Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

GRC en Assuring > Horizontaal toezicht

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.
 

Laatste blogs
De Belastingdienst en openstaande zaken RGS en Auditfile Financieel: voorstel voor afronden (29-08-2023)
De Belastingdienst was in 2012 een van de belangrijke organisaties bij het opstellen van de uitgangspunten rondom het tot stand komen van RGS. Het realiseren van die uitgangspunten bleek echter een brug te ver. Met als gevolg de nodige openstaande zaken ruim 10 jaar na dato. Ook de verdere ontwikkeling van de Auditfile Financieel (XAF) verdient al jaren opnieuw aandacht.
Informer deelt ervaring over privaat-publieke samenwerking (10-05-2021)
Wat u moet weten als u gaat factureren aan het buitenland: in sommige landen is B2G e-factureren verplicht (27-12-2020)
Naar archief blogs...

De Belastingdienst werkt aan “horizontaal toezicht”, oftewel “samenwerken vanuit vertrouwen”. Bij horizontaal toezicht wordt gekeken naar compliant gedrag (het willen naleven van regels) en het “in control” zijn binnen de gehele keten van economisch handelen tot en met het indienen van de jaarrekening. Bij horizontaal toezicht verlegt de Belastingdienst als het ware de controles achteraf naar afstemming vooraf. Oftewel heeft de ondernemer of zijn intermediair het (financiële) proces zo op orde dat de Belastingdienst erop kan vertrouwen (het gaat dan om betrouwbaarheid en zekerheid)? Als deze laatste vraag positief kan worden beantwoord betekent dit minder controles achteraf en dus minder tijdsbeslag voor de ondernemer en zijn intermediair om bij dit laatste de Belastingdienst te ondersteunen. En dit leidt dan vanzelf weer tot administratieve lastenvermindering.

Om ‘in control’ te zijn beschikken organisaties over een ‘Internal Control Framework’ (ICF). Het Tax Control Framework (TCF) is daar een onderdeel van. Het TCF richt zich op de interne beheersing van de fiscale processen en heeft betrekking op alle belastingmiddelen. Het complete ICF bepaalt feitelijk de mate van Assurance (betrouwbaarheid en zekerheid).

ZZP doelgroep en (winst)aangifte Inkomstenbelasting (IB)

Automatisch vooringevulde Winst Aangifte (AWA)
De Belastingdienst stelt via OSWO (Ondersteuning Software ontwikkelaars) de ‘Aangiftemodule Winstdeel Inkomstenbelasting’ beschikbaar aan softwareontwikkelaars. Zij kunnen de aangiftemodule integreren in hun online boekhoudpakketten. Zelfaangevende ondernemers met een eenmanszaak zonder personeel (zzp’ers) kunnen vanuit hun boekhoudpakket het winstdeel van de aangifte inkomstenbelasting samenstellen. De module controleert en vertaalt de cijfers uit de boekhouding en zet deze automatisch om naar afgeronde aangiftecijfers. Ook andere ondernemingsgegevens die nodig zijn voor de aangifte worden aangeleverd vanuit het boekhoudpakket. De module vraagt ook om aanvullingen en correcties waar nodig en maakt een bericht voor het winstdeel van de aangifte inkomstenbelasting. Dit bericht kan de zzp-er uploaden naar mijn belastingdienst.nl. Hiermee wordt het invullen van het winstdeel van de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers aanzienlijk vereenvoudigd.

Boekhoudhulp
Met de boekhoudhulp, oftewel fiscale hulpbronnen, levert de Belastingdienst ondersteunende fiscale informatie die kan worden ingebouwd in online boekhoudsoftware. De fiscale informatie bestaat uit hulp en/of achtergrondinformatie en heeft als doel de gebruikers van de boekhoudsoftware te ondersteunen bij het (fiscaal) juist boeken van posten binnen de bedrijfsadministratie. Hiermee wordt voorkomen dat onbewust gemaakte fouten in de administratie leiden tot fouten in de aangifte.

Laatste artikelen
Software voor externe verslaggeving, audit en interne rapportage (01-02-2024)
Dit rapport geeft inzicht in standaard software voor externe verslaggeving, audit en interne rapportage. Bij externe rapportages gaat het om de jaarrekening, aangifte IB en VPB, kredietrapportage en o.a. duurzaamheidsrapportage. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de auditfunctie in het rapport. Bij Interne rapportage komen oplossingen m.b.t. Business Intelligence (BI) en Corporate Performance Management (CPM) aan de orde.
Boekhoudsoftware: exit strategie en bewaarplicht voor ZZP en klein MKB (28-01-2022)
RGS succesfactoren en valkuilen: is het na 10 jaar tijd voor een RGS-feestje? (17-11-2021)
Naar archief artikelen...
Laatste white papers
Easy2Analyse: analyse XML Auditfiles nu met Excel buddy (06-04-2024)
De Auditfile Financieel is een vaak gebruikte dataset voor de controle door de accountant. In de Auditfile Analyser & Reporter hebben wij kennis, ervaring en inzichten samengebracht vanuit de praktijk. Het resultaat een laagdrempelige oplossing met meer dan 130 standaard direct te gebruiken analyses. Nu ook met Excel Buddy.
Easy2Analyse: De Belastingconforme steekproef (15-06-2023)
Gratis Auditfiles Viewer (05-04-2022)
Naar archief white papers...
Relevante begrippen
Auditfiles

Met behulp van auditfiles is het mogelijk om gegevens uit administratieve systemen uit te kunnen wisselen via standaard formaten. Er is sprake van open standaards die voor iedereen beschikbaar zijn gesteld. Het bekendste voorbeeld is de XML Auditfile Financieel die betrekking heeft op gegevens uit boekhoudsystemen.

Bewaarplicht

Elke ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie zeven jaar te bewaren
Art. 52 AWR bevat de algemene voorschriften en het algemene kader waaraan de administratie van ondernemers moet voldoen. Deze bepalingen gelden eveneens voor de ondernemer voorzover deze de administratie in elektronische vorm voert 
Naar bewaarplicht.....

Data-analyse

Data-analyse (Analyses) is het ontsluiten, ontkoppelen, onderzoeken en inzichtelijk maken van gegevensbestanden. Data-analyse wordt toegepast op vele terreinen, zoals marketing, accountancy en auditing en medische analyses.

Meer uitleg over Data-analyse
GRC

GRC staat voor “Governance, Risk en Compliance”. GRC wordt in hoofdlijnen onderverdeeld naar:
- Financial GRC; gericht op de financiële processen.
- IT GRC; gericht in de informatietechnologie.
- Legal GRC; gericht op de juridische aspecten.
Meer uitleg en segmentatie van GRC is te vinden op Wikipedia.

BPM

Business Process Management (BPM) heeft betrekking op het optimaliseren van processen met als doel het verbeteren van bedrijfsprestaties. Processen overspannen hierbij organisatorische grenzen (afdelingen). BPM heeft een relatie met WFM wat betreft uit te voeren activiteiten, en de volgorde daarvan, binnen een bedrijfsproces. Het analyseren en modelleren van bedrijfsprocessen (Procesanalyse- en ontwerp) is een belangrijk onderdeel van BPM.

Meer uitleg over BPM
Alle begrippen...


Onerzoeksbureau GBNED