UBL Ketentest

UBL Ketentest: UBL Ready

UBLUBL Ketentest > UBL Ready

UBL Ready is een label dat hoort bij het "UBL Ketentest" initiatief.

Softwareleveranciers en zelf-ontwikkelaars die de UBL Ketentest succesvol hebben doorlopen mogen het UBL Ready logo voeren.

UBL Ready

UBL Ready bevordert via de UBL Ketentest dat organisaties UBL e-facturen met elkaar kunnen uitwisselen EN dat ze dat richting hun klanten of leveranciers zichtbaar kunnen maken.

Om het UBL Ready te mogen voeren doorloopt u de volgende stappen:

  1. Get Started;
  2. Aanmelden als deelnemer UBL Ketentest;
  3. UBL Ready logo opnemen op uw website met een link naar www.ublready.nl.

Zie ook alle deelnemers UBL Ketentest...

 


Onerzoeksbureau GBNED