UBL Ketentest

Bijdrage van Bloggers (blogs)

Elektronisch orders en facturen uitwisselen via Peppol: wat nu als met verschillende software wordt gewerkt voor orders en facturen?

Plaatsingsdatum 21-11-2023
Berichtdatum 21 november 2023

Blog door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED

Ik ben zondermeer een groot aanhanger van Peppol en promoot het gebruik ervan dan ook met regelmaat.
Maar onlangs kreeg ik onderstaande vraag over het gebruik van Peppol in de praktijk waarop ik zelf geen antwoord weet. Deze vraag heb ik doorgespeeld naar de Nederlands Peppolautoriteit (NPa) en een mij bekende Peppol serviceprovider.

Vraag:
"Kan ik op Peppol aansluiten en opgenomen worden in het Peppol adresboek als bedrijf met één KVK-nummer via 2 verschillende softwarepakketten met elk een aansluiting naar een andere Peppol serviceprovider? Voor elk wel een ander berichttype, zoals Order en Facturen".

Voor nadere duiding van deze vraag volgt eerst onderstaande casus:

Casus:
Een bedrijf stuurt orders en verkoopfacturen via branche specifieke online software. En ontvangt daarmee zelf ook orders.

Deze software is aangesloten op Peppol via de leverancier van de branche specifieke online software die een aansluiting heeft via een bepaalde Peppol service provider. Om ORDERS te kunnen ontvangen wil het bedrijf ook opgenomen worden in het Peppol adresboek via zijn KVK-nummer.

Het zelfde bedrijf ontvangt inkoopfacturen via online boekhoudsoftware. Dus andere software dan hiervoor.

Ook deze software is aangesloten op Peppol, maar via een andere Peppol service provider dan hiervoor genoemd. Om FACTUREN te kunnen ontvangen wil het bedrijf ook opgenomen worden in het Peppol adresboek via zijn KVK-nummer.

Kortom:
Kan vastgelegd worden in het Peppol adresboek dat:
1. orders ontvangen worden via Serviceprovider A
2. facturen ontvangen worden via Serviceprovider B
Onder hetzelfde KVK-nummer wel te verstaan.

Andere situaties:.
Zo kan ook gedacht worden aan het verwerken van Peppol order retourberichten en Peppol factuur retourberichten.
En een ander Peppol-ID dan het KVK-nummer. Denk aan een OIN voor overheden waar ook met verschillende software gewerkt kan worden voor bijvoorbeeld orders en facturen.

Uitgaande orders en facturen:
Voor uitgaande berichten, zoals uitgaande orders en berichten, is het niet nodig een registratie te hebben in het Peppol adresboek. 

Stel dat je alleen uitgaande facturen stuurt via een softwarepakket dat is aangesloten op Peppol en dat je inkomende facturen ontvangt via een ander softwarepakket dat is aangesloten op Peppol. Dan is registratie in het Peppol adresboek alleen nodig voor het kunnen ontvangen van inkoopfacturen. 

Zodra je echter werkt met retourberichten voor orders en facturen via 2 verschillende softwarepakketten dan is registratie weer wel nodig. 

Peppol adresboek:
Het Peppol adresboek (Peppol directory) is eenvoudig online te raadplegen. 

Binnen de Peppol directory kun je ook zien welke documenttypen ondersteund worden, zie onderstaande afbeelding met gegevens over GBNED:
(alleen niet gekoppeld aan een bepaalde service provider volgens mij).

Peppol adresboek GBNED

Reacties c.q. antwoorden

NPa
Bovenstaande vraag is ook eerder voorgelegd aan de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa). 

De NPa laat weten dat de FAQ op haar website is uitgebreid met de vraag: 
"Is het mogelijk om als eindgebruiker verschillende serviceproviders te gebruiken om aan te sluiten op het Peppol-netwerk?"

Het antwoord luidt:

 • "Het korte antwoord op deze vraag is "Ja". Ja, het is technisch mogelijk om verschillende serviceproviders te gebruiken voor zowel het verzenden als het ontvangen van documenten binnen het Peppol-netwerk. Overweeg hierbij de volgende belangrijke punten:

  Voor het verzenden van documenten kunt u zoveel serviceproviders gebruiken als u wilt. Omdat er geen publicatie in de SML (centrale adresboek) en SMP (decentrale adresboek) is vereist is er technisch geen belemmering om via verschillende serviceproviders de verzending van documenten in te richten.

  V
  oor het ontvangen van documenten publiceert u uw ontvangstmogelijkheden bij de door u gekozen serviceproviders voor ontvangst. In de SML (centrale adresboek) kunt u per identificatienummer (zoals KvK nummer, BTW-nummer en OIN-nummer) slechts 1 verwijzing naar een SMP (decentrale adresboek) opgeven. In de SMP (het decentrale adresboek) kunt u voor elk documenttype het ontvangende access point specificeren, maar u zou ook in de SMP (het decentrale adresboek) een doorverwijzing naar een andere SMP (decentraal adresboek) kunnen opnemen.

  T
  erwijl de techniek het toelaat, kunnen er organisatorische uitdagingen zijn afhankelijk van hoe serviceproviders omgaan met gegevens van andere providers. Als eindgebruikers zelf hun SMP (decentrale adresboek) registraties kunnen beheren en bijwerken, dan biedt dit meer flexibiliteit. Maar vaak vertrouwen eindgebruikers op hun serviceprovider voor dit beheer. Serviceproviders zullen onderling nauw moeten samenwerken om deze constructies te faciliteren.

  Het is technisch mogelijk om gebruik te maken van meerdere serviceproviders, maar het kiezen van meerdere serviceproviders kan zowel technische als organisatorische uitdagingen met zich meebrengen. Uw keuze in serviceproviders en hoe ze omgaan met gegevens van andere providers kan hierin bepalend zijn." 

Ik vraag me wel af of bovenstaande duidelijk is voor de (eind)gebruiker, waarbij softwareleveranciers en service providers hier allemaal op dezelfde manier mee omgaan. Ik krijg in elk geval geen live demo of inzicht in eerder uitgevoerde testresultaten.

eConnect
Ook heb de vraag voorgelegd aan een mij bekende Peppol serviceprovider, te weten eConnect. 

Het antwoord van eConnect luidt als volgt:

"Hierbij een antwoord op je vraag voor het ontvangen van documenten bij verschillende Peppol serviceproviders. 
Het is inderdaad mogelijk om van één geregistreerd KvK-nummer de facturen via serviceprovider A te laten lopen en de orders via serviceprovider B. Je KvK nummer wordt door de primaire serviceprovider geregistreerd in het netwerk, vervolgens moet deze op documentniveau een redirect instellen naar de secundaire serviceprovider. Je zal een professionele primaire serviceprovider moeten kiezen om dit te laten werken.

We merken dat dit nog niet zo bekend is bij gebruikers, softwarepakketten en helaas ook serviceproviders. Het komt nu ook nog niet zo veel voor – daarom helpen wij onze klanten bij de configuratie als dit nodig is. Er zijn voorbeelden van bedrijven waarbij je kunt zien dat dit gewoon werkt".

Linkedin
En ik heb op LinkedIn een post geplaatst.
Reacties c.q. antwoorden zijin hieronder opgenomen:

 • "This is perfectly possible. Read it all at https://docs.peppol.eu/edelivery/smp/PEPPOL-EDN-Service-Metadata-Publishing-1.2.0-2021-02-24.pdf starting from page 14. It is called the redirect principle. Today only limited to 1 level but at least it exists if your service provider is supporting it.

  This is part of the SMP specifications so SMP service providers should support this. On the other hand, also sending Access Points should take this redirect into account when looking for receiving capabilities in SMP and send documents to the correct Endpoint if a certain document type is redirected. As far as i can see, not commonly supported for the moment since in most cases only Billing and status messages supported as sole formats. Is about going to change since more and more document types are popping up as we speak". 

Aanvullend is ook een reactie op een actiepunt dat al lang open staat, namelijk het verhuizen naar een andere Peppol service provider. Tot heden heb ik daarvan nog geen demo gehad of testcase gezien. Deze reactie luidt als volgt:

 • "I recently had a case in which I wanted to connect my client via an access point, where apparently a connection had already been established in the past through another provider. I had to make a lot of effort to remove this old connection before the new activation could take place. Apparently, simply connecting via the existing peppolID was not an option".

Tot slot
Ik sluit deze blog af met een voorstel aan de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa), aangesloten service providers en betrokken softwareleveranciers om bovenstaande (inclusief verhuizen naar een andere service provider) onderling goed te testen en te documenteren voor gebruikers.

Dit alles om Peppol succesvol verder uit te rollen in de markt.
  

Categorie(n) UBL en Peppol, Soort > Inkoop, E-procurement & Purchase-to-Pay, Branche > Accountantskantoren, Standaardisatie, (open)standaarden, Soort > (Elektronisch) factureren, Soort > EAI, EDI, Webservice en API, Soort > Boekhoudsoftware
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / UbL ketentest
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / UbL ketentest

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED