Leveranciers: muteren & promotie  |  Sitemap  |  Colofon  |  Home
zoek
Onderzoek
29-04-2017 SBR Kredietrapportage: intermediair en ondernemer draaien voor extra kosten op en dat moet anders
ING en Rabobank vragen inmiddels, onder o.a. het motto van afhandelingskosten, geld (250 euro) aan de ondernemer als deze kredietrapportage aanlevert buiten SBR om. Het aanleveren van elektronische kredietrapportage is op zich een logische ontwikkeling. Maar dan moeten de banken er wel voor zorgen dat het elektronisch aanleveren van kredietrapportage ook breed mogelijk is vanuit boekhoudsoftware en dat zij desgewenst ook gegevens elektronisch terug leveren.

26-04-2017 Twee ERP onderzoeken: van zelf doen naar uitbesteden en Vlaanderen voorop in ERP gebruik
Ruim twee derde van de Nederlandse bedrijfsvestigingen maakt gebruik van een ERP-oplossing. 38 procent van de ERP-software draait op de eigen locatie. Dit percentage blijft gestaag dalen. Van de Belgische bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers geeft aan het begin van 2017 circa 64 procent aan dat men gebruik maakt van een ERP pakket.

23-04-2017 Terugblik en presentaties Seminar Robotic accounting op 19 april 2017
Op woensdag 19 april 2017 heeft voor de eerste maal het "Seminar Robotic accounting" plaatsgevonden te Hoevelaken. Presentaties zijn beschikbaar over Robotic accounting en gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Elektronisch factureren, PSD2, Instant payments en Blockchain.

18-04-2017 De complete gids Elektronisch factureren 2017
Dit rapport heeft als belangrijkste doel het aanbod van software en diensten op het gebied van elektronisch factureren zo volledig mogelijk in beeld te brengen. Om deze software op de juiste manier te kunnen positioneren wordt ook inzicht gegeven in het 'elektronisch factureren landschap' in Nederland. Met een uitgebreide specifieke van tientallen oplossingen.

16-03-2017 Terugblik en presentaties praktijkdag CRM, digitaal dossierbeheer en data-analyse 15 maart 2017
Op woensdag 15 maart 2017 heeft de ICT Accountancy praktijkdag "CRM, Digitaal dossierbeheer en data-analyse" plaatsgevonden te Hoevelaken. Presentaties zijn beschikbaar, evenals het nieuwe rapport over Digitaal dossierbeheer en werkprogramma's.

14-03-2017 Gratis rapport: digitaal dossierbeheer en werkprogramma's 2017
Het complete rapport "Digitaal dossierbeheer en werkprogramma's" is gratis beschikbaar met aandacht voor (modellen voor) werkprogrammas die beschikbaar gesteld worden door de verschillende (kantoor- en branche)organisaties en anderzijds software voor ondersteuning van werkprogrammas en digitaal dossierbeheer voor acountants- en administratiekantoren.

20-02-2017 Presentaties beschikbaar van Kennissessies over incassomachtigen, iDIN, iDEAL QR en digitaal zakendoen met de overheid
De aanwezigen, met name softwareleveranciers, zijn door de Betaalvereniging genformeerd over de nieuwe online producten Incassomachtigen, iDIN en iDEAL QR en tevens over de manier waarop zij deze kunnen implementeren en aanbieden aan hun klanten. Ook zijn de uitkomsten van de workshops "digitaal zakendoen met de overheid" teruggekoppeld door Het ministerie van Economische Zaken.

14-02-2017 Nieuw rapport van het onafhankelijke Marktonderzoek FMIS Vendor Landscape 2017
Het eerste rapport van het onafhankelijke Marktonderzoek FMIS Vendor Landscape 2017, editie Benelux, is verschenen. Het onderzoek maakt voor bestaande en nieuwe gebruikers inzichtelijk wat de marktontwikkelingen zijn en welke bedrijven er in de Benelux markt Facilitaire Management Informatie Systemen (FMIS) oplossingen aanbieden.

26-01-2017 De Blockchain nader uitgelegd
De Blockchain is een gedistribueerde database waar gegevens in elke instantie van deze database gerepliceerd opgeslagen worden. Voordat deze gegevens definitief opgeslagen worden bestaat er binnen een meerderheid van de partijen die deze gegevens ontvangen hebben consensus over de juistheid, herkomst en volledigheid van deze gegevens.

03-01-2017 ICT Accountancy 2020/2030: accountantspraktijk op weg naar de toekomst
Om accountants- en administratiekantoren een handvat te bieden bij verdere digitalisering en elektronische gegevensuitwisseling, gericht op de toekomst, is het rapport "ICT Accountancy 2020: accountantspraktijk op weg naar de toekomst" beschikbaar. Dit rapport is opgebouwd uit de volgende onderdelen: relevante ICT ontwikkelingen, visie van innovatieve kantoren en visie van ervaringsdeskundigen.

02-01-2017 Payment Services Directive 2 (PSD2) nader uitgelegd
Payment Services Directive 2 is de volgende stap in de creatie van een transparante markt voor betalingsverkeer binnen Europa. Het is de logische opvolger van PSD1 die bevatte onder andere de SEPA bankrekening, de BIC code voor banken en de instructie dat voor internationale betalingen in Europa het zelfde tarief dient te gelden als lokale betalingen.

08-12-2016 Presentaties Seminar: elektronisch factureren in de praktijk, gehouden op 7 december 2016
Op woensdag 7 december 2016 vond in EXPO Hoevelaken voor de 1e maal het Seminar: elektronisch factureren in de praktijk plaats. Met uitgebreid aandacht voor o.a. de standaard UBL, verplichtstelling e-factureren aan de Rijksoverheid, gebruikerservaring en aandacht voor purchase-to-pay. Presentaties van diverse sprekers zijn beschikbaar.

06-11-2016 Verslag en presentatie Auditfiles met referentieset Data analyse
Op 18 oktober vond een bijeenkomst plaats van de stuurgroep Auditfiles. Met als belangrijkste onderwerp "Presentatie Referentieset Data Analyse". Zowel een verslag van deze bijeenkomst als een presentatie zijn beschikbaar.

05-11-2016 ICT Financials softwaregids 2017
De "ICT Financials softwaregids 2017" geeft een nadere specificatie en toelichting van het model "CFO software landscape" en inzicht in het gerelateerde aanbod van standaard software gericht op de CFO. Het gaat om tientallen softwaresystemen, voor een belangrijk deel internationaal van aard.

03-11-2016 Presentaties ICT Accountancy Jaarcongres 2-11-2016 beschikbaar met o.a. Cybersecurity, Self service BI, SBR, RGS, UBL, CRM en HRM
Op woensdag 2 november 2016 vond in EXPO Hoevelaken voor de 15e maal het ICT Accountancy Jaarcongres plaats met ruim 200 deelnemers en 30 exposanten op de informatiemarkt. Een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED in samenwerking met NOVAK. Actuele onderwerpen als Cybersecurity, Self service BI, SBR, RGS, Elektronisch factureren met UBL, CRM, HRM en meldplicht datalekken passeerden de revue.

01-11-2016 ICT Accountancy softwaregids 2017: overzicht van standaard software van meer dan 100 leveranciers gericht op de accountancy
De "ICT Accountancy softwaregids 2017" biedt een uitgebreid overzicht van (nagenoeg alle) softwarepakketten die verkrijgbaar zijn voor de accountancybranche. Het gaat om meer dan honderd standaard softwarepakketten, varirend van boekhoud- en salarissoftware tot jaarrekening rapportagesoftware en management dashboards.

14-10-2016 Onderzoek naar het koppelen van het grootboek(rekeningschema) aan het RGS
Met Standard Business Reporting (SBR) is een standaard ontwikkeld voor het digitaal versturen van financile gegevens. Om verdere efficintie en automatisering te realiseren, is een standaard grootboekrekeningschema voor de financile administratie ontwikkeld, het Referentie Grootboekschema (RGS). CBS stagiair Jan Jonkman heeft in het kader van zijn afstudeerstage Accountancy van de Hogeschool van Amsterdam onderzoek gedaan naar het koppelen van grootboekrekeningschemas aan het RGS, het zogenaamde 'mappen'.

13-10-2016 NBA-uitgave 'Datalekken in de mkb-praktijk' geeft handvatten voor de MKB accountant
De NBA-uitgave 'Datalekken in de mkb-praktijk' geeft een aantal handvatten voor de MKB accountant om goed voorbereid te zijn op de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

10-10-2016 Gids Salaris- en HRM-software 2016/2017
Met de "Gids Salaris- en HRM-software 2016/2017" biedt Onderzoeksbureau GBNED inzicht in het complete spectrum van toepassingen op het gebied van salaris- en HRM-software. In de gids zijn ruim 40 toepassingen in kaart gebracht. Ook wordt aandacht besteed aan cloud computing, elektronische gegevensuitwisseling en data-analyse.

04-10-2016 Moving to the cloud
De Federation of European Accountants (FEE) heeft de information paper "Moving to the cloud" uitgebracht voor accountants werkzaam in het MKB-segment. in de paper aangeduid als "Small- and medium-sized practices (SMPs). Deze paper gaat nader in op het begrip "cloud computing" en bevat onder meer voordelen en aandachtspunten bij de overgang naar de cloud.

04-10-2016 Cybersecurity awareness en skills in Nederland (2016)
Cybersecurity skills zijn het centrale thema van dit onderzoek. Naast het verkrijgen van inzicht in deze skills wordt er net als voorgaande jaren ook ingaan op bewustzijn, kennis en gedrag aangaande cybersecurity.

27-09-2016 Rapport: CRM voor de accountancy 2016
Dit rapport is gericht op accountancygerichte CRM-systemen. Bij de selectie van dergelijke systemen staat voorop dat deze in min- of meerdere mate afgestemd zijn op de werkwijze binnen een accountantskantoor. Zo is een koppeling met andere systemen die gebruikt worden binnen de accountancy van groot belang als het gaat om eenmalig registreren van (relatie)gegevens.

22-09-2016 Terugblik en presentaties praktijkdag scannen, herkennen en elektronisch factureren op 21 september 2016
Op 21 september 2016 vond de "Praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking" plaats met aandacht voor UBL Ready, gebruikerservaring, verplichtstelling eFactureren aan de Rijksoverheid, grootschalige aanleveraars facturen en de UBL Ketentest.

22-09-2016 Zoekwoordenonderzoek e-factureren en factuurautomatisering
Op basis van 135 gekozen zoektermen op het gebied rondom e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking zijn er in 2014, 2015 en 2016 zoekopdrachten gedaan. Het zoekvolume in 2015/2016 is fors gestegen ten opzichte van 2011/2011. Met aanvullend het gebruik van de termen elektronisch factureren en digitaal factureren.

16-09-2016 Terugblik Kennisplatform administratieve software 14-9-2016:elektronisch factureren B2G en B2B
Terugblik door presentaties met als centrale thema's Elektronisch factureren en de Rijksoverheid, Europese ontwikkeling eFactureren en de UBL Ketentest. De Rijksoverheid stapt per 1 januari 2017 over op e-factureren. Bij factureren aan de Overheid zijn meerdere organisaties en initiatieven betrokken, zoals Logius, Simpler Invoicing, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken.

29-08-2016 Gids projectmanagementsoftware 2016
De "Gids projectmanagementsoftware" is erop gericht om een zo compleet mogelijk beeld te geven van standaard software op het gebied van projectmanagementsoftware en de aangeboden functionaliteit en eigenschappen

14-08-2016 Gratis leidraad selectie administratieve software
Onderzoeksbureau GBNED heeft gratis een uitgebreide checlist beschikbaar met selectiecriteria voor administratieve software. De leidraad bevat eigenschappen voor een groot aantal soorten van administraties.

08-07-2016 Gebruikt u nog wel boekhoudsoftware van deze tijd?
De keuze uit standaard boekhoudsoftware is omvangrijk te noemen zo toont de "Gids boekhoudsoftware 2016" aan die recent is verschenen. Gericht op Zzp en klein MKB is er een aanbod van 56 boekhoudpakketten, gericht op het middensegment (MKB) 20 pakketten en voor echt grote organisaties zijn 12 pakketten geteld.

24-06-2016 Scannen en herkennen van boekingsdocumenten en elektronische factuurverwerking 2016
Dit rapport, gericht op de accountancy, geeft inzicht in toepassingen voor "scannen en herkennen van boekingsdocumenten, aangevuld met elektronische factuurverwerking. Ook wordt inzicht gegeven in gebruikerservaring met scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking door enkele accountants- en administratiekantoren.

15-06-2016 UBL Factuurscenario's: in kaart brengen factuurscenario's t.b.v. elektronisch factureren met UBL
Universal Business Language (UBL) is een internationale berichtenstandaard voor het elektronisch uitwisselen van handelsdocumenten, zoals een factuur. Dit onderzoek beoogt voor de factuur, in Nederland geldende, factuurscenario's in kaart te brengen en aan te geven hoe deze scenario's vervolgens in UBL opgenomen worden.

15-06-2016 Terugblik Kennisplatform administratieve software 16-6-2016: meldplicht datalekken, keurmerk software, Fraudehelpdesk en UBL
Met als onderwerpen: Meldplicht datalekken en Safe Harbor / Privacy Shield actualiteiten, een keurmerk voor software en clouddiensten, de introductie van B2B (business to business) activiteiten door de Fraudehelpdesk en de relatie met standaard software en tot slot Elektronisch factureren met UBL in een Europees kader.

30-05-2016 Onderzoek: zoektocht naar e-factureren afgelopen jaren fors gegroeid!
Onderzoek naar Internet op basis van meer dan 100 miljoen zoekopdrachten verdeeld over 130 termen over de periode 2011 tot en met april 2016, toont de groeiende behoefte van het publiek naar e-factureren en laat zien hoe men e-factureren benadert.

25-05-2016 Gids boekhoudsoftware: compleet met eigenschappen per pakket
De Gids Boekhoudsoftware geeft inzicht in nagenoeg ALLE standaard boekhoudpakketten voor de Nederlandse markt. Onderverdeeld naar: ZZP'ers en klein MKB, Middelgrote bedrijven (MKB) en Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals). Compleet met eigenschappen per pakket. De Gids is gratis beschikbaar in PDF-formaat.

20-05-2016 e-Procurement Vendor Landscape 2016
Onafhankelijke Marktonderzoek "e-Procurement Vendor Landscape 2016", editie Benelux door E-proQure. Het onderzoek maakt voor bestaande en nieuwe gebruikers inzichtelijk welke bedrijven er in de Benelux markt e-Procurement (ook wel inkoopsoftware) oplossingen aanbieden en over welke functionaliteiten deze beschikken. Het rapport bevat in totaal 40 aanbieders van inkoopsoftware, zowel nationaal als internationaal.

21-04-2016 Terugblik en presentaties praktijkdag RGS en SBR op 20 april 2016
Op 20 april 2016 vond de "Praktijkdag RGS en SBR" plaats met aandacht voor het elektronisch deponeren van de jaarrekening, SBR en banken kredietrapportage, SBR in de accountantspraktijk, uitvragen van CBS via SBR, RGS en SBR in de administratiepraktijk, SBR assurance, het nieuwe rapport "Software voor externe verslaggeving" en tot slot RGS Ready en boekhoudsoftware.

19-04-2016 Software voor externe verslaggeving: SBR jaarrekening en meer
Het rapport "Software voor externe verslaggeving: SBR jaarrekening en meer" biedt, zoals de naam al doet vermoeden, inzicht in standaard software voor externe verslaggeving en daarmee samenhangende zaken, zoals SBR. Daarnaast wordt kort inzicht gegevens in de soorten van externe verslaggeving, assurance en tot slot de relatie met andere processen.

08-04-2016 Nieuw PIANOo marktdossier: Betaalautomaten en afrekensystemen
PIANOo heeft een nieuw marktdossier Betaalautomaten en Afrekensystemen opgesteld. Doelmatig beleid en efficinte inzet van middelen vraagt om goede marktkennis. Een afrekensysteem is een belangrijk middel om transacties op eenvoudige wijze af te wikkelen en te registreren. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een moderne systeem, kunnen daarnaast nog meer gegevens worden vastgelegd.

06-04-2016 Wat houdt PSD2 in?
PSD staat voor: Payment Service Directive (PSD2 is een actualisatie van PSD uit 2007) en betreft de regulering van betalingsdiensten binnen Europa. Deze richtlijn zal vanaf 2018 ook in Nederland gaan gelden. PSD2 moet innovatie, concurrentie en efficintie bevorderen op het gebied van betaaldiensten. Wat gaat er wijzigen?

02-04-2016 Implicaties PSD2 voor verschillende sectoren
Wat betekent de revisie van de regelgeving concreet? Het antwoord op deze vraag hangt af van het type organisatie dat met de nieuwe wetgeving te maken krijgt.

17-03-2016 Terugblik en presentaties praktijkdag Digitaal dossierbeheer en data-analyse 16 maart 2016
Op woensdag 16 maart 2016 heeft de ICT Accountancy praktijkdag "Digitaal dossierbeheer en data-analyse" plaatsgevonden te Hoevelaken. Naast digitaal dossierbeheer en de relatie met zaken als COS 4410 en risico gericht samenstellen was er ook aandacht voor data-analyse in het MKB, mede in relatie tot Auditfiles. Presentaties zijn beschikbaar, evenals het nieuwe rapport over Digitaal dossierbeheer.

10-03-2016 Visiedocument ECP: De volwassen informatiesamenleving
Het visiedocument van ECP "De volwassen informatiesamenleving: Het nieuwe normaal", dat tevens een gespreksuitnodiging wil zijn, gaat in op de maatschappelijk-economische effecten van ICT-ontwikkelingen. Ook worden verschillende belangrijke technologien beschreven, zoals: big data, cloud computing, web 1.0, 2.0 en 3.0, mobiel en 3D-printing.

06-03-2016 Verslag en presentaties overleg Auditfile Platform / Domein afrekensystemen (XAA)
Wat het nut van de Auditfile Afrekensystemen is voor de belanghebbenden in de administratieve keten. Enerzijds de 'logistieke' verwerking van eerste vastlegging in een kassa, via interface naar de financile administratie en het maken van operationele en verantwoordings-rapportages. Anderzijds de analyse t.b.v. de interne beheersing en de controle op juiste verwerking in verantwoordingen.

03-03-2016 Verplicht elektronisch aanbesteden nabij
Europees aanbesteden werd ingevoerd om marktwerking te stimuleren, ondernemers eerlijke kansen te bieden op overheidsopdrachten en transparantie te bevorderen. e-Aanbesteden kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Bovendien levert het aanbestedende diensten en ondernemers efficiencywinst op. Zo snel mogelijk invoeren is de conclusie!

02-03-2016 Guidance voor het gebruik van cryptografische hashfuncties bij bestanden van SEPA Credit Transfers (betaalopdrachten)
De Betaalvereniging Nederland heeft een publicatie op haar website geplaatst over het toepassen van n standaard voor hashing op SEPA betaalbestanden. Genoemde hashing, als standaard voor alle NL-banken, is een belangrijke aanvulling van het controleproces voor het aanleveren van betaalopdrachten via SEPA Credit Transfers.

05-02-2016 Rapport Meldplicht datalekken: inleiding met een juridisch kader met aandacht voor de Safe Harbor / Privacy Shield actualiteiten
Sinds 1 januari 2016 bent u verplicht om een ernstig datalek direct te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, voorheen College bescherming persoonsgegevens (CBP). Maar wat verstaan we eigenlijk onder een datalek? Als er alleen sprake is van een zwakke plek in de beveiliging, spreken we van een beveiligingslek en niet van een datalek.

31-12-2015 Ketendigitalisering en kostenreductie door gebruik van de juiste boekhoudsoftware
Begin van deze eeuw was het aanbieden van online boekhouden via een webbrowser het belangrijkste onderscheidend vermogen. Op dit moment is het onderscheidend vermogen van boekhoudsoftware met name gelegen in het bieden van functies op het gebied van ketendigitalisering.

31-12-2015 Elektronisch factureren in optima forma: een (1) internationale standaard met UBL als grote kanshebber
Elektronisch factureren levert aantoonbaar voordelen op en mag zich al jaren verheugen op een grote belangstelling vanuit zowel overheden als het bedrijfsleven. De vraag Waarom elektronisch factureren nu nog niet op grote schaal is doorgebroken? wordt in dit artikel beantwoord?

31-12-2015 Referentie grootboekschema (RGS): succes of SBR moloch?
De verwachting is dat een dergelijk schema kan leiden tot vergaande vereenvoudiging van de verschillende rapportagesystemen in de financieel administratieve rapportageketen, met als gevolg meer transparantie en lagere kosten. Krijgt u ook een dj vu bij het lezen van de laatste alinea en komen daarbij de termen 'SBR, XBRL en lastenvermindering' naar boven borrelen in uw geheugen?

15-12-2015 UBl-RGS pilot gereed: kan een koppeling tussen UBL en RGS automatisch boeken van inkomende facturen bevorderen?
Met UBL is elektronisch factureren een feit. Maar het kan misschien nog efficinter? De vraag is nu of UBL gekoppeld kan worden aan RGS (Referentie grootboekschema) en of daarmee een efficinte oplossing bereikt kan worden om een automatische journaalpost tot stand te brengen op basis van verschillende factuurregels van n factuur. Inmiddels is een pilot uitgevoerd om antwoord te krijgen op deze vragen.

15-12-2015 De geschiedenis van Digipoort/OTP vanaf 2001 tot heden, mede in relatie tot XBRL
De overheid streeft al lange tijd naar administratieve lastenvermindering voor het bedrijfsleven. XBRL en Digipoort (voorheen OTP) worden vaak in een adem genoemd als middel om deze lastenvermindering te bereiken. XBRL en Digipoort/OTP zijn echter afzonderlijke ontwikkelingen.

12-12-2015 RGS: Uniform rekeningschema voor alle bedrijven
Het Referentie grootboekschema (RGS) is een omvangrijk uniform (grootboek)rekeningschema dat als belangrijkste functie heeft rapportages vanuit de boekhouding te vereenvoudigen. Dit document beschrijft onder meer: historie RGS, over het RGS zelf, RGS en de Auditfile Financieel, visie van softwareleveranciers, RGS in de praktijk en aandachtspunten.

10-12-2015 PSD2 XS2A: What you need to know about the Discussion Paper of the European Banking Authority
In this blog Innopays PSD2 experts will discuss the rationale of the Discussion Paper on RTS, frame the security challenges that emerge from enabling third party access to payment accounts for Payment Initiation and Account Information Services (XS2A) and conclude by defining the main challenges the EBA will encounter during its challenging task of developing the RTS.

22-11-2015 Marktanalyse softwarepakketten voor de kinderopvangbranche
Twan van de Wiel Administratieve Begeleiding B.V. heeft een marktanalyse gemaakt van ruim tien softwarepakketten voor de kinderopvang. Het rapport biedt ondersteuning voor het maken van de keuze voor een juist pakket.

13-11-2015 Presentaties ICT Accountancy Jaarcongres 11-11-2015 beschikbaar: data-analyse, eFactureren, aangifte IB en VpB, RGS en UBL
Op woensdag 11 november 2015 vond in EXPO Hoevelaken voor de 14e maal het ICT Accountancy Jaarcongres plaats met ruim 260 deelnemers en 35 exposanten op de informatiemarkt. Een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED in samenwerking met NOVAK. Actuele onderwerpen als Data-analyse, RGS, Elektronisch factureren met UBL, UBL-RGS pilot automatisch boeken en fiscale aangiftesoftware voor de IB en VpB passeerden de revue.

03-11-2015 Onderzoek naar de informatiebeveiliging markt
Onderzoek naar de informatiebeveiliging markt om zo een goed beeld te vormen van de kansen in deze markt. Met interview op de gebieden: informatiebeveiliging propositie, portfoliomanagement, competenties, organisatievormen en inrichting en veranderstrategie.

26-10-2015 Boekhoudsoftware en gegevensuitwisseling met banken
Afgelopen periode is onderzoek gedaan naar gegevensuitwisseling tussen boekhoudsoftware en banken. Het gaat primair om het uitwisselen van gegevens met betrekking tot betalingsverkeer en het kunnen aanleveren van SBR kredietrapportage.

23-10-2015 Digitaal verantwoord ondernemen in 10 stappen
Als ondernemer in het midden- en klein bedrijf wilt u elke dag vooruit. Daarom omarmt u graag nieuwe ICT-toepassingen. De bijbehorende beveiliging krijgt alleen vaak minder aandacht. Dat is een risico, want cybercriminelen komen u en uw klanten zo makkelijker op het spoor. De oplossing ligt in digitaal verantwoord ondernemen.

15-10-2015 IT in het mkb: wat moet je er mee? - De mogelijkheden van IT en IT-audit in de mkb-jaarrekeningcontrole
Dit artikel is gebaseerd op het gelijknamige afstudeerreferaat van de auteur over de mogelijkheden om bij de mkb-jaarrekeningcontrole gebruik te maken van IT en IT-audit. Het blijkt dat dit vaak beperkt mogelijk is, omdat de accountant de IT-omgeving in het mkb als weinig volwassen inschat. Verder blijkt dat als die mogelijkheden er wl zijn, de accountant deze niet altijd benut.

01-10-2015 Het accountantskantoor van morgen
Onderzocht is welke (nieuwe) producten en diensten er op de markt zijn, gericht op de (al dan niet toekomstige) dienstverlening van MKB accountantskantoren. Uit de onderzoeken is naar voren gekomen dat producten als het maken van prognoses, Continuous Monitoring/Auditing en Alerting, Cashflow analyses en Dashboarden de toekomst hebben.

01-10-2015 SAP voorop in markt voor CRM- en ERP-oplossingen
SAP is nog steeds de grootste partij in CRM-oplossingen bij bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers. Ongeveer een kwart van de CRM-installaties is van SAP. Op de tweede plaats staat Microsoft, goed voor ruim 16 procent van de CRM-oplossingen. Salesforce sluit de top 3, maar wordt op de voet gevolgd door Oracle. Een opmerkelijk groot aandeel van de CRM-oplossingen wordt gevormd door maatwerk, hoewel dit wel een procent is gedaald ten opzichte van vorig jaar.

30-09-2015 Fiscale aangiftesoftware voor de intermediair 2015: wat valt er nog te kiezen?
Met dit rapport wordt inzicht gegeven in het huidige aanbod van fiscale aangiftesoftware, geboden functionaliteit en gebruikerservaring. Aan u is het vervolgens de moeilijke keuze te bepalen met welke leverancier u in zee blijft of gaat.

29-09-2015 Boekhoudsoftware is nooit compleet!
Innovatievermogen van leveranciers van boekhoudsoftware is, naast geboden functionaliteit, het belangrijkste criterium bij de keuze van het juiste boekhoudpakket. Vraag daarom altijd naar toekomstige ontwikkelingen aan betreffende leveranciers en op welke wijze daarmee rekening is gehouden in de ontwikkelagenda? Misschien liep uw leverancier een paar jaar geleden nog voorop maar wordt vandaag de dag elektronische factuurverwerking op basis van UBL niet ondersteund of ontbreekt de laatste versie van de Auditfilefile Financieel (3.2).

29-09-2015 Elektronisch factureren: steeds meer mkb-accountants ervaren de voordelen van UBL
Sinds het afgelopen jaar breekt UBL steeds verder door als standaard formaat om elektronisch facturen uit te wisselen. Facturen worden op basis van UBL uitgewisseld tussen de administratiesystemen van de leverancier en de afnemer. Bij de afnemer wordt de factuur automatisch geregistreerd (en daarna geboekt) in de administratie. En als sprake is van een nieuwe leverancier worden de leveranciersgegevens automatisch opgenomen in het administratiesysteem van de afnemer.

21-09-2015 ERP Evaluatie Rapport 2015
Een onmisbaar naslagwerk voor wie genteresseerd in de actuele ontwikkelingen rond ERP-systemen, vanuit een onafhankelijk perspectief. U vindt actuele informatie over een 25-tal ERP-systemen op de Nederlandse markt. Het rapport voor 2015 is in augustus 2015 uitgebracht.

21-09-2015 Rapport Credit Management Software 2015-2016 beschikbaar
Vanaf maandag 21 september is het rapport Credit Management Software 2015-2016 beschikbaar. Dit is het derde achtereenvolgende jaar waarop het Credit Management Software rapport verschijnt. Het rapport bevat zeer uitgebreide informatie over credit management in het algemeen en credit management software (CMS) in het bijzonder.

10-08-2015 Een checklist voor informatiebeveiliging
De IT-jurist krijgt doorgaans veel vragen op het gebied van informatiebeveiliging. Dat is ook logisch omdat het werkveld van een IT-jurist standaard ligt op het grensvlak van IT, recht en informatiebeveiliging. In deze checklist wordt een overzicht gegeven van aandachtspunten, die kunnen helpen bij het inzichtelijk maken van eventuele verborgen risico's en het vergroten van het beveiligingsbewustzijn.

28-07-2015 Onderzoek naar DBMS: lokale databasemanagementsystemen (DBMS) neemt af
Het percentage lokale databasemanagementsystemen (DBMS) neemt af. In 2012 draaide 72 procent van alle DBMS-systemen lokaal. In 2013 was 61 procent van alle DBMS-systemen een lokale installatie, vorig jaar ongeveer de helft en op dit moment 43 procent. Dat blijkt uit analyse van Computer Profile.

10-07-2015 Moving forward with PSD2 XS2A: a forced marriage of convenience between banks and TPPs?
In this article we elaborate on the benefits and implications of collaboration between banks, innovative third party providers (TPPs)[1] and other types of Fintech companies. While the four individual XS2A strategies we defined are indispensable for banks there is also a collaborative standardization and interoperability dimension to PSD2 XS2A.

10-07-2015 Cloud Barometer Exact: Opzetten internetstrategie een van grootste uitdagingen handelsbedrijven
Maar liefst 35 procent van de Nederlandse handelsbedrijven ziet het opzetten van een goede internetstrategie als een van hun grootste branchespecifieke uitdagingen. Het internationale gemiddelde ligt met 26 procent beduidend lager. Dat blijkt uit de Cloud Barometer 2015, een jaarlijks onderzoek in opdracht van Exact en KPN, dat dit jaar voor het eerst internationaal werd uitgevoerd. Andere landen die in het onderzoek zijn meegenomen zijn Groot-Brittanni, de VS, Belgi, Duitsland en Frankrijk.

06-07-2015 Terugblik praktijkdag juni 2015: ketenoptimalisatie en eFactureren met UBL
De ICT Accountancy praktijkdag "Scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking" in juni 2015 stond met name in het teken van "Ketenoptimalisatie binnen de accountancy". Begrippen als scannen, herkennen, eFacturen, ketenoptimalisatie en UBL stonden centraal deze dag. Met een uitgebreide presentatie van Deloitte over Ketenoptimalisatie.

14-06-2015 Terugblik en presentaties Kennisplatform Administratieve software met: UBL, eHerkenning, Auditfiles en RGS
Tijdens het congres "Digitaal Zakendoen en eID" verzorgde het Kennisplatform administratieve software een uitgebreide kennissessie over elektronisch factureren met UBL. eHerkenning, als onderdeel van eID stond ook op het programma. Daarnaast is vanuit het XML Platform een presentatie verzorgd over de Auditfile familie, in relatie tot RGS.

13-05-2015 Realistische verwachtingen en samenwerking belangrijkste succesfactoren voor UBL
Terwijl de ontwikkeling van XBRL/SBR al tien jaar nagenoeg onafgebroken in het nieuws is, voltrekt zich in betrekkelijke stilte een andere standaardisatie: de elektronische uitwisseling van inkomende en uitgaande facturen, volgens UBL. Gerard Bottemanne van adviesbureau GBNED, fan van standaardisatie maar chagrijnig over XBRL, wil een breed geaccepteerde standaard sneller voor elkaar krijgen.

08-05-2015 Extended software lifecycle management
In de softwarewereld is het begrip "software lifecycle" of "application lifecycle" niet onbekend. De term ziet voornamelijk op het (beheer van het) technisch proces van ontwikkeling en onderhoud van de software door de softwareleverancier. In dit artikel echter, wordt de levensloop van software in een breder perspectief geplaatst.

23-04-2015 Optimaliseer uw bedrijfsplanning: budgettering en forcasting
Volgens onderzoek van het gerenommeerde research instituut BARC is door de financile crisis het belang van budgetteren en forecasting sterk toegenomen. 69 Procent van de ondervraagden geeft de hoogste prioriteit aan het planningsproces. Het planningsproces blijft zelden meer dan een jaar stabiel, 49 procent past de planning daarom minstens ieder half jaar aan.

17-04-2015 Onderzoek naar e-mailbeleid Nederlands bedrijfsleven: een derde bedrijven geen duidelijk beleid en archiveert geen e-mail
ZyLAB, vooraanstaand leverancier van eDiscovery en intelligent information governance oplossingen, presenteert vandaag de uitkomsten van een onderzoek naar het e-mailbeleid en het archiveren van e-mail bij de grotere Nederlandse bedrijven. Aanleiding voor het onderzoek was de recente commotie rondom het e-mailgebruik van voormalig Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton.

09-04-2015 Onderzoek: De strijd van de mobiele formulieren apps
Tegenwoordig is iedereen vooral bezig met duurzaam wonen en afval recycling. Ik besloot om ook een aantal gewoonten op werk te doorbreken. Ik werk dagelijks met papieren werkbonnen, inspecties en enqutes. Het is tijd om al deze papieren formulieren te digitaliseren! De belangrijkste vraag: met welke digitale formulieren app moet ik aan de slag?

29-03-2015 Terugblik en presentaties: seminar Treasury-, cash- en payment management software op 25 maart 2015
Op 25 maart 2015 vond het seminar "Treasury-, cash- en payment management software" plaats. Met tevens uitgebreid aandacht voor de Bitcoin. Presentaties van enkele sprekers zijn nu beschikbaar, alsmede het rapport "Cryptocurrencies" en het gelijknamige rapport "Treasury-, cash- en payment management software 2015".

25-03-2015 Rapport: Treasury-, cash- en payment management software 2015
In dit rapport wordt uitgebreid aandacht besteed aan de functionaliteit van treasury-, cash- en payment management software alsook het aanbod van dergelijke software op de Nederlandse markt. Bij dit laatste gaat het zowel om nationale als internationale aanbieders. In het rapport is het aanbod van 18 softwareleveranciers opgenomen.

23-03-2015 Rapport: Cryptocurrencies (zoals de Bitcoin)
Dit uitgebreide (Engelstalige) rapport van INNOPAY over Cryptocurrencies, zoals de Bitcoin, geeft inzicht in de ontwikkeling en het aanbod van crytocurrencies en een visie over de toekomst.

18-03-2015 NBA-rapport: impact ICT-trends op mkb-accountant
Het NBA-rapport "ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant" is vandaag verschenen. Het rapport brengt de belangrijkste ontwikkelingen op ICT-gebied in kaart en vertaalt deze naar (mogelijke) gevolgen voor de mkb-accountant.

15-03-2015 Terugblik en presentaties praktijkdag Digitaal dossierbeheer, werkprogramma en data-analyse, 11-3-2015
Op 11 maart 2015 vond voor de 4e maal de "ICT Accountancy praktijkdag Digitaal dossierbeheer, werkprogramma's en data-analyse" plaats. Data-analyse is sinds dit jaar toegevoegd aan het programma vanwege de directe relatie tussen samenstel- en controle opdrachten en auditfuncties ondersteund door toepassingen voor data-analyse. Rapporten en presentaties van enkele sprekers zijn nu beschikbaar.

14-03-2015 Elektronisch factureren gaat (bijna) vanzelf
De voordelen van elektronisch factureren wordt al vele jaren onderkend. De te behalen kostenbesparingen ten opzichte van het traditioneel per post versturen van facturen en de efficintie waarmee factureren verwerkt kunnen worden tot een goed boekingsvoorstel zijn bekend. Nu in steeds meer landen, waaronder Nederland, UBL als standaard berichtformaat wordt gebruikt, lijkt niets een echte doorbraak van elektronisch factureren meer in de weg te staan.

28-02-2015 Rapport: Management dashboards en data analyse via self service BI 2015
Managementinformatie is er volop en met Data analyses als onderdeel van Business Intelligence kunnen talloze rapporten met cijfers geproduceerd worden. Maar door vaak lijvige rapporten heen worstelen is niet efficint. Daarom krijgen Management dashboards, als onderdeel van Business Intelligence steeds meer belangstelling. Daarnaast maakt cloud computing de informatie eenvoudiger toegankelijk.

28-02-2015 De Business case voor business process management
Dit artikel beschrijft de belangrijkste voordelen van process management en probeert antwoord op de vraag te geven waarom business process management nog niet in elk bedrijf standaard is ingevoerd en waarom niet iedere organisatie een hoge procesvolwassenheid heeft.

24-02-2015 Datakwaliteit: basis voor gezonde bedrijfsvoering en kostenbesparing
'Data' en 'datakwaliteit' als onderwerp voor een artikel: wie is daar nu in genteresseerd? Data staan aan de basis van beslissingen die bedrijven en instellingen dagelijks nemen. Beslissingen waarmee vaak grote financile belangen zijn gemoeid, zoals beslissingen over grote aankopen, of over focus op nieuwe markten. Regelmatig verschijnen artikelen in kranten en bladen over organisaties die last hebben van data van slechte kwaliteit.

06-02-2015 Data-analyse: jaarrekeningcontrole efficienter?
In een uitgebreid referaat IT-Auditing geeft Eric Pols antwoord op de vraag inhoeverreen hoekanhetgebruik vandata‐analysedejaarrekeningcontroleefficintermaken? Ook de eisen gesteld aan data-analyse tools worden hierbij betrokken.

20-01-2015 Data-analyse software voor de auditfunctie
Het rapport "Data-analyse voor de auditfunctie" geeft inzicht in het landschap van data-analyse, beschikbare software voor data-analyse, ervaring met data-analyse in de praktijk en selectiecriteria data-analysetools. Het meer dan 100 pagina's tellend rapport is gratis beschikbaar.

07-01-2015 Bescherming van software door Auteursrecht en Octrooirecht
In 1994 heeft de wetgever, ter voldoening aan de Europese richtlijn betreffende de bescherming van software, daartoe een categorie computerprogramma's toegevoegd. Maar wat wordt nu precies beschermd? Zo mag een derde software ontwikkelen die dezelfde functie verricht als auteursrechtelijk beschermde software, mits de beide computerprogrammas niet dezelfde broncode hebben. En hoe verhoudt auteursrecht zich ten opzichte van het octrooirecht?

04-01-2015 Elektronisch factureren en purchase to pay
Elektronisch factureren begint in Nederland steeds meer ingeburgerd te raken, zowel bij de overheid als bij bedrijven. Aan de inkomende kant van het factuur- en inkoopproces, ook wel aangeduid met 'purchase-to-pay' of 'procure-to-pay' (PtP of P2P), vallen veel kosten te besparen.

02-12-2014 UBL Ketentest: wilt u samen met anderen meewerken aan de adoptie van elektronisch factureren?
De afgelopen periode hebben zes bekende leveranciers van boekhoudsoftware met groot succes en minimale inspanningen het mogelijk gemaakt om onderling UBL e-facturen uit te wisselen. Hoewel bedoeld als eenmalig initiatief, krijgt de UBL Ketentest vanaf 2015 een vervolg. wilt u samen met anderen meewerken aan de adoptie van elektronisch factureren? Lees dan verder.

28-11-2014 Kennisplatform AS: Elekronisch factureren via UBL en juridische aspecten bij software: terugblik 20-11-2014
Binnen het Jaarcongres ECP dat plaats vond op 20 november 2014 is ruimte gemaakt voor een tweetal sessies die ingevuld werden door het Kennisplatform admnistratieve software. Het betreft "Elektronisch factureren als standaard functie in boekhoudsoftware is de norm" en "Juridische aandachtspunten bij innoveren met en exploiteren van software".

13-11-2014 Presentaties ICT Accountancy Jaarcongres 11-11-2014 beschikbaar
Op dinsdag 11 november 2014 vond in EXPO Hoevelaken voor de 13e maal het ICT Accountancy Jaarcongres plaats met zo'n 300 aanwezigen. Een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED in samenwerking met NOVAK. Actuele onderwerpen als RGS, Benchmarking, Elektronisch factureren en scannen & herkennen passeerden de revue.

05-11-2014 Innovatieve kantoren laten ICT voor zich werken
Een goede inzet van ICT is mede bepalend welke werkzaamheden met welk niveau van dienstverlening, nu en in de toekomst voor klanten uitgevoerd kunnen worden. Accountants moeten zich regelmatig afvragen of met de juiste softwaretoepassingen wordt gewerkt om in het huidige n toekomstige tijdperk zo effectief en efficint mogelijk de kantooradministratie en klantenadministraties te ondersteunen?

02-11-2014 Rechtsgeldigheid van e-mail: hoe zit het?
Er wordt nog steeds veel getwijfeld over de rechtsgeldigheid van e-mail en elektronische documenten. Hoe zit het precies met de rechtsgeldigheid van e-mail? Kan e-mail worden gebruikt voor het afsluiten van overeenkomsten of het versturen van facturen?

22-10-2014 SaaS-contracten en Service Level Agreements (SLA), een checklist
Tegenwoordig wordt veel software aangeboden via het internet, wat ook wel Software as a Service (SaaS) wordt genoemd. Men kan SaaS gebruiken voor allerlei toepassingen, zoals CRM, ERP, financile pakketten, etc. Bij de meeste SaaS-diensten worden de afspraken met de klant in een SaaS-overeenkomst vastgelegd, waarin tevens vaak een Service Level Agreement is opgenomen.

21-10-2014 Terugblik en presentaties praktijkdag Salaris en HR innovaties
Op 15 oktober 2014 vond in Expo Hoevelaken de eerste praktijkdag "Salaris en HR innovaties" plaats. Met aandacht voor: de Werkkostenregeling (WKR) in salaris- en boekhoudsoftware, de switch van administrateur naar adviseur en standaardisatie in gegevensuitwisseling met uitvragende partijen als de Belastingdienst en Pensioenfondsen.

30-09-2014 Een risicometer voor softwaregebruik: als gebruiker afhankelijkheid en kwetsbaarheid meten
Deze risicometer is bedoeld voor softwaregebruikers als instrument om afhankelijkheid en kwetsbaarheid te meten. Het is een raamwerk waarmee u het risico kunt meten, dat uw organisatie loopt bij het overstappen naar een nieuw softwarepakket.

30-09-2014 Checklist preventief IT-juridisch beleid: houvast bij inventariseren risico's die volgen uit gebruik van IT
Deze checklist is bedoeld voor organisaties, die actief juridisch preventief beleid willen voeren op het gebied van IT. De checklist geeft organisaties een houvast bij het inventariseren van risico's, die volgen uit het gebruik van informatietechnologie.

26-09-2014 Terugblik en presentaties praktijkdag webwinkels en boekhouden 2014
Op 23 september 2014 is voor de eerste maal de "ICT Accountancy praktijkdag Webwinkels en boekhouden" gehouden in Hoevelaken. Er komt heel wat kijken bij het opzetten en beheren van een professionele webwinkel met alle koppelingen, zoals naar betaalsystemen, de boekhouding en eventueel naar een kassasysteem en voorraadbeheer. En dan zijn er nog de juridische aspecten.

30-08-2014 Checklist softwareovereenkomsten: aandachtspunten bij de beoordeling van de rechtspositie van een softwaregebruiker
In deze checklist, opgesteld door De IT-Jurist, is een aantal aandachtspunten opgenomen die moeten worden gebruikt bij de beoordeling van de rechtspositie van een softwaregebruiker. Het gaat daarbij om de inventarisatie van de reeds bestaande (contracts)verhoudingen tussen de softwaregebruiker en zijn leverancier.

27-08-2014 Marktanalyse BPM (Business Process Management) Software 2014
Dit rapport geeft inzicht in BPM (Business Process Management) software, verkrijgbaar voor de Nederlandse markt. Het rapport geeft inzicht in de functies van BPM-systemen en een specificatie van beschikbare BPM-systemen.

25-08-2014 Werkkostenregeling binnen salaris- en boekhoudsoftware
Dit rapport gaat met name in op de wijze waarop deze regeling ondersteund wordt door salaris- en boekhoudsoftware. In de meest ideale situatie is sprake van een functie of module "werkkostenregeling" die ondersteund wordt (of eigen gevoed) door zowel de boekhouding als de salarisadministratie.

21-07-2014 De belangrijkste juridische aspecten van ASP en SAAS
In dit artikel worden door De IT-jurist de belangrijkste juridische aspecten van Software as a Service en Application Service Providing besproken. Met deze termen worden twee enigszins vergelijkbare constructies van het leveren van software aangeduid. In dit artikel wordt allereerst uiteengezet wat de kenmerken van de constructies zijn, waarbij tevens wordt ingegaan op hun onderlinge verschillen.

21-07-2014 Wat zijn de (wettelijke) verplichtingen van een softwaregebruiker?
In dit artikel van De IT-jurist worden de verplichtingen die de gebruiker van software heeft, besproken. Het verplichtingenbegrip is daarbij breed. Het kan namelijk allereerst gaan om wetgeving waarmee direct of indirect eisen worden gesteld aan de (omgang met) software die een organisatie gebruikt. In het artikel wordt vervolgens gewezen op de aanwezigheid van verplichtingen die kunnen voortvloeien uit de overeenkomst die een softwaregebruiker met zijn leverancier heeft gesloten.

20-07-2014 Calculatiepakketten voor de bouw getest
Bouwkosten Adviesburo Joosten uit Heel heeft acht calculatiepakketten voor de bouw getest. Er is gekeken naar gebruiksgemak, maar ook met name naar inhoudelijke zaken als calculeren op basis van activiteiten en elementen en omzetten naar een werkbegroting.

18-07-2014 De IT-Jurist: Open Source, een introductie
In dit artikel van De IT-Jurist worden in vogelvlucht de belangrijkste aspecten van het gebruik van Open Source software besproken. Open Source software is software waarvan de broncode door de maker ervan vrij ter beschikking wordt gesteld. De broncode is software in de vorm van een voor een mens te begrijpen programmeertaal en de daarbij horende documentatie.

16-07-2014 KvK: Standard Business Reporting voor het deponeren van jaarrekeningen
De Kamer van Koophandel gebruikt voor het deponeren van jaarrekeningen Standard Business Reporting (SBR), een exclusieve inlevermethode. Dit betekent dat financieel intermediairs vanaf boekjaar 2016 jaarrekeningen alleen nog met Standard Business Reporting kunnen deponeren en niet meer op papier of via e-mail.

25-06-2014 Presentaties RGS/SBR/XBRL Kennisplatform administratieve software van 24 juni 2014 beschikbaar
Enkele presentaties van de bijeenkomst van het Kennisplatform administratieve software op 24 juni 2014 over RGS/SBR/XBRL zijn beschikbaar. Met onder meer: status SBR/XBRL initiatieven, adoptie van SBR onder softwareleveranciers, RGS en de relatie met de Auditfile en SBR en XBRL mondiaal.

06-06-2014 Meer en frequenter benchmarken nu mogelijk voor het MKB
Ruim 90% van de Nederlandse brancheorganisaties doet aan benchmarking om de bedrijfsvoering van de aangesloten MKBers te verbeteren. 80% zou frequenter willen benchmarken, maar het opvragen en vergelijken van de financile gegevens kost veel tijd. Standard Business Reporting (SBR), de nieuwe verplichte standaard voor het digitaal aanleveren van onder andere jaarrekeningen, kredietaanvragen en belastingaangiften, biedt de oplossing om frequenter en meer te benchmarken. Dit blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

01-06-2014 Nieuwe regels voor betalingsdiensten: payment service directive 2 (PSD2)
Om de EU-betaalmarkt aan te passen aan de kansen die de eengemaakte markt te bieden heeft en om de groei van de EU-economie te ondersteunen, heeft de Europese Commissie haar goedkeuring gehecht aan een pakket bestaande uit de volgende maatregelen: een nieuwe Richtlijn Betalingsdiensten (RBD2) en een voorstel voor een verordening betreffende interbancaire vergoedingen voor kaartbetalingstransacties.

29-05-2014 Presentaties praktijkdag cloud computing 27-5-2014 beschikbaar
Op 27 mei 2014 organiseerde GBNED in samenwerking met NOVAK de Praktijkdag Cloud computing, waarbij (management) dashboards centraal stonden. Verder kwam het virtuele accountantskantoor ARVUM aan bod als kennisplaats voor de accountancy. Fiscale aangiftes in de cloud en het keurmerk Zeker Online kwamen eveneens aan bod.

28-05-2014 SBR en Softwareleveranciers: geen bron van innovatie
Sinds de overheid in 2004 de invoering van SBR in Nederland heeft opgepakt (indertijd onder de naam NTP) moest er uiteindelijk in 2013 een verplichtstelling aan te pas komen om de SBR berichtenstroom op gang te brengen. Nu, tien jaar na dato maken we de (tussen)balans op van de adoptie van SBR onder Nederlandse softwareleveranciers.

28-05-2014 De impact van XBRL op Earnings Management (resultaat management)
Xian Cheng Leow heeft in het kader van zijn Master Thesis aan de Erasmus Universiteit (Accounting, auditing and control) onderzoek gedaan naar de impact van XBRL op Earnings Management (resultaat management). Het onderzoeksresultaat is beschikbaar in rapportvorm.

28-04-2014 Accountants omarmen XBRL voor adviesmarkt
Nu de verplichtstelling van SBR (Standard Business Reporting) met als onderliggende standaard XBRL een feit is wordt XBRL ook steeds meer omarmd voor gegevensuitwisseling op vrijwillige basis in het financile business to business-domein.

21-04-2014 SBR koppeling in de Auditfile Financieel met behulp van RGS
Dit artikel beschrijft de relatie tussen Auditfile Financieel, RGS (Referentie grootboekschema) en SBR. Door de komst van RGS en de Auditfile 3.2 wordt het in de toekomst eenvoudiger een relatie te leggen tussen een (willekeurig) grootboek en SBR.

03-04-2014 IT-auditing in het MKB en het familiebedrijf
Dit IT-audit onderzoek richt zich, met behulp van een eigen ontwikkeld toetsingsmodel, op het meten van IT-investeringen in relatie tot de efficintie van primaire bedrijfsprocessen in het MKB en het familiebedrijf.

03-04-2014 ICT-ontwikkelingen bij het Nieuwe werken: een risk control framework
Het nieuwe werken (HNW) is een actueel thema. In deze scriptie is specifiek aandacht besteed aan de ICT-ontwikkelingen Smartphones en Social Media, waarmee HNW onder meer wordt gerealiseerd.

22-03-2014 Presentaties Digitaal dossierbeheer en werkprogramma's beschikbaar van gelijknamige praktijkdag op 18 maart 2014
Op dinsdag 18 maart 2014 vond in Hoevelaken de Praktijkdag Digitaal dossierbeheer en werkprogramma's plaats met inzicht in praktijkervaring en visie. Presentaties zijn beschikbaar, evenals het gratis rapport over digitaal dossierbeheer en werkrprogramma's.

15-03-2014 Rapport: Creditmanagement software - Nederlandse Markt 2014
Het onafhankelijke rapport "Creditmanagement Software" telt ruim 120 pagina's en bevat onder andere: algemene informatie over creditmanagement en incasso, aanbieders van creditmanagement-, incasso- en gerelateerde software in Nederland en interviews met gebruikers van creditmanagement- en incassosoftware. Het rapport is gratis beschikbaar.

14-02-2014 Marktanalyse Corporate performance management (CPM) software 2014
Onder de noemer CPM beoogt dit rapport inzicht te geven in software voor in elk geval: Budgettering, Planning en Forcasting. Eventueel aangevuld met functies voor: Consolidatie, Analyse, Grafische (management) dashboards, what-if scenario's, Kostprijscalculatie, Scorecards, Managementrapportages en Business Intelligence.

04-01-2014 Conversietools voor de overgang naar SEPA
In niet alle gevallen wordt bestaande software met functies voor betalingsverkeer aangepast aan SEPA standaarden. Zo kan sprake zijn van maatwerk of standaard pakketten die al langere tijd niet meer worden onderhouden. Ook zijn er standaard pakketten waarvan (oudere) versies niet meer SEPA-compliant worden gemaakt.

12-12-2013 Onderzoeksrapport E-procurement software Benelux
E-Proqure heeft het onderzoeksrapport "E-procurement software Benelux" uitgebracht. In maart 2013 is deze editie geactualiseerd. In het 133 paginas tellende onderzoeksrapport zijn 33 vooraanstaande leveranciers opgenomen.

11-12-2013 Presentaties Cloud computing en eFactureren beschikbaar van gelijknamig congres op 10 december 2013
Op dinsdag 10 december 2013 vond in Hoevelaken het "ICT Accountancy & financials congres: Cloud computing en eFactureren" plaats. Van meerdere sprekers zijn presentaties beschikbaar.

05-12-2013 Geen aangiftesoftware, toch SBR?
In de praktijk wordt het Persoonlijk Domein voor ondernemers op de website van de Belastingdienst ook door intermediairs gebruikt die met de persoonlijke inloggegevens van hun klant de belastingaangiften doen voor hun klanten. Kunnen zij dit komende jaren blijven gebruiken en wat zijn alternatieven?

29-11-2013 In vijf stappen naar een veiligere accountantspraktijk
Informatiebeveiliging is cruciaal voor het overleven van uw accountants- of administratiekantoor. Volgens onderzoek van EY dat zij in oktober publiceerden is cybercrime mondiaal de grootste bedreiging voor het voortbestaan van organisaties. Het is met name een risico voor u als accountant of administrateur aangezien informatie wellicht uw enige productiefactor is.

26-11-2013 SBR verplichtstelling : BTW-aangifte en ICP-opgaaf
Geheel conform de bekend gemaakte roadmap gaat per 1 januari 2014 de SBR verplichtstelling in voor de BTW-aangifte en de ICP-opgaaf. Een aanzienlijk aantal intermediairs moet komende maanden nog de overstap maken om BTW-aangiften en ICP-opgaven in SBR via de boekhoudsoftware aan Digipoort te kunnen sturen.

05-11-2013 De overgang van BAPI naar Digipoort: waar moet u rekening mee houden?
De overgang van BAPI naar Digipoort SBR/XBRL is voor een belangrijk deel een technische aangelegenheid voor uw softwareleverancier. Toch zijn er zaken die u moet regelen en aandachtspunten waar u rekening mee moet houden.

30-10-2013 Presentaties jaarcongres ICT Accountancy 2013 beschikbaar
Op dinsdag 29 oktober 2013 vond in Holiday Inn te Leiden voor de 12e maal het Jaarcongres ICT Accountancy plaats met meer dan 200 aanwezigen. Actuele onderwerpen als: pensioenactualiteit en ict, dashboards, data analyse, sbr assurance passeerden de revue. En ruim 20 leveranciers toonden innovatieve oplossingen op de informatiemarkt.

30-09-2013 Big data: bron voor data-analyse
Zowel zakelijk als priv slaan we steeds meer data op. Vaak zonder dat we ons daar echt van bewust zijn. De komst van cloud computing is daar ook debet aan. Denk aan Facebook, LinkedIN, Twitter en Dropbox en de steeds groeiende email-accountants. Deze data is inmiddels zo omvangrijk dat ze uit hun jasje groeien voor reguliere databasemanagementsystemen.

28-09-2013 Marktanalyse consolidatiesoftware 2013/2014
Dit rapport geeft inzicht in de functionaliteit waarop consolidatiesoftware geselecteerd kan worden en de beschikbare consolidatiesoftware met daarbij behorende eigenschappen.

28-09-2013 Verslag bijeenkomst Kennisplatform op 26-9-2013: Simpler-invocing, koppeling Digipoort, eID, Auditfiles en RGS
Op donderdag 26 september 2013 vond in Kasteel Groeneveld een bijeenkomst plaats van het Kennisplatform administratieve software met ruim 80 aanwezigen, met aandacht voor: elektronisch factureren via Simpler-invocing, tools voor een koppeling met Digipoort, eID stelsel, XML Auditfiles en RGS (Referentie Grootboekschema).

23-09-2013 Digipoort services: generieke oplossingen voor koppeling met Digipoort
Door de komst van Digipoort is er behoefte aan generieke software voor een koppeling met Digipoort. Dit omdat niet alle leveranciers van administratieve software zelf een koppeling zullen realiseren met Digipoort. Daarnaast kan deze generieke software een aanvulling zijn op een maatwerkomgeving.

21-09-2013 SEPA: alles wat u moet weten voor een tijdige overgang met presentaties van SEPA Kennisevent op 17 sep 2013
Op dinsdag 17 september j.l. vond het SEPA Kennisevent plaats met medewerking door de DNB, ABN Amro, ING, Rabobank, Equens, Jaccoo, Exact Software en UNIT4. Sprekers gaven antwoord op openstaande vragen en presentaties gaven inzicht in de laatste aandachtspunten.

31-08-2013 Assurance over de cloud: risico's en over assurance-producten
Het verplaatsen van dataopslag en/of verwerking naar de cloud brengt altijd risico's met zich mee. Gelukkig zijn er al diverse 'assurance-producten' op de markt. Dit artikel gaat in op onder meer: IFAC-standaard ISAE3402, SOC1, SOC2, SOC3 en een goede exit-strategie.

31-08-2013 Data-analyse in de mkb-praktijk; deskundigen uit de praktijk aan het woord
Gericht op de accountancy wordt data-analyse op vele manieren toegepast. Enkele deskundigen uit de praktijk vertellen hierover: Pascal Raven, Senior manager bij KPMG; Wilco Schellevis, Senior adviseur bij Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs; Olaf de Vriend, Senior adviseur bij Novo Consilium en Jan Kasper, Hoofd Applicatiebeheer bij Countus accountants + adviseurs.

26-08-2013 SBR en de jaarrekening: digitaal jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel
De gezamenlijke koepelorganisaties voor administratie-, accountantskantoren en fiscale dienstverleners deden samen met GBNED onderzoek naar de status van SBR bij de Kamer van Koophandel. Alhoewel kleine rechtspersonen al sinds 2008 de jaarrekening kunnen deponeren zijn de (middel)grote rechtspersonen voorlopig aangewezen op de ouderwetse papieren stroom.

01-08-2013 Van clieop naar SEPA: gevolgen voor software en administratie: gratis rapport
Onderzoeksbureau GBNED heeft een uitgebreid rapport samengesteld over de overgang naar SEPA. Dit rapport geeft inzicht in: de verschillende betalingsinstrumenten en de gevolgen van SEPA, informatie per bank, IBAN en BIC, gevolgen voor administratiesystemen en openstaande- en aandachtspunten.

08-07-2013 Big data: hype of goudmijn voor advies?
Hoe worden big data omgezet in gestructureerde informatie en zijn er mogelijkheden voor een accountant om hier een adviserende rol in te spelen? Een verkenning door Jack van Crooij.

18-06-2013 Klanten van accountantskantoren overschatten hun niveau van IT beheersmaatregelen
Uit onderzoek van IT Risk Control blijkt dat 70% van de klanten van accountantskantoren in het MKB sterk afhankelijk zijn van goed draaiende IT processen. Dit vraag om een goede beheersing van IT. Het onderzoek toont aan, dat dezelfde klanten denken dat ze hun IT onder controle hebben, maar dat bij doorvragen dit niet het geval blijkt te zijn.

09-06-2013 Top 25 data-analysevoorbeelden in context jaarrekeningcontrole
Coney heeft in een praktisch document de Top 25 van Data-analyse voorbeelden samengesteld.

09-06-2013 Profiteren van data-analyse binnen de jaarrekeningcontrole
Data-analyse toepassen als integraal onderdeel van de jaarrekeningcontrole zou in theorie voor een efficinter en effectiever controleproces moeten zorgen. In de praktijk blijken de theoretische voordelen echter moeilijk te realiseren. Dit artikel verheldert de oorzaken van het uitblijven van de voordelen en rijkt een conceptueel model aan dat gehanteerd kan worden bij het succesvol toepassen van data-analyse.

01-06-2013 Creditmanagement software: automatisering en optimalisatie van het pre-quote to cash proces
Creditmanagement houdt zich in de meest brede betekenis van het woord bezig met het managen en optimaliseren van de pre-quote to cash cycle op een financieel, operationeel en commercieel verantwoorde en consistente wijze. In de praktijk komt dit neer op het managen en (continu) optimaliseren van: het financieel risico, de cashflow/liquiditeit en de klantrelatie.

15-05-2013 Rapport: welk portaalsysteem moet ik kiezen?
Steeds meer accountants- en administratiekantoren maken gebruik van portaalsystemen om met name te communiceren met klanten. Het kan gaan om het accorderen van aangiftes of bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van een digitaal archief aan klanten. Ook SBR functies kunnen een rol spelen.

25-04-2013 Artikel: Auditfiles, haal eruit wat er in zit
Inmiddels bestaat er een hele auditfile-familie' die de accountant kan inzetten in zijn rol als intermediair richting Belastingdienst. Maar ook wanneer hij zijn klant adviseert, biedt de huidige generatie XML-auditfiles mogelijkheden.

14-04-2013 Verslag bijeenkomst Kennisplatform administratieve software 11-4-2013: eFactureren, Creditmanagement en eMandates
De eerste bijeenkomst van het Kennisplatform administratieve software in 2013 vond, net als in 2012, plaats op het Factuurcongres in het Evoluon Eindhoven. De volgende onderwerpen stonden op het programma, waarbij tevens enkele presentaties beschikbaar zijn: 4-rollenmodel eFactureren, Creditmanagement software en eMandates in het SEPA Euro-incasso tijdperk.

29-03-2013 Rapport: SBR kredietrapportage in de praktijk
Gerard Bottemanne van onderzoeksbureau GBNED en Mark Bisschop van XBRL voor Accountants hebben het onafhankelijke rapport "SBR kredietrapportage in de praktijk" samengesteld. Het rapport is tot stand gekomen met medewerking van het FRC (ABN AMRO, ING en Rabobank), softwareleveranciers en gebruikers uit de accountancypraktijk. Het rapport is nu gratis verkrijgbaar.

27-03-2013 Technische Starters Guide XBRL (Nederlandstalig) voor softwareontwikkelaars
De SBR Technische Starters Guide is bestemd voor de softwareontwikkelaar die voor de opgave staat om SBR/XBRL te implementeren in haar software. Gegeven de vele verscheidende ontwikkelplatformen en de vele wijzen waarop SBR en XBRL kan worden gemplementeerd is een complete en eenduidige uitleg ondoenlijk.

03-08-2010 Boekingsdocumenten scannen: innovatie of terug de tijd?
Onderzoeksbureau GBNED heeft een onderzoek uitgevoerd naar het handmatig scannen van boekingsdocumenten, dat gezien kan worden als voorloper voor elektronisch factureren. Zowel leveranciers als intermediairs komen aan het woord in het artikel.

11-06-2010 Resultaten SEPA migratiemonitor, gehouden voorjaar 2010
Op weg naar één Europese betaalmarkt (SEPA, Single Euro Payments Area) betekent voor bedrijven en de publieke sector vergaande aanpassingen en investeringen. Op verzoek van betrokken partijen is DNB gestart de migratie naar SEPA van bedrijven en de publieke sector te monitoren.

11-06-2010 Aansluitnotitie voor intermediairs, softwareleveranciers en dienstverleners beschikbaar voor Kredietrapportage XBRL
Vanaf eind april 2010 kunnen intermediairs kredietrapportages aanleveren bij de Rabobank, ABN AMRO en ING. Deze kredietrapportages dienen te zijn opgesteld op basis van de bankentaxonomie. Door middel van de Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV), gebruikmakend van de gedefinieerde procesdefinities, vindt vervolgens de uitwisseling van de rapportages tussen de intermediairs en banken plaats.

30-05-2010 Alle rapportagesoftware voor accountants- en administratiekantoren in kaart gebracht
De meeste rapportagesoftware gaat tegenwoordig echter (veel) verder dan alleen het op eenvoudige wijze samenstellen en publiceren van een jaarrekening. Zo zijn er ook functies voor consolidatie, het controleren van de boekhouding en dossiervorming van de rapportages en onderliggende stukken. En besteden deze systemen ook aandacht aan tussentijdse rapportages.

14-05-2010 Uit het Zicht: Beleidsmaatregelen voor het versnellen van het gebruik van ICT-toepassingen voor administratieve lastenverlichting
Het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) heeft opdracht gegeven een praktijkonderzoek naar factoren die het gebruik van ICT-toepassingen beïnvloeden en de mogelijkheden om dit gebruik van ICT te stimuleren. Een van de conclusies luidt: de overheid moet haar zaken eerst op orde hebben aangaande XBRL.

01-03-2010 Voor e-factureren zijn UBL 2.0 specificaties beschikbaar vanuit de overheid
De documentatie beoogt ontwerpers en bouwers inzicht te geven in de opbouw van de berichtspecificatie van de eFactuur (in UBL 2 formaat). De documentatie geeft ook aan hoe berichten voor elektronische gegevensuitwisseling worden gespecificeerd met een aantal documenten.

28-12-2009 Employee Self Service (ESS) en het aanbod hiervan binnen salarissoftware
ESS treffen we aan in salaris- en HRM software die via het SAAS model wordt aangeboden of via Salaris Service Verwerking. Bij het SAAS model wordt de software als service, meestal via internet, beschikbaar gesteld. En bij salaris service verwerking is het al langer gebruikelijk om met behulp van internet mutaties door te geven of informatie op te vragen door de salarisadministrateur.

14-12-2009 Gebruikershandleiding Jaarrekening op fiscale grondslag door SBR (voorheen XBRL-NTP)
Het Standard Business Reporting Programma (SBR, voorheen XBRL-NTP) heeft december 2009 een definitieve versie van een gebruikershandleiding beschikbaar gesteld voor het opstellen van een jaarrekening op fiscale grondslag. Als bijdrage voor de beoogde lastenvermindering via de XBRL-taxonomie.

21-02-2009 Office pakketten: shoppen loont
De term Office pakketten staat voor de meeste gebruikers synoniem aan Microsoft Office. Dat goed shoppen loont voor de aanschaf van een dergelijk product zal verder in dit artikel blijken.


20-02-2009 Aandachtspunten bij boekhouden via Software as a Service
Waar voorheen werd gesproken over internetboekhouden wordt nu ook gesproken over SAAS (dat staat voor Software as a Service). Het aanbod van SAAS zal alleen maar toenemen de komende jaren. bij SAAS spelen wel aandachtspunten die u scherp in de gaten moet houden en waar u naar moet vragen bij de leverancier.

08-01-2009 Handboek e-factureren (voor overheidsorganisaties)
Papieren factuur wordt verleden tijd! Nederlandse organisaties sturen jaarlijks honderden miljoenen facturen aan burgers, bedrijven
en overheidsorganisaties. Elektronisch factureren is een manier om dit proces te optimaliseren en bespaart naar schattingen 30 euro per factuur. Het Ministerie van Economische Zaken heeft een handboek samengesteld voor organisaties die geinteresseerd zijn in elektronisch factureren.

24-11-2008 Wat hebben Samenval, Verkorte Winstaangifte, horizontaal toezicht, kredietrapportage en XBRL met elkaar te maken?
Samenval maakt het mogelijk dat kan worden volstaan met een jaarrekening op fiscale grondslag. Een verkorte winstaangifte is gebaseerd op fiscale grondslagen en mag ingediend worden door intermediairs die onder horizontaal toezicht vallen. De relatie met XBRL is gelegen in het feit dat de verkorte winstaangifte opgenomen wordt in de XBRL Taxonomie.

30-05-2008 Specificatie Verkorte Winstaangifte Vennootschapsbelasting
Naar de mening van de werkgroep FJR (werkgroep Fiscaal Jaarrapport NTP) hoeft de verkorte winstaangifte vennootschapsbelasting uit slechts 387 velden te bestaan. Dit betekent een reductie (zonder enige nuancering) van circa 75% ten opzichte van de huidige aangifte vennootschapsbelasting, uitgaande van ondergenoemde minimale positie. Bij een andere samenstelling kan de reductie zelfs groter zijn.

14-06-2007 Proefschrift: Advocaat en Kennismanagement
In een ruim 400 pagina's tellend proefschrift beschrijft Martin Apistola Kennismanagement binnen de advocatuur. Centraal staat de vraagstelling "Op welke wijze managen advocaten in Nederlandse advocatenkantoren hun kennis?".

In het ARCHIEF vindt u alle berichten van de soort Onderzoek.

Terug  |  
Deze pagina printen