UBL Ketentest

Wiki UBL algemeen

Wiki UBL algemeen > Betrokken organisaties en hun standaarden

OpenPEPPOL

OpenPEPPOL is a non-profit international association under Belgian law.

Met name bedoeld als afsprakenstelsel voor softwareleveranciers en BSP's (Billing Service Providers) om berichten uit te wisselen.
In Nederland wordt een aansluiting via NPa geregeld (is landen authority).
Meer over PEPPOL... 

Relatie met UBL
De relatie met UBL is gelegen in het feit dat PEPPOL een eigen subset kent van UBL. Het gebruik van bepaalde elementen verplicht stelt en de inhoud daarvan voorschrijft. PEPPOL heeft een subset van UBL die aansluit bij de CEN BII standaarden.

Specificaties
UBL WIKI - SI / PEPPOL netwerk binnen een UBL-factuur...

 Onerzoeksbureau GBNED