Softwarepakketten.nl
FiscaalOnline
HIX
Exact Software
VISMA eAccounting Accountancy

Onderzoek

Gids boekhoudsoftware 2023: alle standaard boekhoudsoftware en hun functionaliteit

Plaatsingsdatum 10-10-2023
Berichtdatum Oktober 2023

Deze pagina is direct op te vragen via www.gidsboekhoudsoftware.nl.

De Gids boekhoudsoftware geeft inzicht in nagenoeg ALLE standaard boekhoudpakketten voor de Nederlandse markt. Onderverdeeld naar:

 1. ZZP'ers en klein MKB;
 2. Middelgrote bedrijven (MKB);
 3. Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals).

Dat het aanbod van standaard boekhoudsoftware afneemt naarmate de bedrijfsgrote toeneemt is niet verrassend. Wel verrassend is het enorme aanbod van standaard boekhoudsoftware voor ZZP'ers en klein MKB. Gezien de prijsstelling van deze pakketten kan Excel als volledig overbodig worden beschouwd voor deze doelgroep.

Functionaliteit boekhoudsoftware
Naast enkele algemene (pakket)gegevens is aan leveranciers gevraagd naar de aanwezigheid van bepaalde functionaliteit binnen de pakketten, afhankelijk van de (hiervoor genoemde) doelgroep(en) van een pakket.

Gevraagde functionaliteit voor ZZP'ers en klein MKB:

 1. Grootboek;
 2. Debiteuren / crediteuren;
 3. BTW-aangifte via SBR/Digipoort; elektronische BTW-aangifte.
 4. ICP-opgave via SBR/Digipoort; elektronische ICP-opgave.
 5. Scannen en herkennen van boekingsdocumenten;
 6. Boekingsbonnen via mobiele telefoon inlezen;
 7. Elektronische rekeningafschriften; het inlezen en verwerken van elektronische rekeningafschriften van de bank.
 8. Automatische bankkoppeling; elektronische rekeningafschriften van de bank komen automatisch in het boekhoudpakket terecht (zonder aparte download/upload).
 9. Facturering;
 10. Uitgaande facturen aanmaken en verzenden in PDF-formaat;
 11. Elektronisch factureren; uitgaande facturen aanmaken en verzenden in UBL-formaat;
 12. Uitgaande facturen aanmaken en verzenden op basis van andere gestructureerde formaten;
 13. Inkomende factuurverwerking op basis van UBL;
 14. Inkomende factuurverwerking op basis van andere gestructureerde formaten;
 15. Aangesloten op het Peppol netwerk;
 16. Workflow autorisatie inkomende facturen; met name aansluitend op inkomende facturen (op basis van UBL) die automatisch in de boekhouding terecht komen..
 17. Begroting c.q. budgetten;
 18. Verplichtingenregistratie;
 19. Betalingsherinneringen en aanmaningen aanmaken en versturen;
 20. Vaste activa administratie;
 21. Financieel dashboard op smartphone; weergave van financiële gegevens vanuit het boekhoudpakket op een smartphone.
 22. XML Auditfiles (XAF) minimaal vanaf versie 3.2; export waarmee de Belastingdienst eenvoudiger een administratie kan controleren. Zie www.auditfiles.nl voor meer informatie.
 23. Zelf controlerende administratie m.b.v. data-analyses;
 24. Online samenwerken met de accountant;
 25. Referentie grootboekschema (RGS);
 26. Liquiditeitsplanning;
 27. Jaarrekening deponeringsstukken in SBR; categorie micro en klein;
 28. Automatisch vooringevulde Winstaangifte (AWA) ZZP;
 29. Mutaties inlezen en verwerken vanuit andere pakketten; zoals vanuit kassasoftware en webwinkels.
 30. Urenregistratie;
 31. Kilometerregistratie;
 32. (Groot)handelsfuncties; inkoop, voorraad en verkoop;
 33. Projectenadministratie; met voor- en nacalculatie en onderhanden werk;
 34. OpenAPI; realtime koppeling met andere systemen.
 35. Overige functies.

Verder is gevraagd om de prijsstelling per boekhoudpakket omdat in dit segment de prijs vaak een belangrijke factor is bij de keuze van een boekhoudpakket.

Gevraagde functionaliteit voor Middelgrote bedrijven (MKB):

 1. Grootboek;
 2. Debiteuren / crediteuren;
 3. BTW-aangifte via SBR/Digipoort; elektronische BTW-aangifte.
 4. ICP-opgave via SBR/Digipoort; elektronische ICP-opgave.
 5. Scannen en herkennen van boekingsdocumenten;
 6. Boekingsbonnen via mobiele telefoon inlezen;
 7. Elektronische rekeningafschriften; het inlezen en verwerken van elektronische rekeningafschriften van de bank.
 8. Automatische betalingen;
 9. Automatische incasso;
 10. Automatische bankkoppeling; elektronische rekeningafschriften van de bank komen automatisch in het boekhoudpakket terecht (zonder aparte download/upload).
 11. Facturering;
 12. Uitgaande facturen aanmaken en verzenden in PDF-formaat;
 13. Elektronisch factureren; uitgaande facturen aanmaken en verzenden in UBL-formaat;
 14. Uitgaande facturen aanmaken en verzenden op basis van andere gestructureerde formaten;
 15. Inkomende factuurverwerking op basis van UBL;
 16. Inkomende factuurverwerking op basis van andere gestructureerde formaten;
 17. Aangesloten op het Peppol netwerk;
 18. Workflow autorisatie inkomende facturen;
 19. Kostenplaatsen;
 20. Begroting c.q. budgetten;
 21. Vreemde valuta;
 22. Betalingsherinneringen en aanmaningen aanmaken en versturen;
 23. Vaste activa administratie;
 24. Consolidatie;
 25. Verplichtingen;
 26. Werkkostenregeling;
 27. Urenregistratie;
 28. (Groot)handelsfuncties; inkoop, voorraad en verkoop.
 29. Projectenadministratie; met voor- nacalculatie en onderhanden werk.
 30. Overige functies.Overige functies.

Op het gebied van rapportages en managementinformatie is gevraagd om de volgende functionaliteit:

 1. Jaarrekening;
 2. Jaarrekening deponeringsstukken in SBR; categorie klein en middelgroot;
 3. Liquiditeitsplanning;
 4. SBR/XBRL functionaliteit; (anders dan BTW/ICP).
 5. Financieel dashboard op smartphone; weergave van financiële gegevens vanuit het boekhoudpakket op een smartphone.
 6. Zelf controlerende administratie m.b.v. data-analyses;
 7. XML Auditfiles (XAF) minimaal vanaf versie 3.2; export waarmee de Belastingdienst eenvoudiger een administratie kan controleren. Zie www.auditfiles.nl voor meer informatie.
 8. Referentie grootboekschema (RGS).
    
 9. Online samenwerken met de accountant;
 10. Mutaties inlezen en verwerken vanuit andere pakketten; zoals vanuit kassasoftware en webwinkels.
 11. OpenAPI beschikbaar.

Minimaal vereiste functies voor deze doelgroep:
Kostenplaatsen, begroting c.q. budgetten, afschrijvingen, automatische betalingen en elektronische rekeningafschriften.

Gevraagde functionaliteit voor Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals):

 1. Grootboek;
 2. Debiteuren / crediteuren;
 3. BTW-aangifte via SBR/Digipoort; elektronische BTW-aangifte.
 4. ICP-opgave via SBR/Digipoort; elektronische ICP-opgave.
 5. Elektronische rekeningafschriften; het inlezen en verwerken van elektronische rekeningafschriften van de bank.
 6. Automatische betalingen;
 7. Automatische incasso;
 8. Facturering;
 9. Uitgaande facturen aanmaken en verzenden in PDF-formaat;
 10. Elektronisch factureren; uitgaande facturen aanmaken en verzenden in UBL-formaat;
 11. Uitgaande facturen aanmaken en verzenden op basis van andere gestructureerde formaten;
 12. Inkomende factuurverwerking op basis van UBL;
 13. Inkomende factuurverwerking op basis van andere gestructureerde formaten;
 14. Aangesloten op het Peppol netwerk;
 15. Workflow autorisatie inkomende facturen;
 16. Meerdere boekingsdimensies;
 17. Begroting c.q. budgetten;
 18. Vreemde valuta;
 19. Betalingsherinneringen en aanmaningen aanmaken en versturen;
 20. Vaste activa administratie;
 21. Rekening courant bedrijven;
 22. Kostenverdeelstaat;
 23. Consolidatie;
 24. Verplichtingen;
 25. Workflow;
 26. Activity based costing;
 27. Creditmanagement;
 28. Werkkostenregeling;
 29. Overige functies.

Op het gebied van rapportages en managementinformatie is gevraagd om de volgende functionaliteit:

 1. SBR/XBRL functionaliteit; (anders dan BTW/ICP).
 2. Jaarrekening;
 3. Jaarrekening deponeringsstukken in SBR; categorie middel en groot;
 4. Kasstroomoverzicht;
 5. Financiële ratio's;
 6. Liquiditeitsplanning;
 7. Financieel dashboard op smartphone; weergave van financiële gegevens vanuit het boekhoudpakket op een smartphone.
 8. Zelf controlerende administratie m.b.v. data-analyses;
 9. Export naar rapportagesoftware;
 10. OpenAPI beschikbaar.

Minimaal vereiste functies voor deze doelgroep:
Meerdere boekingsdimensies, begroting c.q. budgetten, vreemde valuta, afschrijvingen, elektronische rekeningafschriften, verplichtingen en consolidatie.

Inleiding
Opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 1. De rol van boekhoudsoftware;
 2. 'In control' zijn;
 3. Afnemers van cijfers;
 4. Exit strategie;
 5. Keurmerk betrouwbaar boekhouden;

Relevante ontwikkelingen
Naast inzicht in standaard boekhoudsoftware wordt in de gids kort stilgestaan bij enkele relevante ontwikkelingen in relatie tot boekhoudsoftware, te weten:

 1. Cloud computing;
 2. Scannen en herkennen boekingsdocumenten;
 3. Elektronisch factureren;
 4. Elektronisch bankieren en PSD2;
 5. SBR;
 6. RGS;
 7. Zelfcontrolerende administratie m.b.v. data-analyse;
 8. Robotic accounting;
 9. API's;
 10. Blockchain.

Gratis opvragen Gids boekhoudsoftware
De Gids telt zo'n 300 pagina's en is gratis beschikbaar in PDF Formaat.
Naar opvragen GIds boekhoudsoftware.

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan het zo volledig mogelijk weergeven van het aanbod van standaard boekhoudsoftware voor de Nederlandse markt kunnen er pakketten ontbreken. Voor suggesties houden wij ons dan ook altijd aanbevolen en kan contact opgenomen worden via redactie@softwarepakketten.nl


Eenmalige uitgave uit 2021
In 2021 is de eenmalige uitgave "Boekhoudsoftware: ontwikkeling en innovatie 2021" aangeboden. Deze (eenmalige) uitgave beschrijft ontwikkeling en innovaties, bezien vanuit de leveranciers van boekhoudsoftware.
    

Software op de testbank: beoordelen boekhoudsoftware

Onder de noemer "boekhoudsoftware op de testbank" beoordeelt Onderzoeksbureau GBNED boekhoudsoftware. Deze software wordt dan inhoudelijk beoordeeld op met name functionaliteit en de resultaten worden samengevat in een testrapport, voorzien van de behaalde scores. Bij een positief resultaat mag het "Keurmerk betrouwbaar boekhouden" gevoerd worden.
Naar Betrouwbaar boekhouden...

Betrouwbaar boekhouden

Categorie(n) Kennisplatform Administratieve software, Branche > Accountantskantoren, Soort > Boekhoudsoftware, SBR / XBRL, Branche > Financials, Soort > Creditmanagement en Incasso, XML Auditfiles, SAAS, Cloud Computing, ZZP'ers en klein MKB, Robotic (accounting) en AI, Softwareselectie
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED