Softwarepakketten.nl
FiscaalOnline
HIX
Exact Software
VISMA eAccounting Accountancy

Depotservice Belastingdienst en softwaresystemen

Pakketsoort - Externe verslaggeving > Depotservice Belastingdienst en softwaresystemen

INVOERING DEPOTSERVICES IS AFGEBLAZEN

In de periode van 1 juli 2014 tot 30 juni 2015 zouden de zgn. G-rekeningen geleidelijk verdwijnen en  een nieuwe depotservice beschikbaar komen. Dit laatste kan wijzigingen binnen uw software tot gevolg hebben. De invoering van deze depotservices is voorlopig afgeblazen.

Achtergrond
De ketenaansprakelijkheidsregeling heeft als doel te voorkomen dat aannemers en onderaannemers misbruik maken van de uitbesteding van het werk bij de afdracht van loonheffingen.
Om het risico van aansprakelijkheid te beperken, kan de onderaannemer een geblokkeerde rekening (g-rekening) openen. De aannemer stort op deze g-rekening bedragen die overeenkomen met de loonheffingen die de onderaannemer in verband met het werk moet afdragen. De aannemer kan dat deel van het factuurbedrag ook rechtstreeks storten op een speciaal rekeningnummer bij de Belastingdienst (zgn. vrijwarende storting). Het systeem met de g-rekeningen wordt vervangen door een deposervices met als belangrijkste verschil dat onderaannemers geen g-rekening(en) meer openen via hun bank, maar gebruik maken van de depotservices bij de Belastingdienst via hun persoonlijk domein. Voor toegang tot het persoonlijk domein en eventuele machtiging daartoe (door bijvoorbeeld een accountants- of administratiekantoor) wordt dan gebruik gemaakt van eHerkenning

Binnenkort komt hier meer informatie beschikbaar over de gevolgen van de nieuwe depotservice voor softwaresystemen. Voor meer inhoudelijke informatie over de depotservices zelf wordt verwezen naar de website van de Belastingdienst waar binnenkort meer informatie beschikbaar komt.

Automatisch op de hoogte blijven?
Meldt u alvast gratis aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van relevantie ICT ontwikkelingen.

Software en depotservices
De Belastingdienst heeft voor software ontwikelaars nadere informatie en (technische) specificaties beschikbaar op haar website OSWO (Community Software Ontwikkeling). Ontwikkelaars kunnen zich desgewenst direct aanmelden voor de community groep 'deportservices' op deze website en worden zo door de Belastingdienst geïnformeerd.


Onerzoeksbureau GBNED