Softwarepakketten.nl
 
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

SBR en XBRL

Woensdag 11 oktober 2023
Seminar RPA en robotic accounting

Robotic accounting

Robotic Process automation (RPA), Business Intelligence (BI), Artificial Intelligence (AI) in Business applicaties, Sustainability geïntegreerd in boekhoudsoftware, E-factureren, Open banking en de Gids boekhoudsoftware 2023 en innovaties.
Meer informatie en aanmelden.

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.
 

XML als basis
XBRL staat voor eXtensible Business Reporting Language en is bedoeld als specificatie voor het vervaardigen en uitwisselen van financiële rapporten en informatie. XBRL is gebaseerd op XML. XML is een standaard waarmee de structuur van documenten kan worden vastgelegd. 
Meer informatie over XML...

Uitleg XBRL
De Nationale Bank van België heeft de toelichtingsnota "De XBRL taxonomie voor gestandaardiseerde jaarrekeningen" gepubliceerd. Dit document geet op heldere wijze uitleg over XBRL en de daarbij gehanteerde begrippen.
Naar rapport (PDF)...
 

XBRL in Nederland

SBR 
Standard Business Reporting (SBR) is een programma van de Nederlandse overheid om ondernemers hun financiële gegevens elektronisch (mede op basis van XBRL en Digipoort) te laten aanleveren bij onder meer: Belastingdienst en Kamers van Koophandel.

Op basis van XBRL is een "gestandaardiseerd financieel gegevenswoordenboek" samengesteld, verder te noemen "Nederlandse Taxonomie" (NT), met als doel om op uniforme wijze financiële gegevens te kunnen aanleveren door ondernemers aan overheden. Voor het uitvragen van informatie uit de NT is een gratis online viewer beschikbaar. Algemene informatie over de NT is te vinden op de website van SBR.

Verklarende woordenlijst
Vanuit het SBR initiatief (SBR Software check) is een verklarende lijst samengesteld die bestaat uit 140 eigenschappen die een intermediair kan gbruiken als referentie bij de selectie van benodigde SBR-functionalitet binnen software (Raadpleeg de verklarende lijst van de opgenomen en aanvullende software-eigenschappen in PDF).

Digipoort
Digipoort is een verzamelnaam voor meerdere services om gegevens met overheidsinstanties uit te wisselen.

PKI-Overheidscertificaat
Bij Digipoort  wordt gebruik gemaakt van een Digitaal certificaat om de authentiteit van de afzender vast te stellen (is de afzender degene die hij zegt dat hij is) en te zorgen dat sprake is van een beveiliging van gegevens die getransporteerd worden (van computer naar computer). De overheid maakt hiervoor gebruik van een PKI-Overheidscertificaat dat uitgegegen wordt door Certificate Service Providers (CSP's). 
Meer over beschikbare certificaten.

Memorabel zijn de beloftes uit 2006 van NTP, de voorloper van het SBR programma.

Uitvragende partijen SBR in Nederland
In Nederland wordt door de volgende partijen uitvraag gedaan op basis van SBR:

 • Belastingdienst; aangiftes, zoals BTW, IB en VPB in XBRL.
   
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); statistiekinformatie, zoals de productie jaarstatistiek. Het CBS vraagt daartoe gegevens direct uit in RGS. 
    
 • Kamer van koophandel; jaarrekening in XBRL.

 • Banken; onder de noemer SBR Nexus vragen de banken kredietrapportage uit op basis van SBR in XBRL. Banken maken gebruik van de BIV (Bancaire Infrastructurele Voorziening - BIV), een zelfde soort infrastructuur als de gegevensuitwisseling met de overheid via Digipoort.

 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO); jaarstukken primair onderwijs en jaarrekening voortgezet onderwijs in XBRL.

 • Woningcorporatiesector; onder de noemer SBR-wonen wordt verantwoording afgelegd aan toezichthoudende instanties (o.a. BZK) over de geleverde prestaties (dVi) of voorgenomen activiteiten (dPi) in XBRL.

Zie ook Links naar andere websites
 

RGS

Door de komst van het Referentie grootboekschema (RGS) in Nederland is het eenvoudiger een relatie te leggen tussen een (willekeurig) grootboek en SBR. Sommige uitvragen partijen kiezen ervoor om direct informatie in RGS-formaat uit te vragen aan de bron (de boekhouding). RGS maakt ook deel uit van het SBR programma.
Meer informatie...
 

Overige XBRL uitvraag (in Nederland)

Naast aangesloten partijen op SBR kennen we in Nederland ook de volgende uitvragende partijen die XBRL gebruiken.

 • De Nederlandse Bank (DNB); Onder andere voor toezichtrapportages door Banken, pensioenfondsen en verzekeraars.
  Als gegevensstandaard hanteert DNB XBRL bij een aantal rapportages. Dit geldt voor zowel toezichtrapportages als statistische rapportages. Niet alleen DNB gebruikt XBRL. Ook Europese toezichthouders als EBA, ECB, EIOPA en SRB gebruiken XBRL om gegevens op te vragen.
   
 • Autoriteit Financiële Markten (AFM); Effecten uitgevende instellingen in de Europese Unie moeten hun jaarverslag digitaal openbaar maken volgens het European Single Electronic Format (ESEF). ESEF is onder andere gebaseerd op XBRL. Financiële verslaggeving in ESEF wordt aangeleverd bij het "officially appointed mechanism" (OAM). In Nederland is dat de AFM.
    

XBRL-GL

XBRL-GL staat voor XBRL General Ledger of XBRL Global Ledger. Doelstelling is financiële gegevens tot op transactieniveau vast te leggen in een standaard (uitwisselingsformaat). 

Artikel: eenvoudige uitwisselbaarheid van gegevens tussen alle boekhoud- en rapportagesoftware: nationaal en internationaal (12-08-2009)  


XBRL software raadplegen
Er zijn speciale softwaresystemen op de markt waarmee XBRL opgenomen kan worden in bestaande toepassingen.
Opvragen XBRL softwaretools

Internationaal

Enkele voorbeelden van XBRL toepassingen internationaal zijn:

 • Voor duurzaamheidsrapportages: Global Reporting Initiative (GRI) launched the ‘G4 XBRL Reports Program’ to encourage G4 reporters to publish their sustainability reports in an electronic format that can be consumed easily by data aggregators, investors, and other stakeholders.
     
 • Effectenuitgevende instellingen in de Europese Unie moeten voor boekjaren vanaf 1 januari 2020 hun jaarverslag digitaal openbaar maken. Dat moet volgens het European Single Electronic Format (ESEF). Hiervoor wordt onder meer XBRL ingezet.
  Sustainable Finance Standardisation.
    
Laatste artikelen
Complete RGS gids: ontstaan, invloed SBR en RGS MKB (11-04-2023)
Dit rapport richt zich primair op de implementatie van RGS binnen de doelgroep MKB ondernemers en de daar ondersteunende accountants- en administratiekantoren. Daarnaast richt dit rapport zich op de historie en oorspronkelijke doelstelling van RGS. De opbouw van het RGS en de invloed van het SBR programma.
Gids boekhoudsoftware 2022: alle standaard boekhoudsoftware en hun functionaliteit (13-06-2022)
Boekhoudsoftware: standaarden en koppelingen (29-03-2022)
Software voor externe verslaggeving (18-03-2021)
Aansluitnotitie voor intermediairs, softwareleveranciers en dienstverleners beschikbaar voor Kredietrapportage XBRL (11-06-2010)
Naar archief artikelen...
Laatste blogs
RGS onderbrengen bij het SBR programma en de NBA is verkeerd uitgepakt (10-12-2022)
Inmiddels zijn we 10 jaar bezig met RGS zonder dat het echt tot bloei is gekomen. Nog geen 5% van alle accountants- en administratiekantoren maakt nu optimaal gebruik van RGS. Gebruik je RGS uitsluitend voor de koppeling tussen grootboek en raportagesoftware voor de jaarrekening, dan is de kans groot dat je tevreden bent over RGS. Besef je dan wel dat je minder dan 10% van het RGS potentieel gebruikt.
De kloof tussen boekhoudsoftware en externe verslaggeving (29-09-2021)
Controle NOW regeling jaagt ondernemers op kosten: inzet XML Auditfile Financieel onduidelijk (18-07-2021)
Naar archief blogs...
Laatste white papers
Waarde halen uit gestructureerde data: is XBRL hiervoor wel de meest geschikte manier? (12-11-2021)
Op 28 oktober en 4 november 2021 organiseerden SBR en XBRL Nederland een webinar over waarde halen uit gestructureerde data. Tijdens de webinars zijn er praktijkvoorbeelden gedeeld voor het verwerken van XBRL-data en welke waarde dat heeft opgeleverd. Een korte samenvatting van de sprekers en de paneldiscussie en een kopie van de presentaties is beschikbaar.
Naar archief white papers...
Links
XBRL International
Website van de internationale XBRL organisatie met informatie en links naar vele XBRL websites.
XBRL Nederland
Officiële website van de Nederlandse XBRL jurisdictie. Deze webiste is met name gericht op de XBRL ontwikelingen en promotie in Nederland.
SBR Programma Nederlandse overheid
Website van het Standard Business Reporting programma, voorheen bekend als NTP.
NL Taxonomie.nl
Dit is een hulpmiddel voor softwareleveranciers. Deze data wordt tevens gebruikt om de Taxonomie Viewer mee te vullen.
Raadpleeg alle links...
Relevante begrippen
XBRL

XBRL dat een afkorting van van “eXtensible Business Reporting Language” kan gezien worden als een open op XML gebaseerde standaard voor het rapporteren over bedrijfsinformatie.

SBR

SBR staat voor Standard Business Reporting. SBR is een programma van de overheid om ondernemers hun financiële gegevens elektronisch (op basis van XBRL) te laten aanleveren bij op dit moment de Belastingdienst, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Kamer van Koophandel (KvK).

Instance document

Rapportages in XBRL die op basis van taxonomieën samengesteld worden.

Alle begrippen...
Biliotheek
(Herijkte) Roadmap SBR 2020-2025 (03-08-2020)
De initiële SBR Roadmap 2020 (inmiddels 2025) is in 2014 vastgesteld en sindsdien is de Roadmap jaarlijks geactualiseerd. Inmiddels is de 6e versie (Roadmap 2020-2025) beschikbaar. Het SBR Beraad is verantwoordelijk voor deze roadmap.
Governance Standard Business Reporting-NL (08-03-2018)
Monitor Standard Business Reporting (september 2013) (05-11-2013)
Technische StartersGuide XBRL (05-08-2013)
CaseWare & iXBRL (Engels) (10-12-2010)
Raadpleeg bibliotheek...

LinkedIN - RGS/Auditfiles/SBR

LinkedIN
Discusseer mee met de LinkedIN groep RGS/Auditfiles/SBR


 

Ook op deze website

XML Auditfiles
Externe verslaggeving


Onerzoeksbureau GBNED