Softwarepakketten.nl
Surepay IBAN-Naam check
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

GRC en Assuring > Horizontaal toezicht

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.
 

Laatste blogs
Informer deelt ervaring over privaat-publieke samenwerking (10-05-2021)
Het toepassen van een systematische aanpak voor het integreren van wettelijk fiscale vereisten in geautomatiseerde taken en processen is het kernpunt van de samenwerking van Informer met de Belastingdienst. Informer heeft haar boekhoudsoftware op zo’n manier ontwikkelt dat ondernemers die hun boekhouding in Informer doen, als vanzelf aan de regels voldoen: ‘compliance by design’.
Wat u moet weten als u gaat factureren aan het buitenland: in sommige landen is B2G e-factureren verplicht (27-12-2020)
Vanuit je boekhouding met een druk op de knop zien welke externe rapportages gevuld zijn (10-06-2020)
Naar archief blogs...

De Belastingdienst werkt aan “horizontaal toezicht”, oftewel “samenwerken vanuit vertrouwen”. Bij horizontaal toezicht wordt gekeken naar compliant gedrag (het willen naleven van regels) en het “in control” zijn binnen de gehele keten van economisch handelen tot en met het indienen van de jaarrekening. Bij horizontaal toezicht verlegt de Belastingdienst als het ware de controles achteraf naar afstemming vooraf. Oftewel heeft de ondernemer of zijn intermediair het (financiële) proces zo op orde dat de Belastingdienst erop kan vertrouwen (het gaat dan om betrouwbaarheid en zekerheid)? Als deze laatste vraag positief kan worden beantwoord betekent dit minder controles achteraf en dus minder tijdsbeslag voor de ondernemer en zijn intermediair om bij dit laatste de Belastingdienst te ondersteunen. En dit leidt dan vanzelf weer tot administratieve lastenvermindering.

Om ‘in control’ te zijn beschikken organisaties over een ‘Internal Control Framework’ (ICF). Het Tax Control Framework (TCF) is daar een onderdeel van. Het TCF richt zich op de interne beheersing van de fiscale processen en heeft betrekking op alle belastingmiddelen. Het complete ICF bepaalt feitelijk de mate van Assurance (betrouwbaarheid en zekerheid).

ZZP doelgroep en (winst)aangifte Inkomstenbelasting (IB)

Automatisch vooringevulde Winst Aangifte (AWA)
De Belastingdienst stelt via OSWO (Ondersteuning Software ontwikkelaars) de ‘Aangiftemodule Winstdeel Inkomstenbelasting’ beschikbaar aan softwareontwikkelaars. Zij kunnen de aangiftemodule integreren in hun online boekhoudpakketten. Zelfaangevende ondernemers met een eenmanszaak zonder personeel (zzp’ers) kunnen vanuit hun boekhoudpakket het winstdeel van de aangifte inkomstenbelasting samenstellen. De module controleert en vertaalt de cijfers uit de boekhouding en zet deze automatisch om naar afgeronde aangiftecijfers. Ook andere ondernemingsgegevens die nodig zijn voor de aangifte worden aangeleverd vanuit het boekhoudpakket. De module vraagt ook om aanvullingen en correcties waar nodig en maakt een bericht voor het winstdeel van de aangifte inkomstenbelasting. Dit bericht kan de zzp-er uploaden naar mijn belastingdienst.nl. Hiermee wordt het invullen van het winstdeel van de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers aanzienlijk vereenvoudigd.

Boekhoudhulp
Met de boekhoudhulp, oftewel fiscale hulpbronnen, levert de Belastingdienst ondersteunende fiscale informatie die kan worden ingebouwd in online boekhoudsoftware. De fiscale informatie bestaat uit hulp en/of achtergrondinformatie en heeft als doel de gebruikers van de boekhoudsoftware te ondersteunen bij het (fiscaal) juist boeken van posten binnen de bedrijfsadministratie. Hiermee wordt voorkomen dat onbewust gemaakte fouten in de administratie leiden tot fouten in de aangifte.

Laatste artikelen
RGS succesfactoren en valkuilen: is het na 10 jaar tijd voor een RGS-feestje? (17-11-2021)
De markt is volgens mij positief gestemd over een ontwikkeling als het Referentie Grootboekschema (RGS), maar ook erg terughoudend over het in gebruik nemen van het huidige RGS. Bij leveranciers van boekhoudsoftware is RGS ook niet onopgemerkt gebleven. 15 softwareleveranciers zijn RGS-ready en dat aantal lijkt alleen maar toe te nemen. Leveranciers van fiscale aangiftesoftware gebruiken RGS voor het automatisch inlezen van cijfers voor de winstaangifte IB en VPB.
Software voor externe verslaggeving (18-03-2021)
Wat hebben Samenval, Verkorte Winstaangifte, horizontaal toezicht, kredietrapportage en XBRL met elkaar te maken? (24-11-2008)
Naar archief artikelen...
Laatste white papers
Gratis Auditfiles Viewer (05-04-2022)
Voor het uitwisselen van gegevens met de Belastingdienst en/of uw accountant wordt veelal gebruik gemaakt van auditfiles. Zo bieden vrijwel alle gangbare financiële pakketten de mogelijkheid een Auditfile Financieel aan te maken. Daarmee deelt u informatie over de inrichting van uw grootboek, de grootboekmutaties en de relatiegegevens van uw crediteuren/debiteuren.
Naar archief white papers...
Relevante begrippen
Auditfiles

Met behulp van auditfiles is het mogelijk om gegevens uit administratieve systemen uit te kunnen wisselen via standaard formaten. Er is sprake van open standaards die voor iedereen beschikbaar zijn gesteld. Het bekendste voorbeeld is de XML Auditfile Financieel die betrekking heeft op gegevens uit boekhoudsystemen.

Bewaarplicht

Elke ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie zeven jaar te bewaren
Art. 52 AWR bevat de algemene voorschriften en het algemene kader waaraan de administratie van ondernemers moet voldoen. Deze bepalingen gelden eveneens voor de ondernemer voorzover deze de administratie in elektronische vorm voert 
Naar bewaarplicht.....

Data-analyse

Data-analyse (Analyses) is het ontsluiten, ontkoppelen, onderzoeken en inzichtelijk maken van gegevensbestanden. Data-analyse wordt toegepast op vele terreinen, zoals marketing, accountancy en auditing en medische analyses.

Meer uitleg over Data-analyse
GRC

GRC staat voor “Governance, Risk en Compliance”. GRC wordt in hoofdlijnen onderverdeeld naar:
- Financial GRC; gericht op de financiële processen.
- IT GRC; gericht in de informatietechnologie.
- Legal GRC; gericht op de juridische aspecten.
Meer uitleg en segmentatie van GRC is te vinden op Wikipedia.

BPM

Business Process Management (BPM) heeft betrekking op het optimaliseren van processen met als doel het verbeteren van bedrijfsprestaties. Processen overspannen hierbij organisatorische grenzen (afdelingen). BPM heeft een relatie met WFM wat betreft uit te voeren activiteiten, en de volgorde daarvan, binnen een bedrijfsproces. Het analyseren en modelleren van bedrijfsprocessen (Procesanalyse- en ontwerp) is een belangrijk onderdeel van BPM.

Meer uitleg over BPM
Alle begrippen...


Onerzoeksbureau GBNED