UBL Ketentest

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > UBL Factuurscenario's

UBL EU, ICP (intracommunautaire prestaties)

ICP staat in dit geval voor IntraCommunautaire Prestatie.

De Belastingdienst meldt hierover het volgende: “Levert u goederen aan ondernemers in andere EU-landen? Dan past u meestal het 0%-tarief toe. Levert u diensten aan ondernemers? Dan verlegt u de btw vaak naar uw klant". 

Voor de facturering is er dus een verschil tussen levering van goederen en diensten. De Belastingdienst laat hierover het volgende weten:

Bij de intracommunautaire levering van goederen is de levering belast in Nederland tegen het nul-tarief.

Bij het intracommunautair verrichten van de B2B (Business to Business) dienst, is de dienst niet belast in Nederland. Deze dienst in belast in het land van de afnemer. Om te voorkomen dat de (in dit geval) de Nederlandse ondernemer buitenlandse btw in rekening moet brengen, is deze btw-heffing verlegd naar de afnemende ondernemer in de andere lidstaat”. 

Let op:
Voor de facturering van een intracommunautaire dienst geldt dus de verleggingsregeling die is uitgewerkt bij het "UBL Factuurscenario BTW-verlegd".

Voor de factureren van een intracommunautaire levering van goederen geldt onderstaande:

ICP met betrekking tot goederen:

Mede overeenkomstig de BTW categorie volgens UN/ECE 5305 geldt dan het volgende:

 • TaxCategory = “K”; A tax category code indicating the item is VAT exempt due to an intra?community supply in the European
  Economic Area.
 • BTW en BTW-percentages op de factuur zijn “0”.
 • De BTW-nummers van zowel leverancier als afnemer vermeld moet worden! Zie ook artikel 35a, lid 1, letter c en letter d van de Wet OB.

Bij een ICP levering wijkt een factuur voor goederen dus af van een normale factuur met BTW op de volgende punten:

 1. Er wordt geen BTW berekend, maar gemeld “0% BTW”;
 2. Het (geldige) BTW-nummer van de afnemer wordt op de factuur vermeld.

EU-N
TaxCategory "K" is nieuw (sinds het voorjaar 2017) opgenomen in UN/ECE 5305.  Deze TaxCategory "K" wordt ook gehanteerd door EU-N.

Vanuit de UBL Ketentest wordt voorgesteld:

 1. Bij uitgaande facturen TaxCategory "K" te gebruiken.
    
 2. Bij inkomende facturen wordt voorgesteld te ondersteunen:
  A. TaxCategory "K";
  B. TaxCategory “E” en TaxExemptionReasonCode “AAM”; (werd feitelijk gebruikt t/m 2016).

De andere voorwaarden (BTW-nrs afzender en ontvanger vermelden en BTW en BTW-percentage ‘0’ blijven onveranderd. 

Uitwerking op de factuur:

Omschrijving aantal prijs bedrag BTW
Product A 1 30,55 30,55 0
0% BTW 0,00  
Factuurbedrag    30,55  


Dit wordt als volgt in een UBL-factuur opgenomen (nagenoeg overeenkomstig BTW verlegd):

Stap 1: BTW-nummer van de afzender EN ontvanger opgeven
Net als op een papieren factuur wordt het BTW-nummer van de afzender opgenomen in een UBL-factuur. 

<cac:AccountingSupplierParty>
……
<cac:PartyTaxScheme>
       <cbc:CompanyID>NL123456789B01</cbc:CompanyID>
       <cac:TaxScheme>
                <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
       </cac:TaxScheme>
 </cac:PartyTaxScheme>
……
</cac:AccountingSupplierParty>

<cac:AccountingCustomerParty>
……
<cac:PartyTaxScheme>
       <cbc:CompanyID>NL987654321B01
       </cbc:CompanyID>
       <cac:TaxScheme>
                <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
       </cac:TaxScheme>
 </cac:PartyTaxScheme>
……
</cac:AccountingCustomerParty>

Stap 2: Juiste BTW-regime opgeven

<cac:TaxTotal>
   <cac:TaxSubtotal>
      <cac:TaxCategory>
         <cbc:ID>K</cbc:ID>
         <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
         <cac:TaxScheme>
            <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
         </cac:TaxScheme>
       </cac:TaxCategory>
   </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>

 

Stap 3: Factuurtotaal samenstellen
Factuurtotaal exclusief BTW is gelijk aan factuurtotaal inclusief BTW.

<cac:LegalMonetaryTotal>
   <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">30.55</cbc:TaxExclusiveAmount>
   <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">30.55</cbc:TaxInclusiveAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>

Stap 4: Factuurregel(s) samenstellen
BTW-bedrag en BTW-percentage zijn beide 0.

<cac:InvoiceLine>
   <cac:Item>
      <cac:ClassifiedTaxCategory>
         <cbc:ID>K</cbc:ID>
         <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
         <cac:TaxScheme>
            <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
         </cac:TaxScheme>
      </cac:ClassifiedTaxCategory>
   </cac:Item>
</cac:InvoiceLine>

 Onerzoeksbureau GBNED