Softwarepakketten.nl

Archief Software nieuws

UBL Ketentest > UBL en Peppol

[ 101 ] tot [ 101 ] van totaal [ 101 ] berichten

NOAB en RB lopen voor op NBA als het gaat om elektronisch factureren aan leden (29-01-2016)
Zeker voor accountants- en administratiekantoren zal elektronisch factureren op basis van UBL zorgen voor verdergaande efficiency in ondersteuning van hun klanten. Het ligt dan ook voor de hand dat beroeps- en branche organisaties in deze sector het goede voorbeeld geven. We zijn daarom nagegaan in hoeverre NBA, NOAB) en RB al elektronische facturen in UBL doen toekomen aan hun leden.


Onerzoeksbureau GBNED