UBL Ketentest

UBL Ketentest Get started

UBLUBL Ketentest > UBL Get started

Deze pagina is met name bedoeld voor softwareleveranciers en zelf-ontwikkelaars die enerzijds facturen in UBL-formaat (gaan) samenstellen en verzenden en anderzijds facturen in UBL-formaat ontvangen en verwerken in de boekhouding of daaraan gerelateerde software. Achtereenvolgens worden enkele algemene kenmerken genoemd, stappen die gevolgd kunnen worden, een verwijzing naar de UBL Ketentest referentiefactuur en aandachtspunten.

Aangeraden wordt de informatie op deze pagina volledig door te nemen voordat u aan de gang gaat.

Algemene kenmerken

 • De UBL Ketentest is er primair op gericht om een factuur als UBL-document uit te kunnen wisselen met boekhoudpakketten. Het gaat er dus om dat een dergelijk UBL-document leidt tot een boekingsvoorstel in de boekhouding van de ontvanger van de factuur.
      
 • Om aan bovenstaande gehoor te geven wordt de Europese standaard EN 16931-1 gevolgd met de Nederlandse implementatie, onder de noemer NL-CIUS. Dit is een subset van de standaard UBL.

  Oudere versies (zoals alleen UBL 2.1, SI UBL 1.2 of UBL-OHNL) worden niet meer geaccepteerd.
  Uiteindelijk is de bedoeling dat bestaande deelnemers aan de UBL Ketentest ook migreren naar EN 16931 en NL-CIUS.
     
 • Softwareleveranciers zijn volledig vrij om naast de elementen van EN 16931-1 en NLCIUS ook andere elementen van UBL 2.1 op te nemen in hun UBL-facturen. Het is dan afhankelijk van de ontvangende partij c.q. het ontvangende systeem of betreffende elementen ook herkend en verwerkt worden. Dit valt verder buiten de scope van deze UBL Ketentest.

 • Bij de UBL Ketentest is afgesproken om zoveel mogelijk de factuur ook in PDF mee te sturen. Via ‘Additional Document Reference’ kunnen een of meer bijlagen als ‘embedded’ file toegevoegd worden aan het UBL document. Bijvoorbeeld de factuur in PDF-formaat. Zie voor meer uitleg...

  Als de factuur per email wordt uitgewisseld is afgesproken bij de UBL Ketentest dat de naam van beide documenten dezelfde is, behalve natuurlijk de suffix. (bijv. factuur50301.xml en factuur50301.pdf). Bij uitwisselen via een netwerk als PEPPOL zal dan sprake zijn van PDF-document dat embedded in de UBL wordt opgeomen. 


STAPPEN DIE GEVOLGD KUNNEN WORDEN

Als u UBL-facturen wilt aanbieden

 1. Bestuderen documentatie over UBL, met name:
  - Wiki UBL
   
 2. Bestuderen voorbeeldfacturen in UBL (zie UBL voorbeeldbestanden);
    
 3. Zelf samenstellen van een factuur in UBL-formaat volgens EN-16931 en NLCIUS (en bijbehorende PDF);
   
 4. De factuur aanbieden aan een online validatie services.

  Als 100% akkoord, dan pas:
    
 5. De factuurset (UBL+PDF) beschikbaar stellen aan ubl@gbned.nl om op te laten nemen op deze website en dus beschikbaar te stellen aan derden via het onderdeel "UBL voorbeeldbestanden". Uw bedrijf wordt dan ook gemeld bij "Actieve deelnemers aan de UBL Ketentest".

Als u UBL-facturen wilt ontvangen en verwerken

 1. De stappen 1 en 2 zoals hiervoor beschreven;
     
 2. Testen van inlezen en verwerken van voorbeeldbestanden; in elk geval de volgende facturen van Onderzoeksbureau GBNED:
  - Referentiefactuur 20160001 met 1 BTW tarief en 1 factuurregel.
  - Referentiefactuur 20170102 met meerdere BTW percentages, regel-, factuurkorting en toeslag factuurniveau.
  - Referentiefactuur 20170103 zijnde een creditnota van 20170102.
    
 3. Het resultaat en eventuele aandachtspunten en/of opmerkingen melden via ubl@gbned.nl;
  Uw bedrijf wordt dan ook gemeld bij "Actieve deelnemers aan de UBL Ketentest". 

MEEDOEN
Meldt u GRATIS aan als deelnemer aan de UBL Ketentest.
Lees verder...


KLAAR

Softwareleveranciers en zelf-ontwikkelaars die de UBL Ketentest succesvol hebben doorlopen mogen onder voorwaarden het UBL Ready logo voeren.

UBL Ready

UBL Ready bevordert (1) dat u via de UBL Ketentest gereed bent voor UBL e-factureren en (2) dat u uw ‘UBL Readyness’ richting uw klanten en/of leveranciers communiceert aan de hand van het ‘UBL Ready’ logo.
Meer informatie en aanmelden voor UBL Ready...

LinkedIN - UBL Platform

LinkedIN
Wordt ook lid en discusseer mee met de LinkedIN groep UBL Platform.
UBL Platform


MEEDOEN
Meldt u GRATIS aan als deelnemer aan de UBL Ketentest.
Lees verder...


Onerzoeksbureau GBNED