ICT Financials.nl
Links  |  Begrippen  |  Colofon  |  Home
zoek
XBRL

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.

XML als basis
XBRL is gebaseerd op XML. Een standaard voor gegevensuitwisseling. XML is een standaard waarmee de structuur van documenten kan worden vastgelegd.
Meer informatie over XML...

Uitleg XBRL
De Nationale Bank van België heeft de toelichtingsnota "De XBRL taxonomie voor gestandaardiseerde jaarrekeningen" gepubliceerd. Dit document geet op heldere wijze uitleg over XBRL en de daarbij gehanteerde begrippen.
Naar rapport (PDF)...


XBRL in Nederland

SBR 
SBR staat voor 'Standard Business Reporting' en is een programma van de overheid om ondernemers hun financiële gegevens elektronisch (op basis van XBRL) te laten aanleveren bij:
Kamer van Koophandel
Belastingdienst
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
Meer informatie...

XBRL en Kredietrapportage aan banken
Als uitbreiding op SBR (zie hiervoor) hebben de banken (ABN-AMRO, Rabobank en ING) een kredietrapportage samengesteld.
Meer informatie...

RGS
Door de komst van RGS is het eenvoudiger een relatie te leggen tussen een (willekeurig) grootboek en SBR.
Meer informatie...

XBRL en assurance
SBR Assurance aanpak van het NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). Met
het afgeven van accountantsverklaringen in XBRL.
Meer informatie op http://www.nba.nl/Taxonomie.


XBRL-GL
XBRL-GL staat voor XBRL General Ledger of XBRL Global Ledger. Doelstelling is financiële gegevens tot op transactieniveau vast te leggen in een standaard (uitwisselingsformaat). Op de website GL.Iphix.net zijn uitgebreide voorbeelden van XBRL-GL opgenomen voor studie doeleinden.

Artikel: eenvoudige uitwisselbaarheid van gegevens tussen alle boekhoud- en rapportagesoftware: nationaal en internationaal (12-08-2009)  


XBRL in België
Het Belgische XBRL-platform is een initiatief van acht nauw bij financiële rapportering betrokken instanties. Op 22 november 2004 werd op de zetel van de Belgische Nationale Bank het platform gecreëerd om in België het gebruik te bevorderen van de "eXtensible Business Reporting Language" (XBRL).
Meer informatie... 

Relevante begrippen

XBRL

XBRL dat een afkorting van van “eXtensible Business Reporting Language” kan gezien worden als een open op XML gebaseerde standaard voor het rapporteren over bedrijfsinformatie.

SBR

SBR staat voor Standard Business Reporting. SBR is een programma van de overheid om ondernemers hun financiële gegevens elektronisch (op basis van XBRL) te laten aanleveren bij op dit moment de Belastingdienst, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Kamer van Koophandel (KvK).

Instance document

Rapportages in XBRL die op basis van taxonomieën samengesteld worden.

Alle begrippen...


XBRL software raadplegen
Er zijn speciale softwaresystemen op de markt waarmee XBRL opgenomen kan worden in bestaande toepassingen.
Opvragen XBRL softwaretools

SBR Software Check
Een gezamenlijk initiatief van tien koepelorganisaties van accountants-, administratiekantoren en fiscale intermediairs. Met de SBR Software Check beogen de koepels intermediairs gestructureerd te informeren over de wijze waarop binnen softwarepakketten wordt omgegaan met SBR. Naar de SBR Software Check.

XBRL-Monitor
Geeft inzicht in de status en voortgang van het gebruik van SBR/XBRL in Nederland. Naar de monitor.

Links

Belastingdienst en SBR
Informatie over de aangiftes bij de Belastingdienst in SBR (in XBRL formaat en via Digipoort) met behulp van digitale certificaten.
De XBRL site
Website met informatie over XBRL, zoals nieuws en artikelen.
Instant Reporting
Het kenniscentrum Instant Reporting is een plek waar (toekomstige) professionals alle kennis die zij nodig hebben over SBR kunnen vinden.De organisatie van het kenniscentrum is een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool van Amsterdam(HvA), vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en verschillende overheidsinstanties.
KvK SBR/XBRL
Informatie van de Kamers van Koophandel over XBRL/SBR.
Raadpleeg alle links...

LinkedIN - RGS/Auditfiles/SBR

LinkedIN
Discusseer mee met de LinkedIN groep RGS/Auditfiles/SBR


CreAim


Gratis rapport
Software voor externe verslaggeving: SBR jaarrekening en meer
Dit rapport is er met name op gericht inzicht te geven in standaard software voor externe verslaggeving en daarmee samenhangende zaken, zoals SBR. Daarnaast wordt kort inzicht gegevens in de soorten van externe verslaggeving, assurance en tot slot de relatie met andere processen
Lees verder...


Ook op deze website

XML Auditfiles
Jaarrekeningsoftware
Belastingsoftware