Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Onderzoek

Presentaties seminar Boekhoudsoftware, standaarden en koppelingen op 30 maart 2022 beschikbaar

Plaatsingsdatum 01-04-2022
Berichtdatum 1 april 2022

Op woensdag 30 maart 2022 heeft het seminar "Boekhoudsoftware: standaarden en koppelingen", georganiseerd door het STIPAC initiatief van DOCCO en GBNED, plaatsgevonden te Soest. Onderstaand zijn presentaties van sprekers beschikbaar.  

Toelichting schema en rapport "Boekhoudsoftware: standaarden en koppelingen".
Met speciaal aandacht voor:
- RGS: voor interne- en externe rapportages, met RGS MKB, de RGS brugstaat en het (nieuwe) RGS journaal;
- Online betalingen en de rol van Betaalplatformen; 
Door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED. 
Opvragen presentatie Boekhoudsoftware: standaarden en koppelingen.

De overgang van huidige boekhoudkoppelingen naar PSD2
Huidige boekhoudkoppelingen met banken worden, mede in relatie tot PSD2, opgevolgd door nieuwe koppelingen. Zo liet de Rabobank recent aan al haar klanten weten dat de boekhoudkoppeling met Rabo Business Banking stopt per 1 juli 2022. En schrijft daarbij "Je boekhoudpakketleverancier, relatiebeheerder of accountant neem vóór 1 juli 2022 contact met je op om de alternatieven te bespreken". 
Maar ken je de alternatieven wel als je klant daar naar vraagt?

Naast de banken zelf zijn er inmiddels de nieuwe Account Information Service Providers AISP) en Payment Initiation Service Providers (PISP), te samen aangeduid als Payment Service Providers, die de schakel kunnen vormen tussen banken en boekhoudsoftware. Een AISP kan deze dienst over meerdere banken, meerdere bankrekeningen, aanbieden en zodoende een totaal overzicht van transacties aanbieden. Voor saldo informatie (betaalrekeningen) hoef je hiervoor niet meer naar een applicatie van meerdere banken te gaan. Kortom: welke mogelijkheden zijn er allemaal en wat is de impact voor jouw boekhoudsoftware. 
Een Early adopter komt aan het woord en een aanbieder van AISP en PISP diensten. 
Door:
Hessel Kuik, Bizcuit;
Opvragen presentatie Bankkoppelingen (en PSD2).

Frans van der Lugt en Arend Jan van de Kerk, Rabobank;
Opvragen presentatie Rabo Boekhoudkoppeling & migratie.

Een nieuwe generatie XML Auditfile Financieel (XAF) 
De huidige XML Auditfile (3.2) dateert alweer van een flink aantal jaren geleden. Naast een upgrade van de huidige XAF wordt nagedacht over de toekomst van de XAF, mede in relatie tot internationale standaarden. Zo heeft de OECD (Organisation for economic co-operation and development) de SAF-T (Standard Audit File for Tax Purposes) ontwikkeld. En is internationaal de ISO ADCS (Audit Data Collection Standard) in ontwikkeling met als focus het perspectief van financial auditing. Wat betreft de XAF zelf moet gedacht worden aan uitbreiding met subadministraties, zoals vaste activa en een relatie naar originele boekingsdocumenten die steeds meer digitaal beschikbaar zijn. 
Door: Martin de Bie van 216, voorzitter werkgroep XAF. 
Opvragen presentatie Een nieuwe generatie XML Auditfile Financieel.

Automatische (winst)aangifte IB voor ondernemers aan de Belastingdienst vanuit boekhoudsoftware
Een van de doelen van de Belastingdienst is om het voor ondernemers makkelijker te maken om in één keer een juiste aangifte te doen. Gericht op de ZZP'er is het inmiddels, via de eerste boekhoudsoftware, mogelijk om vanuit de boekhouding, op basis van RGS, automatisch tot een voor ingevulde (winst)aangifte inkomenstenbelasting aan de Belastingdienst te komen. 
Door: Jeroen van Hulten en Dave Veen, Belastingdienst.
Opvragen presentatie Automatische Winstaangifte (AWA).

Elektronisch factureren en -factuurverwerking
Steeds meer organisaties (overheid en bedrijfsleven) gaan over op elektronisch factureren. UBL is daarbij de meest gebruikte standaard met Peppol als netwerk. Tijdens deze sessie wordt nadere invulling gegeven aan het begrip "e-factuur" met onderwerpen als: wat is Peppol, hoe werkt On-boarding en Peppol first en wat is het belang van e-retour. Met natuurlijk de relatie naar boekhoudsoftware.
Door: Marcel van Wensem, eVerbinding.
Opvragen presentatie e-factureren

De betekenis en rol van STIPAC
STIPAC is bedoeld om de accountancy- en accountingsector te ondersteunen als het gaat om standaardisatie en ketendigitalisering.  
Door de vele uitwisseling van gegevens tussen systemen op basis van maatwerk API's lijken we weer terug in de tijd van maatwerksystemen uit de vorige eeuw. Standaarden en Open Api's lijken meer nodig dan ooit. PSD2, UBL en RGS om maar enkele ontwikkelingen te noemen. Maar zijn die standaarden direct inzetbaar in de praktijk? UBL telt alleen al voor een factuur meer dan 1.000 elementen en de nieuwste versie van RGS telt inmiddels ruim 4.600 rekeningen. Wie kan daarmee overweg? En waarom is er nog geen uniforme standaard om boekingen (journaalposten) automatisch uit te wisselen met de boekhouding of om de specificatie van vaste activa vanuit de boekhouding uit te wisselen met externe systemen? En waarom is een aansluiting op het Peppol-netwerk voor elektronisch factureren per Peppol service provider verschillend en niet plug-and-play, zoals bij telecomproviders waar je ook nog eens zeer eenvoudig kunt wisselen van provider. 
Wat is de rol van STIPAC bij dit alles en hoe kun je daar zelf aan deelnemen?
Door Mark Bisschop van DOCCO en Gerard Bottemanne van GBNED, beide betrokken bij STIPAC.
Opvragen presentatie STIPAC.

Gids Boekhoudsoftware
De "Gids Boekhoudsoftware" gaat ook in op de standaarden en vele koppelingen m.b.t. boekhoudsoftware, zowel ingaand als uitgaand.
Meer informatie en opvragen rapport.
   

Categorie(n) SAAS, Cloud Computing, Branche > Accountantskantoren, Soort > Open banking, TMS en Payment management, PSD2, XML Auditfiles, SEPA, Branche > Financials, Standaardisatie, (open)standaarden, Robotic (accounting) en AI, XML en JSON, Soort > (Elektronisch) factureren, ICT Innovatie, Tech startups, RGS (ReferentieGrootboekSchema), Soort > Boekhoudsoftware, Kennisplatform Administratieve software, UBL en Peppol
Bronvermelding STIPAC
Internet URL STIPAC

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

9 oktober 2024

Seminar Robotic accounting
Actuele ontwikkelingen op het gebied van Robotic accounting. Met dit jaar Open banking als centraal thema.
Meer info en aanmelden.


Kleisteen

Informer Software


Bjorn LundenTimewriter

AFAS Software


Onerzoeksbureau GBNED