Softwarepakketten.nl
FiscaalOnline
HIX
Exact Software
VISMA eAccounting Accountancy

Onderzoek

Software voor externe verslaggeving, audit en interne rapportage

Plaatsingsdatum 01-02-2024
Berichtdatum Update 1 februari 2024

(29 februari 2024, bijgewerkt met TIEN toepassingen voor interne rapportage - BI en CPM)

Deze uitgave is een vervanging van vier afzonderlijke rapporten over externe verslaggeving, audit software voor de accountancy en interne rapportage, maar ook gericht op de CFO die zelf externe- en interne rapportages samenstelt. De gids kent in relatie tot samenstel- en controle werkzaamheden een nieuw procesmodel waarin digitaal dossierbeheer, workflow en werkprogramma's samen tot uitdrukking komen.

Het rapport geeft inzicht in standaard software voor externe verslaggeving, audit en interne rapportage. Bij externe rapportages gaat het om de jaarrekening, aangifte IB en VPB, kredietrapportage en o.a. duurzaamheidsrapportage. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de auditfunctie in het rapport. Bij Interne rapportage komen oplossingen m.b.t. Business Intelligence (BI) en Corporate Performance Management (CPM) aan de orde. 

Externe verslaggeving
Externe verslaggeving is het gehele proces om externe belanghebbenden van een organisatie (meestal aangeduid als ‘stakeholders’) inzicht te geven in de financiële positie van de organisatie. Dit geheel wordt aangeduid als ‘financial accounting’ als tegenhanger van het begrip ‘management accounting’ dat juist is gericht op interne rapportages.

Verreweg de bekendste vorm van externe verslaggeving is het opstellen van de jaarrekening - als onderdeel van de jaarstukken - , waarvan het resultaat uiteindelijk gedeponeerd wordt bij de Kamer van Koophandel. Deponeringsstukken genoemd. Vaak weer als afgeleide van de jaarrekening voor intern gebruik, aangeduid als inrichtingsjaarrekening. 

Andere soorten van externe verslaggeving zijn de aangifte inkomsten- en vennootschaps-belasting, kredietrapportage aan de bank en statistiekinformatie aan het CBS. Gericht op multinationale ondernemingen noemen we de Country-by-Country reporting en gericht op platformexploitanten DAC7. En in deze uitgave besteden we ook aandacht aan duurzaamheidsrapportages en dan met name gericht op beschikbare software daarvoor.

Auditfunctie
Bij (verantwoordings)rapportages, zoals een te deponeren jaarrekening aan de Kamers van Koophandel of het verstrekken van een kredietrapportage aan een bank wordt een zekere mate van kwaliteitsborging verwacht. Zo speelt voor informatieverschaffing aan de Belastingdienst Horizontaal Toezicht (HT) een rol. De Belastingdienst vertrouwt als het ware op de rapportages, zoals opgesteld door een intermediair (dat gaat dan om aangiftes, zoals voor de BTW, Loonheffing en VPB). In alle gevallen is het essentieel dat een intermediair de uitgevoerde werkzaamheden om te komen tot een rapportage moet kunnen verantwoorden. Voor dit laatste is audit software op de markt. We hebben het dan over de audit werkzaamheden door accountants en administratiekantoren, waarbij ingegaan wordt op werkprogramma's, digitaal dossierbeheer en data-analyse voor samenstellen en controle.

Interne rapportage
Interne rapportage wordt internationaal aangeduid als “Financial Planning and Analysis” (FP&A) dat is onderverdeeld naar:

 1. Business Intelligence (BI);
 2. Corporate Performance Management’ (CPM).

Voor dit rapport wordt BI beschouwd als containerbegrip voor het opvragen van informatie uit gegevenspakhuizen (data warehouses) en is verder onderverdeeld naar:

 • Analyses;
 • Reporting;
 • Dashboards;
 • Self Service BI;
 • Data ontsluiten en data warehouse
 • Data storytelling.

CPM is het bewaken en beheren van de financiële prestaties van een bedrijf.
We hebben CPM daartoe onderverdeeld naar:

 1. Budgettering;
 2. Planning; liquiditeit, resultaten en personeel.
 3. Forecasting;
 4. Consolidatie;
 5. Kostprijscalculatie;

Consolidatie, Fast close en Workflow kunnen ook beschouwd worden als onderdeel van CPM. Voor dit rapport behandelen we deze onderwerpen apart omdat we ze breder zien dan alleen CPM.

Inhoud rapport

De inhoudsopgave van het rapport is als volgt:

 1. Inleiding
    
 2. Externe verslaggeving en audit
  2.1 Externe verslaggeving
  2.2 Jaarrekening
        2.1.1 Inleiding
        2.1.2 Jaarrekening
                 2.1.2.1 Jaarrekening deponeren bij de KvK
                 2.1.2.2 Jaarrekening beursgenoteerde ondernemingen
                 2.1.2.3 Jaarverslag effecten uitgevende instellingen in de EU
        2.1.3 Belastingdienst
                 2.1.3.1 Aangiftes Belastingdienst
                 2.1.3.2 Country by Country (CbC) reporting
                 2.1.3.3 DAC7
        2.1.4 Kredietrapportage
        2.1.5 CBS Statistiekopgave
        2.1.6 Duurzaamheidsrapportage
  2.2 Audit
        2.2.1 Inleiding
        2.2.2 Werkprogramma’s
        2.2.3 Digitaal dossierbeheer
        2.2.4 Data-analyse
        2.2.5 Process mining
 3. Interne rapportages (FP&A)
  3.1 Inleiding 
  3.2 Business Intelligence (BI)
        3.2.1 Analyses
        3.2.2 Reporting
        3.2.3 Dashboards
        3.2.4 Data storytelling
        3.2.5 Self Service BI (met name op basis van Microsofft Power BI)
  3.3 Corporate Performance Management (CPM) 41
        3.3.1 Budgettering
        3.3.2 Planning (liquiditeit, resultaten en personeel)
        3.3.3 Forecasting
        3.3.4 Kostprijscalculatie
        3.3.5 Scorecards
  3.4 Overige functionaliteit
        3.4.1 Fast close
        3.4.2 Consolidatie
        3.4.3 Workflow
 4.  Standaard software
  4.1 Inleiding
  4.2 Toelichting van eigenschappen
  4.3 Softwarematrix
  4.4 Specificatie per softwarepakket
        4.4.1 AFAS Software
        4.4.2 AIDA (Bottleneck-it)
        4.4.3 Bizzcontrol8
        4.4.4 CaseWare Nederland
        4.4.5 CashController
        4.4.6 DataChimp
        4.4.7 Davista
        4.4.8 De Wielick
        4.4.9 Easy2Analyse
        4.4.10 Exact
        4.4.11 Factview / Planning Company
        4.4.12 Fiscaal-online.nl
        4.4.13 Infine
        4.4.14 Innosight
        4.4.15 Intellifin
        4.4.16 Intrapricing
        4.4.17 LexisNexis Risk Solutions / Nextens
        4.4.18 Lupasafe
        4.4.19 Monitr
        4.4.20 Pro Management
        4.4.21 Qics
        4.4.22 Sdu
        4.4.23 SmartTrackers
        4.4.24 Speedbooks
        4.4.25 Tecknow
        4.4.26 The Big Data Chef
        4.4.27 Visma Connect
        4.4.28 Visma | MLE
        4.4.29 Visma | Silverfin
        4.4.30 Visma | Visionplanner
        4.4.31 XLReporting Software

 5. Relatie met andere processen c.q. systemen
  5.1 Inleiding
  5.2 Digitaal ondertekenen
  5.3 Practice management

Bijlagen

 • I Bronnen
 • II RGS
 • III De invloed van ICT op de audit functie
 • IV Invulsjablonen voor nieuwe software.
     

Complete rapport
Het complete rapport is gratis beschikbaar in digitale vorm (PDF).
Naar aanvragen rapport "Software voor externe verslaggeving, audit en interne rapportage".

 

Categorie(n) Soort > Externe verslaggeving, Branche > Accountantskantoren, Softwareselectie, Audit, dossierbeheer en data analyse, Branche > Financials, Horizontaal toezicht, Duurzaamheid, SBR / XBRL, Soort > Boekhoudsoftware, Soort > Financial Planning and Analysis (FP&A)
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED