Softwarepakketten.nl

UBL Ketentest e-retour

UBLUBL KetentestE-retour

Met behulp van Peppol retourberichten (Peppol BIS Invoice response 3.0) kan een verkoper automatisch de status van facturen volgen bij kopers via zijn eigen administratieve software. De enige voorwaarde is dat beide partijen gebruik maken van elektronisch factureren op basis van Peppol. Met retourberichten werken heeft natuurlijk alleen zin als zowel de software van de leverancier als de klant daarmee kan omgaan.

E-retour

Onderzoeksbureau GBNED is, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het initiatief "e-retour" gestart, om leveranciers van administratieve software te ondersteunen bij het implementeren van Peppol retourberichten. Van deze leveranciers wordt verwacht dat hun software al geschikt is voor elektronisch factureren via Peppol.   

Lees voor achtergrond en voortgang van e-retour het artikel "E-retour: als verkoper automatisch de status van je factuur volgen bij de koper".

De documentatie van het e-retour initiatief is hier vrij beschikbaar, te weten:

  1. Voorstel use case e-factureren en retourberichten, verder te noemen e-retour (PDF);
    Document voor alle betrokkenen en geïnteresserden.

  2. E-retour: Peppol factuur retourbericht retourbericht in UBL (PDF);
    Document voor ontwikkelaars bij softwareleveranciers. Bijgewerkt 1-6-2021.  

E-retour is volledig gebaseerd op de Peppol standaard (Peppol BIS Invoice response 3.0). 

Kopgroep
E-retour is mogelijk door deelname van de volgende organisaties die het initiatief actief ondersteunen door deel uit te maken van de kopgroep:

Promotie e-retour

.

Kopgroep e-retour

eVerbinding

Informer Software

Kleisteen

Lucom

Strorecove

TIE Kinetix


Zenvoices


Onerzoeksbureau GBNED