Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, factuurregels (InvoiceLine)

Een factuurregel kan een bijzonder uitgebreid aantal elementen bevatten, waarvan de meeste elementen optioneel zijn.

[1..*] InvoiceLine; factuurregel.

A. Gebruikelijk per factuurregel is:

 1. [1..1] ID; Factuurregelnummer (ID); een zelf te bepalen volgnummer per factuur. 

 2. [1.1] InvoicedQuantity; aantal c.q. hoeveelheid dat gefactureerd wordt (minimaal "1"). Met aanduiding via unitCode.

 3. [1..1] LineExtensionAmount;het te factureren regelbedrag. Met currencyID; valuta aanduiding, meestal "EUR"

 4. [1..1] Item; naam van artikel of dienst die gefactureerd wordt.
  Met de elementen: 
   - [1..1] Name; Naam item.
   - [1..*] ClassifiedTaxCategory; BTW categorie.
     [1..1] PEPPOL
      Met de elementen:
      - [0..1] ID; BTW code . in de meeste gevallen de "S" van Standard. Zie uitleg UBL en BTW.
        [1..1] PEPPOL
      - [0..1] Percent; BTW percentage.
      - [1..1] TaxScheme; aanduiding BTW
                  [0..1] ID; altijd invullen "VAT". Zie uitleg UBL en BTW.

 5. [0..1] Price; Prijs per eenheid (stuksprijs).
  [1..1] PEPPOL
  Met de elementen:
  - [1..1] PriceAmount; Prijs. Met currencyID; valuta aanduiding, meestal "EUR".
  - [0..1] BaseQuantity; hoeveelheid (eenheid) waarop de prijs gebaseerd is. Met optioneel unitCode.

B. Andere extra elementen zijn:

 1. [0..*] Note; Notitie.

 2. [0..1] AccountingCost; Boekingsinformatie. Is speciaal gebruikt om een goede relatie naar Referentie Grootboekschema (RGS) te leggen op het niveau van factuurregel.
     
 3. [0..*] InvoicePeriod); periode waarop factuur gebaseerd is.

 4. [0..*] OrderLineReference; verwijzing naar orderregel.
  [0..1] PEPPOL
  Met element:
  - [1..1] Orderregel. 
  Zie UBL Verwijzing naar orders, orderregels en pakbonnen

 5. [0..*] DocumentReference; Document referentie waarop de factuurregel is gebaseerd; 
  Met de elementen:
  - [1..1] ID; met verwijzing naar SchemeID
  - [0..1] DocumentTypeCode. 
    [1..1] PEPPOL. Code 130 toepassen voor verwijzing naar een factuurobject.
      
 6. [0..*] Delivery; Aflevergegevens; geleverde hoeveelheid, datum en locatie. Zie uitwerking verderop.
  EU-N Niet opgenomen.

 7. [0..*] AllowanceCharge; Toeslag c.q. korting per factuurregel.
  Met de elementen:
  - [1..1] ChargeIndicator; bepaalt of sprake is van een toeslag of een korting.
           Toeslag = true, korting = false. Zie ook de toelichting bij toeslag/korting op factuurniveau.
  - [0..*] AllowanceChargeReasonCode; Reden van korting of toeslag. Zie aparte codelijsten.
           Deze code is volgens NLCIUS niet aanbevolen. Geeft warning bij validatie.
  - [0..1] AllowanceChargeReason; toelichting c.q. omschrijving korting of toeslag.
  - [0..1] MultiplierFactorNumeric; rekenfactor voor het basisbedrag.
             Basisbedrag maal Rekenfactor / 100 = Amount (toeslag/korting), zie hierna.
  - [1..1] Amount; bedrag van de korting of toeslag. Met [1..1] currencyID; valuta aanduiding, meestal "EUR".
  - [0..1] BaseAmount; basisbedrag voor de korting of toeslag. Met [1..1] currencyID; valuta aanduiding, meestal "EUR".

  EU-N
  BTW categorie (TaxCategory) EN BTW Totaal (TaxTotal) is NIET opgenomen bij toeslag/korting per regel.
     
 8. [0..1] TaxTotal; Grondslag en de BTW die bij de factuurregel behoren. Zie uitwerking hieronder.

  EU-N Niet opgenomen

  Aangeraden wordt BTW Totalen NIET op te nemen als dit niet nadrukkelijk is afgesproken tussen afzender en ontvanger.
  Zie A.4 hiervoor, voor hetgeen wel gebruikelijk is om aan BTW-codering op te nemen.
    
 9. Aanvullende gegevens Item (artikel/dienst) 
  [0..*] Description; omschrijving van het artikel of de dienst,
  [0..1] PEPPOL
  [0..1] BuyersItemIdentification; nadere identificatie artikel/dienst door afnemer.
           [1..1] ID;
  [0..1] SellersItemIdentification; nadere identificatie artikel/dienst door leverancier. 
           [1..1] ID
  .
  [0..1] StandardItemIdentification; 
           [1..1] ID; met [1..1] SchemeID volgens ISO 6523. Zie standaard codelijsten.
           Dit element is bedoeld voor het identificeren van een item op basis van een gestandardiseerd artikelnummering systeem. 
           Voorbeelden zijn:
           - ISBN voor boeken en media
           - GTIN algemeen
           - De pharmaceutische industrie, de bloemen- en planten en andere sectoren.         

  [0..1] OriginCountry; Land van oorsprong.
           [1..1] IdentificationCode; landcode.

  [0..*] CommodityClassification; Bulkgoed. 
  Met element:
  [1..1] ItemClassificationCode; Met verplicht listID en optioneel listVersionID.
  NLCIUS
  ItemClassificationCode verplicht volgens UNTDID 7143. Zie standaard codelijsten

  [0..*] AdditionalItemProperty; aanvullende eigenschap.
  Met de elementen:
  - [1..1] Name; naam.
  - [0..1] Value; waarde.
    [1..1] PEPPOL.

 10. Aanvullende gegevens prijs (Price). 
  [0..*] AllowanceCharge; toeslag/korting op de prijs.
  Met de elementen:
  - [1..1] ChargeIndicator; Toeslag = true, korting = false.
  - [1..1] Amount; bedrag van de korting of toeslag. Met currencyID; valuta aanduiding, meestal "EUR". 
  - [1..1] BaseAmount; basisbedrag voor de korting of toeslag. Met currencyID; valuta aanduiding, meestal "EUR".  

Uitgewerkt voor een factuur volgens UBLNL is dit als volgt:

Voorbeeld kort per factuurregel (A1 t/m A5):

<cac:InvoiceLine>
    <cbc:ID>5</cbc:ID> 
    <cbc:InvoicedQuantity unitCode="ZZ">1.00</cbc:InvoicedQuantity> 
    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">50.00</cbc:LineExtensionAmount>

<cac:Item>
   <cbc:Name>Factureren in UBL</cbc:Name>
   <cac:ClassifiedTaxCategory>
       <cbc:ID>S</cbc:ID>
       <cbc:Percent>21.00</cbc:Percent>
           <cac:TaxScheme>
               <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
           </cac:TaxScheme>
   </cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>

<cac:Price>
   <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">200.00</cbc:PriceAmount>
   <cbc:BaseQuantity unitCode="ZZ">1.00</cbc:BaseQuantity>
</cac:Price>

</cac:InvoiceLine>

Voorbeeld met vele mogelijke elementen per factuurregel (B1 t/m B10):

<cac:InvoiceLine>
   <cbc:ID>5</cbc:ID> 
   <cbc:Note>[Note]</cbc:Note> 
   <cbc:InvoicedQuantity unitCode="ZZ">1.00</cbc:InvoicedQuantity>  
   <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">50.00</cbc:LineExtensionAmount>  
 
   B.2 Boekingsinformatie
   <cbc:AccountingCost>RGScode Vakliteratuur</cbc:AccountingCost>      

   B.3 Periode
   <cac:InvoicePeriod>
      <cbc:StartDate>2015-02-16</cbc:StartDate>
      <cbc:EndDate>2015-02-16</cbc:EndDate>
   </cac:InvoicePeriod>

   B.4 Orderregel verwijzing
   <cac:OrderLineReference> 
       <cbc:LineID>1</cbc:LineID>
   </cac:OrderLineReference>

   B.5 Documentreferentie
   <cac:DocumentReference>
        <cbc:ID>Identificatie gefactureerd object door verkoper</cbc:ID>
        <cbc:DocumentTypeCode>ATS</cbc:DocumentTypeCode>
   </cac:DocumentReference>

   B.6 Aflevergegevens // EU-N NIET opgenomen
   <cac:Delivery> 
      <cbc:Quantity unitCode="ZZ">1.00</cbc:Quantity>
      <cbc:ActualDeliveryDate>2015-02-16</cbc: ActualDeliveryDate>
      <cac:DeliveryLocation>
          <cbc:ID schemeID='[SchemeID]' schemeAgencyID='[SchemeAgencyID]'>
          [Identifier, should be GLN]
          </cbc:ID>
          <cac:Address>
               <cbc:StreetName>Herengracht 1</cbc:StreetName>
               <cbc:AdditionalStreetName>[Additional Info]</cbc:AdditionalStreetName> 
               <cbc:CityName>Den Haag</cbc:CityName>
               <cbc:PostalZone>2501AA</cbc:PostalZone>
               <cbc:CountrySubentity>[State or Provence]</cbc:CountrySubentity> 
               <cac:Country>
                    <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2" listAgencyID="6">NL 
                    </cbc:IdentificationCode>
               </cac:Country>
            </cac:Address>
         </cac:DeliveryLocation>
   </cac:Delivery>   

   B.7 Toeslagen/korting
   <cac:AllowanceCharge>
       <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
       <cbc:AllowanceChargeReasonCode>ZZZ</cbc:AllowanceChargeReasonCode> 
       <cbc:AllowanceChargeReason>[Reason]</cbc:AllowanceChargeReason>    
       <cbc:MultiplierFactorNumeric>1</cbc:MultiplierFactorNumeric>
       <cbc:Amount currencyID="EUR">[bedrag]</cbc:Amount> 
       <cbc:BaseAmount currencyID="EUR">100</cbc:BaseAmount>
    </cac:AllowanceCharge>

   B.8 BTW (totaal) // EU-N NIET opgenomen
   <cac:TaxTotal>
      <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">57.30</cbc:TaxAmount>
      <cac:TaxSubtotal>
          etc. (zie Taxtotal op fatuurniveau voor alle elementen)
       </cac:TaxSubtotal>
   </cac:TaxTotal>

   B.9 Item (artikel/dienst)
   <cac:Item>
       <cbc:Description>Boek De digitale snelweg</cbc:Description>
       <cbc:Name>Digitale snelweg</cbc:Name>
       <cac:BuyersItemIdentification> 
             <cbc:ID>[Identifier]</cbc:ID>
       </cac:BuyersItemIdentification>
       <cac:SellersItemIdentification> 
              <cbc:ID>BK0232</cbc:ID>
       </cac:SellersItemIdentification>
       <cac:StandardItemIdentification>
             <cbc:ID SchemeID="xxx">[Identifier]</cbc:ID>
       </cac: StandardItemIdentification>
       <cac:CommodityClassification>
             <cbc:ItemClassificationCode SchemeID="xxx">[Identifier]</cbc: ItemClassificationCode>
       </cac:CommodityClassification>

       <cac:ClassifiedTaxCategory>
             <cbc:ID>S</cbc:ID>
             <cbc:Percent>6.00</cbc:Percent>
                   <cac:TaxScheme>
                         <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                   </cac:TaxScheme>
       </cac:ClassifiedTaxCategory>

       <cac:AdditionalItemProperty>
              <cbc:Name>[Name]</cbc:Name>
              <cbc:Value>[Value]</cbc:Value>
       </cac:AdditionalItemProperty> 
   </cac:Item>

   B.10 Prijs
   <cac:Price>
        <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">50.00</cbc:PriceAmount>  
        <cbc:BaseQuantity>1.00</cbc:BaseQuantity>
        <cac:AllowanceCharge>
           <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
           <cbc:Amount currencyID="EUR">[bedrag]</cbc:Amount> 
           <cbc:BaseAmount currencyID="EUR">100</cbc:BaseAmount>
         </cac:AllowanceCharge>
    </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>  

 


Onerzoeksbureau GBNED