Softwarepakketten.nl

UBL > EN16931

De Europese commissie (EC) heeft in 2014 in de Europese richtlijn 2014/55/EU voorgesteld dat aangesloten lidstaten vanaf het 3e kwartaal 2018 zich verplichten om elektronisch facturen te ontvangen volgens een Europese standaard.

De werkgroep CEN TC434 heeft invulling gegeven aan de opdracht vanuit de Europese Commissie (EC), middels een op de Directive 2014/55/EU gebaseerd ‘Standardisation Request  om te komen tot ‘de ontwikkeling van één EU norm wat betreft een Europese factuur. Het resultaat is EN 16931.

Nadere toelichting:

Met EN 16931-1 is het fundament gelegd voor eenduidige uitwisseling van e-facturen tussen leveranciers en overheden in Europa: EN 16931-1: Semantic data model of the core elements of an electronic invoice (met als syntaxen UBL en UN/CEFACT). Er wordt hierbij gesproken over een "kernfactuur" op basis van EN 16931.

Dat de Europese kernfactuur de UBL-syntax ondersteunt is positief en onderschrijft het belang van UBL als standaard voor elektronisch factureren.

EN 16931 versus UBL
Voor UBL facturen is nu een subset samengesteld waarin alle elementen van EN 16931 zijn vertaald naar de de corresponderende UBL-elementen. Je zou kunnen spreken van een UBL-subset voor facturen op basis van EN 16931. 

Uitgebreide informatie over UBL en ook de impact van EN 16931 is te vinden onder de UBL Ketentest.

Onderzoek en artikelen op deze website over [ EN16931 ]
UBL Readiness Monitor in het kader van de Europese Norm voor e-factureren EN16931 (10-11-2017)
Afgelopen jaren heeft het merendeel van leveranciers van boekhoudsoftware, e-facturatie-dienstverleners en aanbieders van scan- en herkenoplossingen UBL ge´mplementeerd. Dat het onderwerp leeft blijkt wel uit het feit dat in minder dan een jaar tijd meer dan 100 leveranciers zich hebben aangemeld voor UBL Ready (via de UBL Ketentest).

Onerzoeksbureau GBNED