Softwarepakketten.nl
Exact Software

ICT Accountancy > Softwarepakketten

Onderstaand vindt u onderverdeling van standaard software voor de accountancy.

Financiële administratie
Boekhoudsoftware voor de kantooradministratie en de administratie van cliënten. 

Salarisadministratie en HRM
Software voor de Salaris- en personeelsadministratie. Met apart aandacht voor gegevensuitwisseling vanuit salaris- en HRMsoftware.

Practice management
Software voor praktijkmanagement van accountants- en administratiekantoren.

Managementinformatie
Software voor managementrapportages, dashboards en business intelligence (BI).

Jaarrekening software
Software voor samenstellen van jaarrekeningen.

Fiscale software
Belasting- c.q. aangiftesoftware, maar ook software voor het beheer van subsidieregelingen.

Data Analyse voor de auditfunctie 
Software om audits uit te voeren op basis van data analyse.

Digitaal dossierbeheer voor de auditfunctie
Software voor digitaal dossierbeheer voor de auditfunctie met werkprogramma's.

Portaaltoepassingen
Toepassingen om on-line samen te werken met cliënten. Specifiek wordt genoemd: het beoordelen van documenten door cliënten (fiscale aangifteservices), het raadplegen van financiële rapportages door cliënten en het beschikbaar stellen van een on-line archief aan cliënten. Ook worden portaaltoepassingen gebruikt voor het uitwisselen van rapportages met uitvragende instanties.

Kwaliteitszorg
Systemen op het gebied van kwaliteitszorg.

Business Process Management (BPM) en (WFM)
Toepassingen op het gebied van Business Process Management (BPM) en Workflow Management (WFM). 

Pensioen- en financiële planningsoftware
Systemen op het gebied van Pensioen- en Financiële planning.

Via www.softwarepakketten.nl kunt u ALLE software voor onder andere cliënten raadplegen.


Onerzoeksbureau GBNED