Softwarepakketten.nl
Exact Software

Agenda

Praktijkdag Digitaal dossierbeheer en data analyse

Datum 14-03-2018
Duur 13.30 - 18.30 uur (dus filevrij!)
Plaats Hoevelaken
Locatie Expo Hoevelaken


Voor het 7e jaar op rij organiseert GBNED in samenwerking met NOVAK op woensdag 14 maart 2018 de "praktijkdag Digitaal dossierbeheer en data-analyse".

Het hoofdthema van deze bijeenkomst is RGS (Referentie grootboekschema) met meerdere ervaren sprekers op dit gebied.

In de toekomst kunnen alle grootboekadministraties met elkaar communiceren via het Referentie grootboekschema (RGS), hetgeen Business Intelligence (BI) over administraties heen beter mogelijk maakt.

Het Referentie grootboekschema (RGS) is een omvangrijk uniform (grootboek)rekeningschema dat als belangrijkste functie heeft rapportages vanuit de boekhouding te vereenvoudigen. RGS is inmiddels een aantal jaar in ontwikkeling en afgelopen november (2017) is RGS 3.0 op de markt gekomen met de nodige uitbreidingen. Vanuit de (accountancy)praktijk wordt positief gereageerd op RGS en softwareleveranciers zijn er volop mee aan de slag..

Doelgroep
Financials, accountants-, administratiekantoren, softwareleveranciers en andere geïnteresseerden die geïnformeerd willen worden over de laatste stand van zaken op het gebied van het Referentie grootboekschema (RGS), mede in relatie tot data anayse. 

Ontvangst vanaf 13.00 uur met koffie.

Programma (onder voorbehoud)

13.30 uur
Inleiding door door dagvoorzitter Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED

13.35 uur
Hoofdthema RGS (Referentie grootboekschema) met:

 • Inleiding RGS organisatie;
  Door Robert Mul, NBA, Voorzitter Expertgroep RGS

 • RGS 3.0;
  November 2017 is RGS 3.0 gelanceerd. Wat houdt RGS 3.0 in en wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?
  Door Jacques Urlus, NBA, Voorzitter Beheergroep RGS.

 • RGS in de praktijk;
  Toelichting op RGS vanuit de kantoorpraktijk. Hoe boekhoudsoftware, fiscale aangiftesoftware, rapportage- en dashboard software en salarissoftware met elkaar gegevens uitwisselen op basis van RGS. Zoals inzicht in de WKR op basis van RGS. 
  Door Perry Telle, Hoornwijck Groep.

 • RGS Ready;
  Uw leverancier van boekhoudsoftware zegt RGS operationeel te hebben. Met behulp van RGS Ready kunt u nagaan in hoeverre RGS optimaal ondersteund wordt vanuit uw boekhoudsoftware. Gerard Bottemanne van GBNED geeft een uitgebreide toelichting op 14 eigenschappen die van belang zijn om RGS optimaal te ondersteunen vanuit boekhoudsoftware. 

 • RGS Doener;
  Presentatie over hoe analys.io RGS vertaalt naar toegevoegde waarde voor kantoren. Ook krijgt u een kijkje in de keuken om te zien wat een nabije toekomst met RGS brengt als standaarden zoals RGS worden gecombineerd met bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie. Door Joris Joppe van analys.io.

 • RGS Doener;
  Sparkholder is een ontwikkelaar van financiële software met als kernproduct LoanStreet dat het mogelijk maakt om op basis van je online boekhouding snel te kunnen zien of je als MKB onderneming een financiering kunt krijgen en zo ja bij welke financier. RGS is voor LoanStreet van groot belang omdat dit de juistheid en interpretatie van de aangeleverde gegevens sterk verbetert en daarmee risico en tijdsinspanning verlaagt en dus ook kosten. Recentelijk is RGS aan de koppeling met Exact Online toegevoegd. Door Bastiaan Burgwal van Sparkholder.

15.15 uur
Pauze met koffie en netwerken.

15.45 uur
Data analyse en risico-signalering
Tom Koning van Cygnus Atratus gaat in op het monitoren van de kwaliteit van de administratie en de risico-signalering voor het samenstelwerkprogramma, met (big) data ondersteund.

16.15 uur
Analytics Library
Analytics Library is een open source project voor data-analyse in de accountancy met als uitgangspunt "vele handen maken licht werk" en als doelstelling om data-analyse zo laagdrempelig te maken dat het voor alle kantoren en professionals bereikbaar is.
Door Joris Joppe namens Analytics Library.

16.40 uur
Woningcorporaties bezig in de praktijk met RGS en SBR
In opdracht van Aedes is het referentie grootboekschema voor woningcorporaties ontwikkelt. Richard van der Zee van SKARP Sector Intelligence is de drijvende kracht achter het RGS voor woningcorporaties dat op dit moment in de praktijk getoetst wordt bij woningcorporaties zelf die aangesloten zijn bij een daarvoor opgerichte klankbordgroep. Voor woningcorporaties is RGS een belangrijke schakel voor zowel interne als externe rapportages. Zo is er een SBR/XBRL-rapportage aan de Autoriteit woningcorporaties in de maak, waarbij het de bedoeling is dat met behulp van RGS direct aansluiting wordt gevonden vanuit de financiële administratie bij aangesloten corporaties. Richard vertelt over de stand van zaken, hoe omgegaan is met uitbreidingen op het bestaande RGS en wat de planning is om een en ander in 2018 zijn beslag te laten krijgen. Ook zal Richard ingaan op de relatie met externe verantwoording en de relatie tussen RGS en SBR.

17.10 uur
Broodjesmaaltijd en netwerken.

18.00 uur
Rapport Digitaal dossierbeheer en werkprogramma's 2018;
Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van digitaal dossierbeheer en werkprogramma's. Met speciaal aandacht voor:
- In hoeverre wordt al rekening gehouden met SBR bij digitaal dossierbeheer en werkprogramma's.
- Het resultaat van een inleidend onderzoek naar een eventueel verband tussen de uitkomst van het toetsen door NBA, SRA en AFM van
  controleplichtige accountantskantoren en gebruik van bepaalde software voor digitaal dossierbeheer. Met als kernvraag "kan de inzet
  van bepaalde software voor digitaal dossierbeheer van invloed zijn op de uitslag van het toetsen van een controleplichtig accountants-
  kantoor".
  Doe ook mee met de enquête onder accountantskantoren.
Door: Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED

18.30 uur
Forumdiscussie
Leveranciers met software voor digitale dossiervorming voor o.a. de controlepraktijk (CaseWare Nederland, Make Life Easier en Unit4), kennen elk hun eigen aanpak. Na een korte introductie gaan we met deze leveranciers in discussie over hun aanpak en de mate waarin deze relevant is voor de dagelijkse (controle)praktijk en het resultaat van toetsen.

19.00 uur
Afsluiten en einde bijeenkomst.

Locatie:
EXPO Hoevelaken 
Koninginneweg 1
3871 JZ Hoevelaken
(gratis parkeren op eigen terrein)

PE
3 PE-uren NBA.

Kosten
ALLE deelnemers betalen het gereduceerde RGS-tarief van 120 euro per persoon incl. lunch (excl. BTW).
(als extra promotie van RGS).

Direct inschrijven voor woensdag 14 maart a.s.
Naar online aanmeldformulier... 

 

Organisator GBNED in samenwerking met NOVAK


Onerzoeksbureau GBNED