Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Nooit meer handmatig een loonjournaalpost overtypen: RGS maakt het mogelijk

Plaatsingsdatum 17-11-2020
Berichtdatum 17 november 2020

Om op basis van RGS (ReferentieGrootboekSchema) de loonjournaalpost aan te kunnen bieden aan boekhoudsoftware moest eerst antwoord komen op de vraag of RGS de juiste rekeningen bevat en daarmee ook compleet genoeg is.

Om bovenstaande vraag te beantwoorden is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het rapport “RGS casus lonen, salarissen en personeelskosten”. Met als basis het coderen van de loonjournaalpost op basis van RGS. Net als de (grootboek)rekeningen in een boekhoudpakket zijn er binnen RGS codes voor: netto lonen, te betalen loonheffing, te betalen pensioenpremie en reservering vakantiegeld. Maar dan zijn er we erg nog lang niet. Denk aan zaken als uitkering van verlofdagen, tantièmes en gratificaties, voorschotten aan personeel en natuurlijk de auto- en reiskosten. En dat is zelfs nog niet alles.

Wij zijn van mening dat RGS, met wat kleine correcties en toelichting, prima kan voldoen als codeschema tussen de salarisadministratie en de boekhouding.
Oordeel zelf en lees het complete gratis rapport “RGS casus lonen, salarissen en personeelskosten”.

Wilt u ook nooit meer een loonjournaalpost handmatig overtypen?

  1. Zorg er dan voor dat uw boekhouding overweg kan met RGS. Veel boekhoudpakketten kunnen al met RGS overweg en zijn RGS-ready.
  2. Zorg dat uw salarisadministratie overweg kan met RGS. informeer bij uw leverancier van salarissoftware naar de mogelijkheden.

Binnenkort vragen we leveranciers van salarissoftware mee te werken om een standaard koppelvlak te definiëren waarmee op eenvoudige wijze de loonjournaalpost uit ELK salarispakket aangeboden kan worden aan ELK boekhoudpakket op basis van RGS. Met een zelfde soort aanpak als plaatsgevonden met de RGS Brugstaat voor het digitaal aanbieden van grootboeksaldi aan onder andere de winstaangifte IB en VPB op basis van RGS.

Er vanuit gaande dat RGS op dat moment ook volledig voldoet is de planning in de loop van 2021 het standaard koppelvlak gereed te hebben, zodat dit snel geïmplementeerd kan worden door betreffende softwareleveranciers.

U kunt ons ondersteunen door de “RGS casus lonen, salarissen en personeelskosten” alvast door te nemen en uw reactie daarover aan ons terug te koppelen.

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Standaardisatie, (open)standaarden, Branche > Financials, RGS (ReferentieGrootboekSchema), Soort > Loon-, salaris- en HRM software
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED