Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Uitnodiging voor plenaire bijeenkomst Auditfileplatform op 17 juni 2019

Plaatsingsdatum 12-05-2019
Berichtdatum 10 mei 2019

Op maandag 17 juni 2019 van 13:30 tot 16:00 uur is er een bijeenkomst van het Auditfileplatform. Behandeld worden: Auditfile Afrekensystemen, Auditfile Financieel, Auditfile Salaris, Auditfiles, BoordComputer Taxi en  RitRegistratieSystemen.

De Agenda is als volgt:

Agenda eerste plenaire gedeelte:

 1. Opening door Menno Kooreman, voorzitter
  - Voorstelronde
  - Verslag plenaire bijeenkomst 14-06-2018
  - Verslag Stuurgroep Auditfiles 14-03-2019
    
 2. Mededelingen
  - Belastingdienst door Jan Mekelenkamp (opvolger van Fred van Ipenburg)
     
 3. RGS
  - Update door Robert Nieuwenhuijs, projectleider RGS over: RGS-ready en communicatie rondom RGS
  - Update door Jacques Urlus, voorzitter Beheergroep RGS - RGS in de praktijk
    
 4. Analytics Library
  - Update door Joris Joppe, projectleider Analytics Library
    
 5. OSWO
  - Update door Ronald Achtereekte
  - Effect van stimuleren implementatie actuele auditfilespecificaties en RGS

  Agenda parallelsessie per domeingroep: 

 6. XAF (voorzitter Menno Kooreman)
  - Update
  - Roadmap
  - Kwaliteit van de vulling
    
 7. XAS (voorzitter Jouke Sjaardema)
  - Update
  - Roadmap
    
 8. XAA (voorzitter Johan van der Galiën)
  - Update
  - Roadmap
    
 9. XAL (voorzitter Richard van ’t Hof)
  - Update
  - Roadmap
    
 10. XAR en XAB (voorzitter Jan Mekelenkamp)
  - Update
  - Roadmap

  Agenda tweede plenaire gedeelte:
   
 11. Highlights uit de parallelsessies per domeingroep
  - XAF
  - XAS
  - XAA
  - XAL
  - XAR
  en XAB
    
 12. Sluiting door de voorzitter

Voor deelname aan dit overleg dient u zich aan te melden bij Corrie Rijksen | SRA.

Categorie(n) XML Auditfiles
Bronvermelding Servicedesk ODB
Internet URL Servicedesk ODB

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED