Softwarepakketten.nl

UBL > UBL

UBL (Universal Business Language) is een standaard voor het elektronisch uitwisselen van (bedrijfs)documenten, zoals inkooporders, facturen en ook aanmaningen. UBL wordt beheerd door OASIS (Organization for the Advancement of Structured information Standards). UBL maakt gebruik van de standaard XML en is gebaseerd op de basis componenten van ebXML. Het gebruik van de UBL standaard is gratis (royalty-free).

Nadere toelichting:

UBL is een internationale standaard. Denemarken loopt voorop met het gebruik van UBL sinds 2005. Maar ook landen als Noorwegen, Zweden en IJsland maken gebruik van UBL. Een uitgebreid overzicht van landen en segmenten waar UBL wordt toegepast is terug te vinden op onderstaande websites. Noemenswaardig is dat ook Wehkamp wordt gemeld als gebruiker van UBL onder het segment “Online Retailing”.

UBL kent de volgende versies: UBL 1.0 (2004), UBL 2.0 (2006) en de opvolger 2.1 (2013).
In de praktijk worden UBL 2.0 en 2.1 gebruikt en is 2.1 backwards compatible (zie http://ubl.xml.org/wiki/ubl-specifications). De verschillen tussen UBL 2.0 en 2.1 zijn voor wat betreft de standaard factuur (invoice met type code 380) minimaal. In versie 2.1. zijn slechts de volgende factuurelementen toegevoegd:
- ProfileExecutionID
- DueDate (vervaldatum)
- BuyerReference
- StatementDocumentReference
- ProjectReference
- WithholdingTaxTotal.
Deze elementen zijn ook nog eens optioneel.

UBL (versie 2.1) is officieel aangenomen als internationale ISO/IEC standaard!
ISO/IEC 19845:2015 specificeert officieel de OASIS Universal Business Language (UBL).

Naar uitgebreide informatie over UBL...

Onderzoek en artikelen op deze website over [ UBL ]
Presentaties Seminar: elektronisch factureren in de praktijk 13-12-2017 (14-12-2017)
Op woensdag 13 december 2017 is voor de 2e maal het Seminar: elektronisch factureren in de praktijk georganiseerd te Hoevelaken. Deze dag was volledig gericht op oplossingen voor e-factureren, elektronische factuurverwerking, - mede - op basis van de opvolger van PDF: de ISO-standaard UBL en de Europese standaard EN 16931. Presentaties van sprekers zijn beschikbaar.
UBL Readiness Monitor in het kader van de Europese Norm voor e-factureren EN16931 (10-11-2017)
Afgelopen jaren heeft het merendeel van leveranciers van boekhoudsoftware, e-facturatie-dienstverleners en aanbieders van scan- en herkenoplossingen UBL geÔmplementeerd. Dat het onderwerp leeft blijkt wel uit het feit dat in minder dan een jaar tijd meer dan 100 leveranciers zich hebben aangemeld voor UBL Ready (via de UBL Ketentest).
Presentaties beschikbaar van praktijkdag: scannen, herkennen, elektronische factuurverwerking en robotic accounting 2017 (14-09-2017)
Op 13 september 2017 heeft de praktijkdag "scannen, herkennen, elektronische factuurverwerking en robotic accounting 2017" plaatsgevonden met onder andere praktijkervaring met scan- en herkentoepassingen en elektronische factuurverwerking op basis van UBL. En speciaal aandacht voor robotic accounting en Machine learning.
Nieuwe Europese kernfactuur en de implementatie daarvan in UBL (19-05-2017)
Onder de noemer "EN 16931-1" is in Europa gewerkt aan het maken van ťťn norm voor elektronisch factureren (met als syntaxen UBL en UN/CEFACT). Er wordt hierbij gesproken over een "kernfactuur". De Europese richtlijn 2014/55/EU schrijft voor dat in ieder geval alle aanbestedende diensten in de EU met deze nieuwe norm en bijbehorende syntaxen moeten gaan werken vanaf eind 2018.
Presentaties Seminar: elektronisch factureren in de praktijk, gehouden op 7 december 2016 (08-12-2016)
Op woensdag 7 december 2016 vond in EXPO Hoevelaken voor de 1e maal het Seminar: elektronisch factureren in de praktijk plaats. Met uitgebreid aandacht voor o.a. de standaard UBL, verplichtstelling e-factureren aan de Rijksoverheid, gebruikerservaring en aandacht voor purchase-to-pay. Presentaties van diverse sprekers zijn beschikbaar.
Presentaties ICT Accountancy Jaarcongres 2-11-2016 beschikbaar met o.a. Cybersecurity, Self service BI, SBR, RGS, UBL, CRM en HRM (03-11-2016)
Op woensdag 2 november 2016 vond in EXPO Hoevelaken voor de 15e maal het ICT Accountancy Jaarcongres plaats met ruim 200 deelnemers en 30 exposanten op de informatiemarkt. Een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED in samenwerking met NOVAK. Actuele onderwerpen als Cybersecurity, Self service BI, SBR, RGS, Elektronisch factureren met UBL, CRM, HRM en meldplicht datalekken passeerden de revue.
Terugblik en presentaties praktijkdag scannen, herkennen en elektronisch factureren op 21 september 2016 (22-09-2016)
Op 21 september 2016 vond de "Praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking" plaats met aandacht voor UBL Ready, gebruikerservaring, verplichtstelling eFactureren aan de Rijksoverheid, grootschalige aanleveraars facturen en de UBL Ketentest.
Terugblik Kennisplatform administratieve software 14-9-2016:elektronisch factureren B2G en B2B (16-09-2016)
Terugblik door presentaties met als centrale thema's Elektronisch factureren en de Rijksoverheid, Europese ontwikkeling eFactureren en de UBL Ketentest. De Rijksoverheid stapt per 1 januari 2017 over op e-factureren. Bij factureren aan de Overheid zijn meerdere organisaties en initiatieven betrokken, zoals Logius, Simpler Invoicing, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken.
Terugblik Kennisplatform administratieve software 16-6-2016: meldplicht datalekken, keurmerk software, Fraudehelpdesk en UBL (15-06-2016)
Met als onderwerpen: Meldplicht datalekken en Safe Harbor / Privacy Shield actualiteiten, een keurmerk voor software en clouddiensten, de introductie van B2B (business to business) activiteiten door de Fraudehelpdesk en de relatie met standaard software en tot slot Elektronisch factureren met UBL in een Europees kader.
Elektronisch factureren in optima forma: een (1) internationale standaard met UBL als grote kanshebber (31-12-2015)
Elektronisch factureren levert aantoonbaar voordelen op en mag zich al jaren verheugen op een grote belangstelling vanuit zowel overheden als het bedrijfsleven. De vraag ďWaarom elektronisch factureren nu nog niet op grote schaal is doorgebroken?Ē wordt in dit artikel beantwoord?
UBl-RGS pilot gereed: kan een koppeling tussen UBL en RGS automatisch boeken van inkomende facturen bevorderen? (15-12-2015)
Met UBL is elektronisch factureren een feit. Maar het kan misschien nog efficiŽnter? De vraag is nu of UBL gekoppeld kan worden aan RGS (Referentie grootboekschema) en of daarmee een efficiŽnte oplossing bereikt kan worden om een automatische journaalpost tot stand te brengen op basis van verschillende factuurregels van ťťn factuur. Inmiddels is een pilot uitgevoerd om antwoord te krijgen op deze vragen.
Presentaties ICT Accountancy Jaarcongres 11-11-2015 beschikbaar: data-analyse, eFactureren, aangifte IB en VpB, RGS en UBL (13-11-2015)
Op woensdag 11 november 2015 vond in EXPO Hoevelaken voor de 14e maal het ICT Accountancy Jaarcongres plaats met ruim 260 deelnemers en 35 exposanten op de informatiemarkt. Een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED in samenwerking met NOVAK. Actuele onderwerpen als Data-analyse, RGS, Elektronisch factureren met UBL, UBL-RGS pilot automatisch boeken en fiscale aangiftesoftware voor de IB en VpB passeerden de revue.
Boekhoudsoftware is nooit compleet! (29-09-2015)
Innovatievermogen van leveranciers van boekhoudsoftware is, naast geboden functionaliteit, het belangrijkste criterium bij de keuze van het juiste boekhoudpakket. Vraag daarom altijd naar toekomstige ontwikkelingen aan betreffende leveranciers en op welke wijze daarmee rekening is gehouden in de ontwikkelagenda? Misschien liep uw leverancier een paar jaar geleden nog voorop maar wordt vandaag de dag elektronische factuurverwerking op basis van UBL niet ondersteund of ontbreekt de laatste versie van de Auditfilefile Financieel (3.2).
Elektronisch factureren: steeds meer mkb-accountants ervaren de voordelen van UBL (29-09-2015)
Sinds het afgelopen jaar breekt UBL steeds verder door als standaard formaat om elektronisch facturen uit te wisselen. Facturen worden op basis van UBL uitgewisseld tussen de administratiesystemen van de leverancier en de afnemer. Bij de afnemer wordt de factuur automatisch geregistreerd (en daarna geboekt) in de administratie. En als sprake is van een nieuwe leverancier worden de leveranciersgegevens automatisch opgenomen in het administratiesysteem van de afnemer.
Terugblik praktijkdag juni 2015: ketenoptimalisatie en eFactureren met UBL (06-07-2015)
De ICT Accountancy praktijkdag "Scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking" in juni 2015 stond met name in het teken van "Ketenoptimalisatie binnen de accountancy". Begrippen als scannen, herkennen, eFacturen, ketenoptimalisatie en UBL stonden centraal deze dag. Met een uitgebreide presentatie van Deloitte over Ketenoptimalisatie.
Terugblik en presentaties Kennisplatform Administratieve software met: UBL, eHerkenning, Auditfiles en RGS (14-06-2015)
Tijdens het congres "Digitaal Zakendoen en eID" verzorgde het Kennisplatform administratieve software een uitgebreide kennissessie over elektronisch factureren met UBL. eHerkenning, als onderdeel van eID stond ook op het programma. Daarnaast is vanuit het XML Platform een presentatie verzorgd over de Auditfile familie, in relatie tot RGS.
Realistische verwachtingen en samenwerking belangrijkste succesfactoren voor UBL (13-05-2015)
Terwijl de ontwikkeling van XBRL/SBR al tien jaar nagenoeg onafgebroken in het nieuws is, voltrekt zich in betrekkelijke stilte een andere standaardisatie: de elektronische uitwisseling van inkomende en uitgaande facturen, volgens UBL. Gerard Bottemanne van adviesbureau GBNED, fan van standaardisatie maar chagrijnig over XBRL, wil een breed geaccepteerde standaard sneller voor elkaar krijgen.
Elektronisch factureren gaat (bijna) vanzelf (14-03-2015)
De voordelen van elektronisch factureren wordt al vele jaren onderkend. De te behalen kostenbesparingen ten opzichte van het traditioneel per post versturen van facturen en de efficiŽntie waarmee factureren verwerkt kunnen worden tot een goed boekingsvoorstel zijn bekend. Nu in steeds meer landen, waaronder Nederland, UBL als standaard berichtformaat wordt gebruikt, lijkt niets een echte doorbraak van elektronisch factureren meer in de weg te staan.
UBL Ketentest: wilt u samen met anderen meewerken aan de adoptie van elektronisch factureren? (02-12-2014)
De afgelopen periode hebben zes bekende leveranciers van boekhoudsoftware met groot succes en minimale inspanningen het mogelijk gemaakt om onderling UBL e-facturen uit te wisselen. Hoewel bedoeld als eenmalig initiatief, krijgt de UBL Ketentest vanaf 2015 een vervolg. wilt u samen met anderen meewerken aan de adoptie van elektronisch factureren? Lees dan verder.
Kennisplatform AS: Elekronisch factureren via UBL en juridische aspecten bij software: terugblik 20-11-2014 (28-11-2014)
Binnen het Jaarcongres ECP dat plaats vond op 20 november 2014 is ruimte gemaakt voor een tweetal sessies die ingevuld werden door het Kennisplatform admnistratieve software. Het betreft "Elektronisch factureren als standaard functie in boekhoudsoftware is de norm" en "Juridische aandachtspunten bij innoveren met en exploiteren van software".
e-Factureren: UBL 2.0 (24-05-2010)
Tijdens de tweede bijeenkomst van het Kennisplatform administratieve software op 28 april 2010 is een presentatie gegeven over het project eFactureren. Met name is ingegaan op het functioneel datamodel om facturen in UBL 2.0 formaat aan te leveren aan de overheid.
Voor e-factureren zijn UBL 2.0 specificaties beschikbaar vanuit de overheid (01-03-2010)
De documentatie beoogt ontwerpers en bouwers inzicht te geven in de opbouw van de berichtspecificatie van de eFactuur (in UBL 2 formaat). De documentatie geeft ook aan hoe berichten voor elektronische gegevensuitwisseling worden gespecificeerd met een aantal documenten.
Terugblik kenniscongres administratieve software 2009 (13-11-2009)
Op 12 november 2009 is voor de derde maal het "Kenniscongres Administratieve software" gehouden. Met onder andere: Software certificering, OverheidsTransatiePoort (OTP), Elektronisch factureren en UBL, Open Standaarden, XBRL en kredietrapportages, Horizontaal toezicht Belastingdienst en trendanalyse financieel administratieve software).
Blogs op deze website over [ UBL ]
Humans learning machine is belangrijker dan machine learning (20-12-2017)
We worden overspoeld met prachtige ontwikkelingen als SBR, Robotic accounting, E-factureren op basis van UBL, PSD2, Instant payments als verdere ontwikkeling van SEPA en Machine learning waar in dit artikel verder aandacht aan besteed wordt. Maar eerst moeten gebruikers bestaande software optimaal leren gebruiken.
Ontwikkelingen betalingsverkeer: PSD2, QR-codes en Payment Service Providers (PSP) (28-07-2017)
Elke ondernemer heeft te maken met inkoopfacturen, verkoopfacturen en banktransacties die in een boekhoudpakket worden vastgelegd. De meeste ondernemers doen dit al lang niet meer handmatig! Inkoop- en verkoopfacturen worden automatisch herkend, verkoopfacturen worden elektronisch als UBL verzonden en banktransacties worden automatisch in de boekhouding bijgewerkt.
Machine learning, robotic accounting en UBL is prima team voor elektronische factuurverwerking (23-06-2017)
Bij machine learning is de software om inkoopfacturen te boeken als het ware zelflerend en kan aan de hand van patronen automatisch bepalen hoe inkoopfacturen geboekt worden. Door naast UBL ook machine learning in te zetten wordt robotic accounting in de meest optimale vorm benut om zoveel mogelijk automatisch te boeken.
Weten hoe je bedrijf presteert en E-factureren op basis van UBL? (01-06-2017)
Weten hoe je bedrijf presteert? Daarvoor heb je analysetools nodig die uitgaande- en inkomende financiŽle geldstromen bijhouden. Deze gegevens kan je ophalen uit de eigen administratie en boekhoudpakketten. Maar de inzage loopt dan minstens twee weken achter. Waar ligt dat precies aan? En hoe kan je deze inzage verbeteren?
Tien aanbevelingen om het gebruik van elektronisch factureren in Nederland eindelijk tot bloei te laten komen (05-07-2016)
Dat elektronisch factureren op basis van de ISO standaard UBL (Universal Business Language) de toekomst heeft is een gegeven. Steeds meer softwareleveranciers ondersteunen UBL om elektronisch factureren mogelijk te maken, zowel voor uitgaande facturen als voor inkomende factuurverwerking. Papieren facturen versturen, al dan niet op verzoek van klanten, is inmiddels Ďnot-doneí anno 2016.
UBL: Direct overstappen of een hybride model? Facturatiemodel 3.0 (04-03-2016)
Is met de komst van UBL het handmatig boeken en verwerken van facturen verleden tijd? Lees in dit blog mijn kijk hierop en hoe je van handmatig factureren naar een gerobotiseerde boekhouding gaat. OF, hoe je het allebei blijft toepassen in een hybride model. Dat is pas facturatieproces 3.0.
RGS (Uniform rekeningschema) en UBL (Elektronisch factureren): zien is geloven (15-10-2014)
U herinnert het zich vast nog wel uit de begintijd van SBR/XBRL, Cloud computing en zelfs uit de begintijd van de overgang van DOS naar Windows. Bij elke nieuwe ontwikkeling buitelen softwareleveranciers over elkaar heen met de mededeling dat ze er klaar voor zijn. En zo is het ook met RGS (Uniform rekeningschema) en UBL (Elektronisch factureren). Maar zijn leveranciers er altijd klaar voor?
White papers op deze website over [ UBL ]
UBL maakt je facturering gemakkelijker (03-05-2017)
Verzend je je facturen elektronisch? Verwerk je je inkoopfacturen elektronisch? Echt? Veelal wordt gedacht dat je met het mailen van een PDF-factuur al mooi meedoet. Of dat je een factuur na het scannen geautomatiseerd kan verwerken. Dit artikel bespreekt wat een echte e-factuur is, hoe je deze verstuurt en verwerkt via UBL en welke voor- en nadelen dat met zich meebrengt.
MUIS Software - Werken met UBL Cloud: nu op ICT Accountancy YouTube kanaal (02-04-2016)
Met UBL Cloud van MUIS Software verwerkt u eenvoudig al uw inkoopfacturen. U levert de factuur aan via uw persoonlijke e-mailadres of via de MUIS Live App, fiatteert en UBL Cloud doet de rest! Een demo c.q. instructievideo staat nu ook live op het ICT Accountancy YouTube kanaal.
Links naar andere websites over [ UBL ]
UBL OASIS Standaard
De officiŽle vindplaats voor de UBL standaard.
Datypic
Via deze website kan de volledige specificatie van de UBL 2.1 Invoice eenvoudig geraadpleegd worden volgens de hierarchische opbouw en met codevoorbeelden.
Belgische UBL standaard e-fff
e-fff staat voor de standaard Elektronisch factureren in BelgiŽ op basis van UBL.
CENBII WG1 technical specifications
Business Interoperability Interfaces for Public procurement in Europe. The objective of the CEN/ISSS workshop Business Interoperability Interfaces on public procurement in Europe (CEN/ISSS WS/BII) is to identify and document the required business interoperability interfaces related to pan-European electronic transactions in public procurement expressed as a set of technical specifications. The starting point for the Workshop is the NES and CODICE customizations of OASIS Universal Business Language 2.0 (UBL).
NES
Groep van noord Europese landen die zich bezig houden met de implementatie van UBL 2.0.
Softwarepakketten met [ UBL ] Leverancier
go2UBL
Verrijken van alle inkkoopdocumenten met een UBL-bestand
go2UBL B.V. go2UBL B.V.
Facturering
Van regie- tot termijnfacturatie en of u nu te maken heeft met WKA of meerdere btw-percentages. U verstuurt facturen elektronisch conform de Ketenstandaard of naar de overheid in UBL.
Kraan Bouwcomputing b.v.
Ublion
UBL & machine learning platform voor robotic accounting
LEFT Technology BV
Nieuwsberichten op deze website over [ UBL ]
Conversie van facturen naar UBL neemt vlucht (16-05-2018)
Grote controledrang en angst voor verandering staan automatisering boekhouding in de weg (04-05-2018)
M-factuur: gratis app voor elektronisch factureren in UBL voor ZZP-ers (20-02-2018)
De dienst van Storecove 100% dankzij koppeling met go2UBL (09-01-2018)
Extendas beveelt go2UBL aan als betrouwbare conversiepartij voor elektronisch factureren (12-12-2017)
USG People is klaar voor Europese richtlijnen voor UBL e-facturatie (11-12-2017)
Converteren van facturen naar UBL begint steeds meer de standaard te worden (30-11-2017)
UBL Readiness Monitor: Nederland moet aan de bak om in de EU in de pas te lopen op het gebied van UBL e-factureren (13-11-2017)
Waarom elke slimme accountant in 2018 over gaat stappen op UBL (11-10-2017)
UBL Cloud uitgebreid met 100% factuurherkenning en verkoopfacturen (27-09-2017)
Steeds meer aandacht voor machine learning, zowel in combinatie met traditionele manier van scannen en herkennen als met elektronische factuurverwerking op basis van UBL (24-09-2017)
WEA Deltaland binnen 2 jaar van 0 naar 18.000 facturen per maand met UBL (21-09-2017)
Kleisteen adviseert UBL te gebruiken in haar gelijknamige online boekhoudsoftware (29-06-2017)
Eerste voorbeeldfactuur in Nederland openbaar beschikbaar in UBL volgens nieuwe Europese factuurstandaard EN 16931-1 (12-06-2017)
Per verkoopfactuur 5 minuten besparen door conversie naar UBL (15-05-2017)
Wat goed is, komt snel: UBL Ready verwelkomt haar 100e deelnemer (10-05-2017)
Het aantal bedrijven dat go2UBL gebruikt neemt toe (09-05-2017)
Wie maakt me los en wordt de 100e deelnemer aan UBL Ready?! (25-04-2017)
De complete gids elektronisch factureren 2017: UBL via email is nu de norm, gebruik PEPPOL groeit (18-04-2017)
Mr. Billie kiest voor go2UBL (14-03-2017)
UBL weer in de spotlights langs de Nederlandse snelwegen (13-03-2017)
Nu ook verkoopfacturen converteren naar UBL met convert2UBL (van go2UBL) (18-01-2017)
Gebrek aan visie door softwareleveranciers maakt accountants- en administratiekantoren kwetsbaar (03-01-2017)
Yuki Robotic Assistant haalt zelf facturen op en verwerkt ze in de boekhouding (22-12-2016)
MAIN Energie over op elektronisch factureren met eFactuur voor de energiemarkt (12-12-2016)
Acto software is UBL-Ready (29-11-2016)
Overheid verwerkt eerste SI-UBL succesvol via eVerbinding (28-10-2016)
UBL Ready maakt bedrijven klaar voor de opvolger van PDF facturen (24-10-2016)
Nieuw rapport scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking toont aan: aanbieders van scannen en herkennen omarmen elektronisch factureren (24-06-2016)
Offective biedt nu standaard SBR en UBL functies in haar bedrijfssoftware (14-06-2016)
Canon sluit aan bij UBL Ketentest; maakt adoptie e-factureren eenvoudiger (15-04-2016)
eVerbinding helpt netbeheerder Stedin bij elektronische facturen (13-04-2016)
MSC Belgium is announcing its revolutionary e-invoice in XML format (30-03-2016)
Wordt elektronische factuurverwerking met UBL nog sneller en betrouwbaarder door RGS en wanneer is software eigenlijk RGS-ready? (15-02-2016)
NOAB en RB lopen voor op NBA als het gaat om elektronisch factureren aan leden (29-01-2016)
Elektronische factuurstandaard UBL (V2.1) aangenomen als ISO standaard (20-12-2015)
Friso de Jong van Platform E-factureren en UBL Ketentest: ik ga de Kilimanjaro beklimmen voor War Child. Breng ik ook jouw bedrijf naar de top? (24-11-2015)
Volledig geautomatiseerde boekhouding binnen handbereik met UBL (23-11-2015)
Doorbraak automatisch boekhouden door UBL (05-11-2015)
De praktijk: PDF e-factureren uitbreiden met UBL formaat is eenvoudig en een kwestie van doen! (30-10-2015)
Het pakket : Administratie, van WD Soft ondersteunt Elektronisch factureren met UBL (2.1). Bent u er ook klaar voor? (16-09-2015)
Boekhoudpakketten sluiten het net rond elektronisch factureren in UBL formaat (24-08-2015)
Gratis seminar Elektronisch factureren voor de advocatuur via eVerbinding en UBL (09-08-2015)
Informer gaat voor nog sneller boekhouden met UBL facturen (03-07-2015)
Yuki spreekt al vloeiend UBL (22-06-2015)
Belangrijkste boekhoudpakketten maken UBL factuurformaat standaard beschikbaar voor hun klanten (16-06-2015)
Steeds meer boekhoudpakketten zijn geschikt voor e-factureren in UBL. Is uw pakket ook al UBL - ready? (17-05-2015)
RADAR software UBL gevalideerd (09-04-2015)
UBL standard as a breakthrough for electronic invoicing (14-03-2015)
Welke bedrijven werken al mee aan de adoptie van e-factureren via UBL? (26-02-2015)
UBL Ketentest voor adoptie elektronisch factureren nu ondersteund door validatietool (31-01-2015)
Oplossingen voor scannen en herkennen kunnen naadloos aansluiten bij elektronisch factureren op basis van UBL (17-12-2014)
Leveranciers van boekhoudsoftware werken samen aan adoptie elektronisch factureren (26-10-2014)
YOB Kantorendag 2012: meer doen met minder mensen (13-11-2012)
Oplossing Centric voor gemeenteland (03-11-2011)
Ministerie van EL&I lanceert PDF UBL formulier voor e-factureren (21-12-2010)
UBL-specificaties een feit en eFacturen overheid via Digipoort (20-11-2009)

Onerzoeksbureau GBNED