Softwarepakketten.nl

UBL > EN16931

De Europese commissie (EC) heeft in 2014 in de Europese richtlijn 2014/55/EU voorgesteld dat aangesloten lidstaten vanaf het 3e kwartaal 2018 zich verplichten om elektronisch facturen te ontvangen volgens een Europese standaard.

De werkgroep CEN TC434 heeft invulling gegeven aan de opdracht vanuit de Europese Commissie (EC), middels een op de Directive 2014/55/EU gebaseerd ‘Standardisation Request  om te komen tot ‘de ontwikkeling van één EU norm wat betreft een Europese factuur. Het resultaat is EN 16931.

Nadere toelichting:

Met EN 16931-1 is het fundament gelegd voor eenduidige uitwisseling van e-facturen tussen leveranciers en overheden in Europa: EN 16931-1: Semantic data model of the core elements of an electronic invoice (met als syntaxen UBL en UN/CEFACT). Er wordt hierbij gesproken over een "kernfactuur" op basis van EN 16931.

Dat de Europese kernfactuur de UBL-syntax ondersteunt is positief en onderschrijft het belang van UBL als standaard voor elektronisch factureren.

EN 16931 versus UBL
Voor UBL facturen is nu een subset samengesteld waarin alle elementen van EN 16931 zijn vertaald naar de de corresponderende UBL-elementen. Je zou kunnen spreken van een UBL-subset voor facturen op basis van EN 16931. 

Uitgebreide informatie over UBL en ook de impact van EN 16931 is te vinden onder de UBL Ketentest.

Onderzoek en artikelen op deze website over [ EN16931 ]
Presentaties kennisevent administratieve software: Privacy, Instant payments, UBL EN16931, PEPPOL, Blockchain, RGS en PSD2 (30-06-2018)
Terugblik met presentaties van Kennisevent administratieve software (gehouden op 27 juni 2018) met betrekking tot en gerelateerd aan standaard administratieve software. Met ontwikkelingen als RGS, PSD2, Instant Payments, UBL, PEPPOL en API's. En de Gids boekhoudsoftware 2018 met Nulmeting blockchain en boekhoudsoftware.
UBL Readiness Monitor in het kader van de Europese Norm voor e-factureren EN16931 (10-11-2017)
Afgelopen jaren heeft het merendeel van leveranciers van boekhoudsoftware, e-facturatie-dienstverleners en aanbieders van scan- en herkenoplossingen UBL ge´mplementeerd. Dat het onderwerp leeft blijkt wel uit het feit dat in minder dan een jaar tijd meer dan 100 leveranciers zich hebben aangemeld voor UBL Ready (via de UBL Ketentest).
WIKI's over [ EN16931 ]
Nadere specificaties Nederland (NLCIUS) op de EN 16931

Volgens de norm EN 16931 is het mogelijk om inperkingen te doen op de norm door optionele velden van de basisfactuur verplicht te stellen of door een specifieke invulling te eisen van de optionele velden.

Het NLCIUS initiatief is er om veelheid van dergelijke inperkingen te voorkomen én zorgt dat de Nederlandse overheid (zowel rijk, als gemeenten) en bedrijfsleven (Simplerinvoicing, SETU, SALES, e.a.) dezelfde keuzes hierin maken.

Om te starten eerst voorbeeld van een simpele, maar wel complete, factuur in UBL (2.1 - EN 16931)

Voordat de elementen op een UBL Factuur verder worden toegelicht volgt onderstaand eerst een simpel, maar compleet, voorbeeld van een factuur met 1 factuurregel en (dus) 1 BTW-percentage.

Opbouw UBL Factuur, het begin (verwijzing xml en namespaces)

Een UBL document (in dit geval de factuur) begint altijd met:

 1. Verwijzing naar XML versie. 
 2. Verwijzing naar Namespaces.
 3. UBLVersionID; Versie UBL. / niet in gebruik bij EU-N
    
 4. CustomizationID; optioneel / EU-N verplicht
  Verwijzing naar specificatie voor specifiek gebruik van UBL. In onderstaand voorbeeld is een verwijzing naar PEPPOL opgenomen. CustomizationID is optioneel, behalve als communicatie plaatsvindt via PEPPOL of als sprake is van EU-N.
  In onderstaand voorbeeld is verwijzing opgenomen naar CENBII en PEPPOL.

  Toelichting EU-N:
  Zonder verwijzing naar PEPPOL zou verwijzing worden "urn:cen.eu:en16931:2017".
    
 5. ProfileID; optioneel / EU-N optioneel.
  verwijzing naar profiel voor specifiek gebruik van UBL. In onderstaand voorbeeld is een verwijzing naar CENBII. 

  Toelichting EU-N:
  Hier wordt ProfileID gebruikt voor verwijzing naar Business process type. 

EU-N uitleg algemeen

UBL versies die in Nederland op de markt zijn

In Nederland kennen we voornamelijk de standaard UBL 2.0 en 2.1 en daarvan afgeleid de EUropese standaard EN16931. Deze standaard is op dit moment gericht op de factuur en in Nederland via de afgeleide variant NLCIUS op de markt gebracht. De Nederlandse Rijksoverheid kent op dit moment een eigen UBL-variant onder de naam UBL-OHNL. Deze variant wordt echter door de markt nauwelijks ondersteund.


Onerzoeksbureau GBNED