Leveranciers: muteren & promotie  |  Sitemap  |  Colofon  |  Home
zoek
Kennisplatform Administratieve software

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.

Het Kennisplatform Administratieve software is een initiatief van ECP in samenwerking met Onderzoeksbureau GBNED. De belangrijkste doelstelling van dit kennisplatform is het bij elkaar brengen van kennis op het gebied van (innovatieve) ontwikkelingen en softwareleveranciers.

De volgende thema's zijn aan bod geweest of staan centraal binnen het Kennisplatform:

  1. Cybersecurity
  2. Digipoort (voorheen OverheidsTransactiePoort)
  3. Standard Business Reporting (SBR) en XBRL
  4. eID Stelsel NL en eHerkenning
  5. Elektronisch factureren
  6. Horizontaal toezicht Belastingdienst
  7. Single EURO payments Area (SEPA)
  8. XML Auditfiles (XML Platform)
  9. ICT & Recht (o.a. juridische aspecten van SAAS)

Zo'n 2 tot 4 maal per jaar komt het kennisplatform bij elkaar. Het staat open voor alle leveranciers en producenten van administratieve software, waarbij de nadruk ligt op de financiële administratie.


ECP

Over ECP
ECP biedt overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en politiek een onafhankelijk platform om kansen die de informatiesamenleving biedt te benutten en bedreigingen weg te nemen. Deelnemers van ECP zorgen voor het brede draagvlak waarbinnen belangrijke sectoroverschrijdende thema’s publiekprivaat worden opgepakt. Momenteel nemen ruim 160 partijen deel aan het platform.
Meer informatie over deelname aan ECP...