Softwarepakketten.nl
FiscaalOnline
VISMA E-accounting
Exact Software

Software nieuws

NBA bestuur op de hoogte gebracht van openstaande punten RGS

Plaatsingsdatum 30-05-2022
Berichtdatum 30 mei 2022

Precies een maand geleden is op deze website een bericht geplaatst over de nieuwe samenvatting van bij ons bekende openstaande punten aangaande RGS. Inmiddels opgelopen tot meer dan 70 openstaande punten, waaronder ook fouten in het schema van RGS. De NBA is nauw betrokken bij het SBR/RGS programma. De NBA vervult de voorzittersrol bij zowel de Expertgroep als de Beheergroep van RGS.

Bij het uitbrengen van de afgelopen RGS versie (3.4) in januari j.l. bleken eerder gemelde problemen voor een belangrijk deel nog niet verholpen en is het aantal openstaande punten verder toegenomen. Een eerste terugkoppeling vanuit de RGS gelederen is dat gewacht moet worden op de eerstvolgende versie (3.5) van RGS die echter pas eind van dit jaar is gepland. Een ongewenste situatie als je het mij vraagt.

Natuurlijk is al, herhaaldelijk, aan de bel getrokken bij zowel de beheergroep als de expertgroep RGS. Maar zonder een gewenst resultaat, zijnde het oplossen van in elk geval de openstaande fouten in het RGS-schema.

Reden om 1 mei j.l. de voorzitter en het bestuur van de NBA  per email op de hoogte te brengen van de nieuw uitgevoerde “Jaarlijkse samenvatting openstaande punten Referentie Grootboekschema – RGS”. Zodat zij zich zelf een mening kunnen vormen over de status en kwaliteit van RGS, zoals tot stand gekomen op dit moment met actieve betrokkenheid en deelname vanuit de NBA. Met daarbij de volgende oproep aan het bestuur: 

"Graag vraag ik u, in het belang van zowel accountantskantoren, ondernemend Nederland, als andere bij RGS betrokken organisaties, vanuit de NBA RGS de aandacht te geven die er toe bijdraagt dat openstaande problemen snel en adequaat worden verholpen".

Tot heden is geen reactie ontvangen vanuit de voorzitter en/of het bestuur. 

De rol die RGS kan vervullen voor het MKB is dermate groot dat op 9 mei j.l. ook aandacht voor de ontwikkeling van het RGS is gevraagd aan de leden van de Commissie MKB van de NBA.

Buitengewoon snel volgde al één dag later, op 10 mei j.l. een reactie vanuit de Commissie MKB van de NBA. De commissie laat weten de ontwikkelingen binnen het RGS-programma te volgen en tevreden te zijn over de aandacht die er vanuit de NBA is voor dit programma. Expliciet wordt gemeld dat men tevreden is voor de aandacht die er is vanuit de NBA voor de openstaande punten die op de website Boekhoudplaza.nl genoemd worden. De commissie geeft aan ook in de toekomst de ontwikkeling van RGS te blijven volgen, maar tegelijkertijd geeft de commissie aan niet zelf actief deel te nemen aan de activiteiten van het RGS-programma. Dat laatste zou niet passen bij de rol die de commissie heeft. Voor het oppakken van bepaalde zaken verwijst de commssie naar de RGS-Expertgroep. 

In elk geval is de voorzitter, het bestuur en de commissie MKB van de NBA nu op de hoogte van de openstaande punten rondom RGS, zoals gemeld op de website Boekhoudplaza.nl. Laten we hopen dat een ieder zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en geconstateerde fouten in het RGS-schema binnenkort tot het verleden behoren.

Vanauit RGS MKB blijf ik zelf actief een bijdrage leveren aan dit laatste.
  

Categorie(n) Audit, dossierbeheer en data analyse, Branche > Accountantskantoren, RGS (ReferentieGrootboekSchema), Standaardisatie, (open)standaarden
Bronvermelding Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED