Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Legalz: Checklist IT-contracten

Plaatsingsdatum 08-11-2017
Berichtdatum November 2017

Wat zijn de onderwerpen die bij het opstellen van uw ICT-contract dienen te worden geregeld? Die vraag houd menigeen bezig in de fase van het onderhandelingen over en sluiten van contracten over bijvoorbeeld softwareontwikkeling, SaaS-diensten of hosting. Zowel voor leveranciers als voor afnemers is van belang dat zij goede ICT-contracten tot stand brengen. 

In de beknopte "checklist opstellen en beoordelen IT-contracten" worden de belangrijkste juridische onderwerpen opgesomd en kort toegelicht door mr. Robert Grandia van Advocatenkantoor Legalz.

De volgende begrippen komen aan de orde in de checklist:

Partijen
Vrij om te contracteren?
Onderhandeling
Context en connexiteit
Juridische kwalificatie
Structuur contract
Benaming contract
Considerans
Opschortende voorwaarden
Scope
Bijlagen bij het contract
Algemene voorwaarden
Conflicterende bepalingen
Definities
Oplevering en conformiteit
Service Level Agreement (SLA)
Diensten derden
Duur (looptijd) overeenkomst
Wijziging overeenkomst
Beëindiging
Exit (gevolgen einde overeenkomst) 
Non-concurrentie
Financieel
Zekerheidsrechten
Opschortingsrecht en verrekening
Privacy en persoonsgegevens
Geheimhouding
Aansprakelijkheid/overmacht/schade
Boetebedingen
Verzekering
Garanties en vrijwaringen
Termijn instellen vordering
Communicatie en overleg
Overdracht rechten/plichten
Exclusiviteit
Wijziging van de overeenkomst
Intellectuele eigendomsrechten
Licentie/gebruiksrechten
Gebruiksvoorwaarden van derden
Data
Documentatie
Diensten van derden
Beschikbaarheid
Rechtskeuze
Geschillenbeslechting

Opvragen checklist 
Download de volledige "checklist opstellen en beoordelen IT-contracten" (PDF).

Categorie(n) Assuring (incl. certificeren en compliance), Branche > ICT bedrijven, Branche > Accountantskantoren, ICT & Recht, Branche > Financials, Softwareselectie, Branche > Juridisch
Bronvermelding Advocatenkantoor Legalz
Internet URL http://www.legalz.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Woensdag 12 december 2018
Seminar: elektronisch factureren in de praktijk

Deze dag is volledig gericht op oplossingen voor e-factureren, elektronische factuurverwerking, - mede - op basis van de opvolger van PDF: de ISO-standaard UBL en PEPPOL. Ook komt de FraudeInfodesk aan de orde, controle van inkomende facturen en robotic accounting. En er worden meerdere LIVE demonstraties verzorgd.
Meer informatie en aanmelden...


CreAim

Informer software


KING


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED