UBL Ketentest

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > UBL Factuurscenario's

UBL en BTW, afronding en BTW-berekening via grondslagen

Voor het berekenen van BTW is uitgangspunt de regelgeving hierover in Nederland. Dit is op de website van de Belastingdienst als volgt verwoord:

U gebruikt voor de afronding van het btw-bedrag de rekenkundige methode. Als het bedrag van de verschuldigde btw op de factuur bestaat uit meer dan 2 cijfers achter de komma, dan rondt u het 3e cijfer achter de komma af op hele centen. Dit doet u als volgt:

  • Is het 3e cijfer achter de komma lager dan 5, dan rondt u het bedrag naar beneden af.
  • Is het 3e cijfer achter de komma 5 of hoger, dan rondt u het bedrag naar boven af. 

Dit betekent bijvoorbeeld dat u € 20,124 afrondt naar € 20,12 en € 20,125 naar € 20,13.

Bij het afronden mag u kiezen uit 2 methodes:

  1. U rondt af per geleverd goed of verrichte prestatie.
  2. U rondt het totaalbedrag af.

U mag niet beide methodes naast elkaar gebruiken. En u moet in uw keuze voor gebruik van een methode een vaste lijn volgen.

Uitwerking regelgeving in relatie tot UBL is als volgt:

Afronden per factuurregel (NIET gebruiken)
De eerste methode (afronden per factuurregel) wordt feitelijk niet gebruikt bij elektronisch factureren op basis van UBL. Temeer daar deze methode kan leiden tot afrondingsverschillen als sprake is van een factuur die bestaat uit meerdere fatuurregels.

Het volgende voorbeeld zal dit verduidelijken:
1e factuurregel, 37,50; geeft 7,875, afgerond 7,88 aan BTW (21%)
2e factuurregel, 12,50; geeft 2,625, afgerond 2,63 aan BTW (21%)
Factuurtotalen zijn dan als volgt:
- Totaal regels: 50,00
- Totaal BTW:    10,51 !!
- Factuurtotaal: 60,51

Afronden totaalbedrag (WEL gebruiken)
In dit geval wordt eerst de grondslag berekend per BTW-percentage. Vervolgens wordt over deze grondslag de BTW berekend.

Dit levert dan het volgende resultaat op (uitgaande van het voorbeeld hiervoor).
1e factuurregel, 37,50 / 21% BTW
2e factuurregel, 12,50 / 21% BTW

Totaal regels:     50,00
Totaal BTW:        10,50 (21% berekend over de grondslag van 50 euro).
Factuurtotaal:     60,50

Alle verdere voorbeelden van BTW-berekeningen in deze WIKI UBL zijn dan ook uitgewerkt op basis van de methode "afronden totaalbedrag".

BTW totalen per factuurregel i
Is wel mogelijk in UBL, maar niet volgens EU-N.
Als het niet strikt is afgesproken tussen afzender en ontvanger wordt vanuit de UBL Ketentest geadviseerd GEEN BTW totalen per factuurregel te gebruiken.
EU-N uitleg algemeen.
 Onerzoeksbureau GBNED