UBL Ketentest

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Om te starten eerst voorbeeld van een simpele, maar wel complete, factuur in UBL (NLCIUS)

Voordat de elementen op een UBL Factuur verder worden toegelicht volgt onderstaand eerst een simpel, maar compleet, voorbeeld van een factuur met 1 factuurregel en (dus) 1 BTW-percentage.

De factuur ziet er (verkort) als volgt uit:

Omschrijving aantal prijs bedrag BTW
SW4026 - Factureren in UBL
Factuurprogramma voor digitaal factureren.
1 200,00 200,00 H
Totaal exclusief BTW   200,00  
 21% BTW over 200,00       42,00  
 Factuurbedrag      242,00  

 

Bovenstaande factuur ziet er in UBL 2.1 (EN 16931) als volgt uit:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2       http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd">

<cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:nen.nl:nlcius:v1.0</cbc:CustomizationID>

<cbc:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</cbc:ProfileID>

<cbc:ID>20160001</cbc:ID>
<cbc:IssueDate>2016-08-06</cbc:IssueDate>
<cbc:DueDate>2016-09-05</cbc:DueDate>
<cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
<cbc:Note>10001/20160001</cbc:Note>
<cbc:TaxPointDate>2016-08-06</cbc:TaxPointDate>
<cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cbc:BuyerReference>INK3008</cbc:BuyerReference>

<cac:AccountingSupplierParty>
    <cac:Party>
        <cbc:EndpointID schemeID="0106">12345678</cbc:EndpointID>
        <cac:PartyName>
            <cbc:Name>UBL Ketentest BV</cbc:Name>
        </cac:PartyName>
        <cac:PostalAddress>
           <cbc:StreetName>Berend Slingenbergstraat 9a</cbc:StreetName>
           <cbc:CityName>Coevorden</cbc:CityName>
           <cbc:PostalZone>7742KD</cbc:PostalZone>
             <cac:Country>
                <cbc:IdentificationCode>NL</cbc:IdentificationCode>
             </cac:Country>
       </cac:PostalAddress>
       <cac:PartyTaxScheme>
          <cbc:CompanyID>NL123456789B01</cbc:CompanyID>
             <cac:TaxScheme>
                <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
             </cac:TaxScheme>
       </cac:PartyTaxScheme>
       <cac:PartyLegalEntity>
          <cbc:RegistrationName>UBL Ketentest BV</cbc:RegistrationName>
          <cbc:CompanyID schemeID="0106">12345678</cbc:CompanyID>
      </cac:PartyLegalEntity>
      <cac:Contact>
          <cbc:Telephone>0524-560034</cbc:Telephone>
          <cbc:ElectronicMail>ublketentest@gbned.nl</cbc:ElectronicMail>
      </cac:Contact>
   </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>

<cac:AccountingCustomerParty>
     <cac:Party>
        <cbc:EndpointID schemeID="0106">87654321</cbc:EndpointID>
        <cac:PartyName>
           <cbc:Name>Efficient Den Haag BV</cbc:Name>
       </cac:PartyName>
       <cac:PostalAddress>
          <cbc:StreetName>Spui 23 / 1a</cbc:StreetName>
          <cbc:CityName>Den Haag</cbc:CityName>
          <cbc:PostalZone>2500 AA</cbc:PostalZone> 
             <cac:Country>
                 <cbc:IdentificationCode>NL</cbc:IdentificationCode>
             </cac:Country>
        </cac:PostalAddress>
        <cac:PartyLegalEntity>
           <cbc:RegistrationName>Efficient Den Haag BV</cbc:RegistrationName>
           <cbc:CompanyID schemeID="0106">87654321</cbc:CompanyID> 
        </cac:PartyLegalEntity>
     </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>

<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode>
     <cac:PayeeFinancialAccount>
         <cbc:ID>NL23ABNA0123456789</cbc:ID>
      <cac:FinancialInstitutionBranch>
            <cbc:ID>ABNANL2A</cbc:ID>
      </cac:FinancialInstitutionBranch>
   </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>

<cac:PaymentTerms>
          <cbc:Note>Graag betalen binnen 30 dagen netto.</cbc:Note>
</cac:PaymentTerms>

<cac:TaxTotal>
      <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">42.00</cbc:TaxAmount>
        <cac:TaxSubtotal>
                 <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">200.00</cbc:TaxableAmount>
                 <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">42.00</cbc:TaxAmount>
                      <cac:TaxCategory>
                         <cbc:ID>S</cbc:ID>
                         <cbc:Percent>21.00</cbc:Percent>
                            <cac:TaxScheme>
                              <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                          </cac:TaxScheme>
                    </cac:TaxCategory>
        </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>

<cac:LegalMonetaryTotal>
    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">200.00</cbc:LineExtensionAmount>
    <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">200.00</cbc:TaxExclusiveAmount>
    <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">242.00</cbc:TaxInclusiveAmount>
    <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">242.00</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>

<cac:InvoiceLine>
    <cbc:ID>1</cbc:ID>
    <cbc:InvoicedQuantity unitCode="ZZ">1.00</cbc:InvoicedQuantity>
    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">200.00</cbc:LineExtensionAmount>
        <cac:Item>
            <cbc:Description>Factuurprogramma voor digitaal factureren.</cbc:Description>
            <cbc:Name>Factureren in UBL</cbc:Name>
                <cac:SellersItemIdentification>
                    <cbc:ID>SW4026</cbc:ID>
                </cac:SellersItemIdentification>
                <cac:ClassifiedTaxCategory>
                    <cbc:ID>S</cbc:ID>
                    <cbc:Percent>21.00</cbc:Percent>
                        <cac:TaxScheme>
                            <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                        </cac:TaxScheme>
                 </cac:ClassifiedTaxCategory>
        </cac:Item>
        <cac:Price>
              <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">200.00</cbc:PriceAmount>
              <cbc:BaseQuantity unitCode="ZZ">1.00</cbc:BaseQuantity>
        </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>

</Invoice>

Raadplegen factuur in PDF... 

Dit voorbeeld is, met vele andere voorbeelden, ook beschikbaar via de voorbeeldbestanden op UBL Ketentest.Onerzoeksbureau GBNED