL-factuur
NLUBL: De implementatie van UBL o.b.v. NLCIUS en PEPPOL-BIS in Nederland
Conversie van SI-UBL 1.2 naar EN 16931, PEPPOL-BIS en NLCIUS
Om te starten eerst voorbeeld van een simpele, maar wel complete, factuur in UBL (2.1 - EN 16931)
Toelichting opbouw UBL Factuur elementen
Opbouw UBL Factuur, het begin (verwijzing xml en namespaces)
Opbouw UBL Factuur, algemene factuurgegevens (zoals factuurnummer en -datum)
Opbouw UBL Factuur, (overige) referenties
Opbouw UBL Factuur, bijlagen als embedded document (AdditionalDocumentReference Attachment)
Opbouw UBL Factuur, verwijzing naar project (ProjectReference)
Opbouw UBL Factuur, afzender factuur (Accounting SupplierParty)
Opbouw UBL Factuur, ontvanger factuur (Accounting CustomerParty)
Opbouw UBL Factuur, begunstigde factuur (PayeeParty)
Opbouw UBL Factuur, Fiscale entiteit afzender (TaxRepresentativeParty)
Opbouw UBL Factuur, afleveradres (Delivery)
Opbouw UBL Factuur, betalingsmethode (PaymentMeans, waaronder bankrekening afzender)
Opbouw UBL Factuur, betalingsconditie (PaymentTerms)
Opbouw UBL Factuur, factuurtoeslag en korting (AllowanceCharge)
Opbouw UBL Factuur, BTW totalen (TaxTotal)
Opbouw UBL Factuur, factuurtotalen (LegalMonetaryTotal)
Opbouw UBL Factuur, factuurregels (InvoiceLine)
UBL Factuurscenario's
UBL Factuurscenario's algemeen (in kaart brengen en voorbeelden)
UBL en BTW, algemene informatie
UBL en BTW, afronding en BTW-berekening via grondslagen
UBL Binnenlandse BTW, Tarieven exclusief BTW
UBL Binnenlandse BTW, Uitwerking BTW bij factuurtoeslagen en -korting.
UBL Binnenlandse BTW, Uitwerking 0% BTW
UBL Binnenlandse BTW, Tarieven inclusief BTW EN afrondingsverschillen
UBL Binnenlandse BTW, Tarieven vrijgesteld van BTW
UBL Binnenlandse BTW, Margeregeling (tweedehands producten)
UBL Binnenlandse BTW, BTW-verlegd
UBL Binnenlandse BTW, BTW en betalingskorting
UBL Binnenlandse BTW, BTW en kredietbeperking
UBL EU, ICP (intracommunautaire prestaties)
UBL EU, Buitenlandse BTW (elektronische diensten aan particulieren in de EU)
UBL Export (buiten de EU)
UBL Facturen in vreemde valuta
UBL Creditnota
UBL Proforma factuur
UBL en Verzamelfacturen
UBL G-rekening (ten behoeve van inlenersaansprakelijkheid)
UBL Verwijzing naar ReferentieGrootboekschema (RGS)
UBL Verwijzing naar orders, orderregels en pakbonnen
UBL Verwijzing naar projecten (ProjectReference)
Validatie en test UBL Factuur
UBL validatie- en testservices
UBL Factuurextensies Nederland
Energie eFactuur

Onerzoeksbureau GBNED