Softwarepakketten.nl

XBRL

Laatste nieuws
Eerste SBR-kredietrapportage succesvol verzonden vanuit King (19-07-2017)
De pilot voor het automatisch versturen van de SBR kredietregistratie uit King Business Software is geslaagd! Vanaf september kunnen alle King-kantoren de verplichte SBR kredietrapportage eenvoudig versturen via het King Aangifte Dashboard.
Update stand van zaken RGS 3.0 (09-07-2017)
Raadpleeg nieuwsarchief...

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.

Biliotheek
(Herijkte) Roadmap SBR op weg naar 2020 (19-07-2016)
Partijen die betrokken zijn bij de SBR-ontwikkelingen, hebben zich in 2014 bezonnen op een gezamenlijke "SBR-roadmap" voor de komende jaren, zeg tot 2020. De SBR-roadmap heeft als primair doel om voor alle betrokken partijen helder te krijgen welke activiteiten cruciaal zijn om dit publiek-private samenwerkingsverband echt tot een breed en doorslaand succes te maken, en in welk tempo een en ander vorm kan gaan krijgen. Het SBR Beraad heeft in juli 2016 de tweede herijkte roadmap vastgesteld.
Governance Standard Business Reporting-NL (09-04-2015)
Monitor Standard Business Reporting (september 2013) (05-11-2013)
Technische StartersGuide XBRL (05-08-2013)
CaseWare & iXBRL (Engels) (10-12-2010)
Raadpleeg bibliotheek...

XML als basis
XBRL is gebaseerd op XML. Een standaard voor gegevensuitwisseling. XML is een standaard waarmee de structuur van documenten kan worden vastgelegd.
Meer informatie over XML...

Uitleg XBRL
De Nationale Bank van België heeft de toelichtingsnota "De XBRL taxonomie voor gestandaardiseerde jaarrekeningen" gepubliceerd. Dit document geet op heldere wijze uitleg over XBRL en de daarbij gehanteerde begrippen.
Naar rapport (PDF)...


XBRL in Nederland

SBR 
SBR staat voor 'Standard Business Reporting' en is een programma van de overheid om ondernemers hun financiële gegevens elektronisch (op basis van XBRL) te laten aanleveren bij:
Kamer van Koophandel
Belastingdienst
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
Meer informatie...

XBRL en Kredietrapportage aan banken
Als uitbreiding op SBR (zie hiervoor) hebben de banken (ABN-AMRO, Rabobank en ING) een kredietrapportage samengesteld.
Meer informatie...

RGS
Door de komst van RGS is het eenvoudiger een relatie te leggen tussen een (willekeurig) grootboek en SBR.
Meer informatie...

XBRL en assurance
SBR Assurance aanpak van het NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). Met
het afgeven van accountantsverklaringen in XBRL.


XBRL-GL
XBRL-GL staat voor XBRL General Ledger of XBRL Global Ledger. Doelstelling is financiële gegevens tot op transactieniveau vast te leggen in een standaard (uitwisselingsformaat). Op de website GL.Iphix.net zijn uitgebreide voorbeelden van XBRL-GL opgenomen voor studie doeleinden.

Artikel: eenvoudige uitwisselbaarheid van gegevens tussen alle boekhoud- en rapportagesoftware: nationaal en internationaal (12-08-2009)  


XBRL in België
Het Belgische XBRL-platform is een initiatief van acht nauw bij financiële rapportering betrokken instanties. Op 22 november 2004 werd op de zetel van de Belgische Nationale Bank het platform gecreëerd om in België het gebruik te bevorderen van de "eXtensible Business Reporting Language" (XBRL).
Meer informatie... 

Relevante begrippen
XBRL

XBRL dat een afkorting van van “eXtensible Business Reporting Language” kan gezien worden als een open op XML gebaseerde standaard voor het rapporteren over bedrijfsinformatie.

SBR

SBR staat voor Standard Business Reporting. SBR is een programma van de overheid om ondernemers hun financiële gegevens elektronisch (op basis van XBRL) te laten aanleveren bij op dit moment de Belastingdienst, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Kamer van Koophandel (KvK).

Instance document

Rapportages in XBRL die op basis van taxonomieën samengesteld worden.

Alle begrippen...

XBRL software raadplegen
Er zijn speciale softwaresystemen op de markt waarmee XBRL opgenomen kan worden in bestaande toepassingen.
Opvragen XBRL softwaretools

SBR Software Check
Een gezamenlijk initiatief van tien koepelorganisaties van accountants-, administratiekantoren en fiscale intermediairs. Met de SBR Software Check beogen de koepels intermediairs gestructureerd te informeren over de wijze waarop binnen softwarepakketten wordt omgegaan met SBR. Naar de SBR Software Check.

XBRL-Monitor
Geeft inzicht in de status en voortgang van het gebruik van SBR/XBRL in Nederland. Naar de monitor.

Laatste artikelen
ICT Accountancy 2020/2030: accountantspraktijk op weg naar de toekomst (30-05-2017)
Om accountants- en administratiekantoren een handvat te bieden bij verdere digitalisering en elektronische gegevensuitwisseling, gericht op de toekomst, is het rapport "ICT Accountancy 2020: accountantspraktijk op weg naar de toekomst" beschikbaar. Dit rapport is opgebouwd uit de volgende onderdelen: relevante ICT ontwikkelingen, visie van innovatieve kantoren en visie van ervaringsdeskundigen.
Gids boekhoudsoftware 2017: compleet met eigenschappen per pakket (17-05-2017)
SBR Kredietrapportage: intermediair en ondernemer draaien voor extra kosten op en dat moet anders (29-04-2017)
ICT Financials softwaregids 2017 (05-11-2016)
Presentaties ICT Accountancy Jaarcongres 2-11-2016 beschikbaar met o.a. Cybersecurity, Self service BI, SBR, RGS, UBL, CRM en HRM (03-11-2016)
Naar archief artikelen...
Laatste blogs
SBR: zorgenbrief, de loftrompet, kralen en spiegeltjes en nog steeds niet af (16-03-2017)
Soms zijn er van die onderwerpen waarbij je denkt "nee he, niet weer". SBR is volgens mij zo'n onderwerp wat steeds weer de kop opsteekt. De ene keer positief en de andere keer negatief.
SBR/XBRL en de nieuwe samenstelverklaring door de NBA: een goed huwelijk of niet? (03-03-2015)
SBR/XBRL bijeenkomst Logius: mooi staaltje windowdressing (21-03-2014)
Naar archief blogs...
Laatste white papers
Hoe optimaliseer je je digitale straat om inrichtingsstukken, publicatiestukken en kredietrapportages via SBR te verzenden? (28-07-2017)
Je hebt geen keus: aangiftes voor belastingen en Kamer van Koophandel moet je voortaan digitaal via SBR doen. Ook banken ontvangen de kredietrapportages graag op deze manier. Je klanten willen dat hun administratie zo snel, simpel en goedkoop mogelijk wordt gedaan. Bovendien heeft digitalisering ook meer efficintie en tijdbesparing tot gevolg. Maar hoe optimaliseer je je digitaliseringsproces zodat je jouw kredietrapportage via SBR kunt doen?
White paper: op begrijpelijke, consistente en herkenbare wijze presenteren van SBR rapportages (21-03-2017)
Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen (04-11-2016)
Naar archief white papers...
Links
Belastingdienst en SBR
Informatie over de aangiftes bij de Belastingdienst in SBR (in XBRL formaat en via Digipoort) met behulp van digitale certificaten.
De XBRL site
Website met informatie over XBRL, zoals nieuws en artikelen.
Instant Reporting
Het kenniscentrum Instant Reporting is een plek waar (toekomstige) professionals alle kennis die zij nodig hebben over SBR kunnen vinden.De organisatie van het kenniscentrum is een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool van Amsterdam(HvA), vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en verschillende overheidsinstanties.
KvK SBR/XBRL
Informatie van de Kamers van Koophandel over XBRL/SBR.
Raadpleeg alle links...

LinkedIN - RGS/Auditfiles/SBR

LinkedIN
Discusseer mee met de LinkedIN groep RGS/Auditfiles/SBR


CreAim


Gratis rapport
Software voor externe verslaggeving: SBR jaarrekening en meer
Dit rapport is er met name op gericht inzicht te geven in standaard software voor externe verslaggeving en daarmee samenhangende zaken, zoals SBR. Daarnaast wordt kort inzicht gegevens in de soorten van externe verslaggeving, assurance en tot slot de relatie met andere processen
Lees verder...


Ook op deze website

XML Auditfiles
Jaarrekeningsoftware
Belastingsoftware


Onerzoeksbureau GBNED