Softwarepakketten.nl
erp software prodin

SBR en XBRL

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.
 

XML als basis
XBRL is gebaseerd op XML. Een standaard voor gegevensuitwisseling. XML is een standaard waarmee de structuur van documenten kan worden vastgelegd.
Meer informatie over XML...

Uitleg XBRL
De Nationale Bank van België heeft de toelichtingsnota "De XBRL taxonomie voor gestandaardiseerde jaarrekeningen" gepubliceerd. Dit document geet op heldere wijze uitleg over XBRL en de daarbij gehanteerde begrippen.
Naar rapport (PDF)...
 

XBRL in Nederland

SBR 
Standard Business Reporting (SBR) is een programma van de Nederlandse overheid om ondernemers hun financiële gegevens elektronisch (mede op basis van XBRL en Digipoort) te laten aanleveren bij onder meer: Belastingdienst en Kamers van Koophandel.

Op basis van XBRL is een "gestandaardiseerd financieel gegevenswoordenboek" samengesteld, verder te noemen "Nederlandse Taxonomie" (NT), met als doel om op uniforme wijze financiële gegevens te kunnen aanleveren door ondernemers aan overheden. Voor het uitvragen van informatie uit de NT is een gratis online viewer beschikbaar. Algemene informatie over de NT is te vinden op de website van SBR.

Digipoort
Digipoort is een verzamelnaam voor meerdere services om gegevens met overheidsinstanties uit te wisselen.

PKI-Overheidscertificaat
Bij Digipoort  wordt gebruik gemaakt van een Digitaal certificaat om de authentiteit van de afzender vast te stellen (is de afzender degene die hij zegt dat hij is) en te zorgen dat sprake is van een beveiliging van gegevens die getransporteerd worden (van computer naar computer). De overheid maakt hiervoor gebruik van een PKI-Overheidscertificaat dat uitgegegen wordt door Certificate Service Providers (CSP's). 
Meer over beschikbare certificaten onder Authenticatie en autorisatie...

Memorabel zijn de beloftes uit 2006 van NTP, de voorloper van het SBR programma.

Uitvragende partijen SBR in Nederland
In Nederland wordt door de volgende partijen uitvraag gedaan op basis van SBR:

 • Belastingdienst; aangiftes, zoals BTW, IB en VPB in XBRL.
   
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); statistiekinformatie, zoals de productie jaarstatistiek. Het CBS vraagt daartoe gegevens direct uit in RGS. 
    
 • Kamer van koophandel; jaarrekening in XBRL.

 • Banken; onder de noemer SBR Nexus vragen de banken kredietrapportage uit op basis van SBR in XBRL. Banken maken gebruik van de BIV (Bancaire Infrastrcuturele Voorziening - BIV), een zelfde soort infrastructuur als de gegevensuitwisseling met de overheid via Digipoort.

 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO); jaarstukken primair onderwijs en jaarrekening voortgezet onderwijs in XBRL.

 • Woningcorporatiesector; onder de noemer SBR-wonen wordt verantwoording afgelegd aan toezichthoudende instanties (o.a. BZK) over de geleverde prestaties (dVi) of voorgenomen activiteiten (dPi) in XBRL.

Zie ook Links naar andere websites
 

RGS

Door de komst van het Referentie grootboekschema (RGS) in Nederland is het eenvoudiger een relatie te leggen tussen een (willekeurig) grootboek en SBR. Sommige uitvragen partijen kiezen ervoor om direct informatie in RGS-formaat uit te vragen aan de bron (de boekhouding). RGS maakt ook deel uit van het SBR programma.
Meer informatie...
 

Overige XBRL uitvraag (in Nederland)

Naast aangesloten partijen op SBR kennen we in Nederland ook de volgende uitvragende partijen die XBRL gebruiken.

 • De Nederlandse Bank (DNB); Onder andere voor toezichtrapportages door Banken, pensioenfondsen en verzekeraars.
  Als gegevensstandaard hanteert DNB XBRL bij een aantal rapportages. Dit geldt voor zowel toezichtrapportages als statistische rapportages. Niet alleen DNB gebruikt XBRL. Ook Europese toezichthouders als EBA, ECB, EIOPA en SRB gebruiken XBRL om gegevens op te vragen.
   
 • Autoriteit Financiële Markten (AFM); Effecten uitgevende instellingen in de Europese Unie moeten hun jaarverslag digitaal openbaar maken volgens het European Single Electronic Format (ESEF). ESEF is onder andere gebaseerd op XBRL. Financiële verslaggeving in ESEF wordt aangeleverd bij het "officially appointed mechanism" (OAM). In Nederland is dat de AFM.
    

XBRL-GL

XBRL-GL staat voor XBRL General Ledger of XBRL Global Ledger. Doelstelling is financiële gegevens tot op transactieniveau vast te leggen in een standaard (uitwisselingsformaat). 

Artikel: eenvoudige uitwisselbaarheid van gegevens tussen alle boekhoud- en rapportagesoftware: nationaal en internationaal (12-08-2009)  


XBRL software raadplegen
Er zijn speciale softwaresystemen op de markt waarmee XBRL opgenomen kan worden in bestaande toepassingen.
Opvragen XBRL softwaretools

SBR Software Check
Een gezamenlijk initiatief van tien koepelorganisaties van accountants-, administratiekantoren en fiscale intermediairs. Met de SBR Software Check beogen de koepels intermediairs gestructureerd te informeren over de wijze waarop binnen softwarepakketten wordt omgegaan met SBR. Naar de SBR Software Check.

Laatste artikelen
Boekhoudsoftware: hoeveel standaarden en koppelingen ondersteunt je boekhoudpakket? (27-10-2021)
Stel je schaft een nieuw boekhoudpakket aan en dan blijkt dat je inkoopfacturen nog steeds, al dan niet deels, met de hand moet boeken. Je BTW-aangifte met de hand indienen via de website van de belastingdienst. Een jaarrekening overtypen in rapportagesoftware of via de website van de KVK. En de winstaangifte Inkomsten- of Vennootschapsbelasting (IB/CPB) overtypen via fiscale aangiftesoftware of via de website van de Belastingdienst.
Gids boekhoudsoftware 2021: alle standaard boekhoudsoftware en hun functionaliteit (18-06-2021)
Software voor externe verslaggeving (18-03-2021)
RGS: uniform rekeningschema voor alle bedrijven (06-05-2020)
Waarom is het ReferentieGrootboekschema (RGS) na 6 jaar nog niet van de grond gekomen: wij zochten het voor u uit (31-08-2018)
Naar archief artikelen...
Laatste blogs
De kloof tussen boekhoudsoftware en externe verslaggeving (29-09-2021)
Gegevens die verondersteld worden al in de boekhouding aanwezig te zijn worden in de praktijk handmatig nogmaals vastgelegd als het gaat om externe verslaggeving. Bij artikelen over externe verslaggeving wordt vaak voorbij gegaan aan registraties in de boekhouding en niet tot nauwelijks gesproken over het eenmalig vastleggen van gegevens aan de bron en de weg van ‘record to report’. Lees in dit artikel over de oorzaken en hoe het ook anders kan.
Controle NOW regeling jaagt ondernemers op kosten: inzet XML Auditfile Financieel onduidelijk (18-07-2021)
Pleidooi: RGS uitbouwen van codeschema naar taxonomie denken (04-10-2020)
Naar archief blogs...
Laatste white papers
Waarde halen uit gestructureerde data: is XBRL hiervoor wel de meest geschikte manier? (12-11-2021)
Op 28 oktober en 4 november 2021 organiseerden SBR en XBRL Nederland een webinar over waarde halen uit gestructureerde data. Tijdens de webinars zijn er praktijkvoorbeelden gedeeld voor het verwerken van XBRL-data en welke waarde dat heeft opgeleverd. Een korte samenvatting van de sprekers en de paneldiscussie en een kopie van de presentaties is beschikbaar.
Naar archief white papers...
Links
XBRL International
Website van de internationale XBRL organisatie met informatie en links naar vele XBRL websites.
XBRL Nederland
Officiële website van de Nederlandse XBRL jurisdictie. Deze webiste is met name gericht op de XBRL ontwikelingen en promotie in Nederland.
SBR Programma Nederlandse overheid
Website van het Standard Business Reporting programma, voorheen bekend als NTP.
NL Taxonomie.nl
Dit is een hulpmiddel voor softwareleveranciers. Deze data wordt tevens gebruikt om de Taxonomie Viewer mee te vullen.
Raadpleeg alle links...
Relevante begrippen
XBRL

XBRL dat een afkorting van van “eXtensible Business Reporting Language” kan gezien worden als een open op XML gebaseerde standaard voor het rapporteren over bedrijfsinformatie.

SBR

SBR staat voor Standard Business Reporting. SBR is een programma van de overheid om ondernemers hun financiële gegevens elektronisch (op basis van XBRL) te laten aanleveren bij op dit moment de Belastingdienst, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Kamer van Koophandel (KvK).

Instance document

Rapportages in XBRL die op basis van taxonomieën samengesteld worden.

Alle begrippen...
Biliotheek
(Herijkte) Roadmap SBR 2020-2025 (03-08-2020)
De initiële SBR Roadmap 2020 (inmiddels 2025) is in 2014 vastgesteld en sindsdien is de Roadmap jaarlijks geactualiseerd. Inmiddels is de 6e versie (Roadmap 2020-2025) beschikbaar. Het SBR Beraad is verantwoordelijk voor deze roadmap.
Governance Standard Business Reporting-NL (08-03-2018)
Monitor Standard Business Reporting (september 2013) (05-11-2013)
Technische StartersGuide XBRL (05-08-2013)
CaseWare & iXBRL (Engels) (10-12-2010)
Raadpleeg bibliotheek...

LinkedIN - RGS/Auditfiles/SBR

LinkedIN
Discusseer mee met de LinkedIN groep RGS/Auditfiles/SBR


Gratis rapport
Software voor externe verslaggeving
Dit rapport is er met name op gericht inzicht te geven in standaard software voor externe verslaggeving en daarmee samenhangende zaken, zoals SBR. Daarnaast wordt kort inzicht gegevens in de soorten van externe verslaggeving, assurance en tot slot de relatie met andere processen
Lees verder...


Ook op deze website

XML Auditfiles
Externe verslaggeving


Onerzoeksbureau GBNED