Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Bijdrage van Bloggers (blogs)

Veel meer inzicht vanuit je boekhouding door RGS MKB boekingsdimensies

Plaatsingsdatum 22-02-2024
Berichtdatum 22 februari 2024

Heb je als ondernemer vanuit je eigen boekhouding of via je accountant- of administratiekantoor continu (dus niet alleen na afloop van een boekjaar) inzicht in de kosten per vervoermiddel op kenteken. Inzicht in de opbrengst van afstandsverkopen per EU-land en BTW-code. Een specificatie van privé opname en -stortingen per vennoot. Werkkosten, mede als basis voor de vrije ruimte. Kostprijs en omzet per productgroep. En inzicht in de kosten per soort van energieverbruik, oftewel hoe duurzaam ben jij bezig als ondernemer?    

RGS MKB
RGS MKB is als uniform (5-cijferig) decimaal rekeningschema nu een paar maanden operationeel, positief ontvangen en al tientallen keren opgevraagd. Er is sprake van een subset van RGS, dus je blijft ook met die standaard in de pas lopen. We pleiten nog wel voor foutherstel in de standaard RGS (SBR RGS) om in de pas te kunnen blijven lopen in de toekomst.    

RGS MKB is inmiddels meer dan alleen een uniform decimaal rekeningschema en omvat bijvoorbeeld:

  1. Modellen voor 35 financiële kengetallen; opgebouwd uit RGS-codes.
  2. Modellen voor externe- en interne rapportages, zoals meerdere jaarrekeningmodellen, de IB-winstaangifte, productie jaarstatistiek voor het CBS en een kasstroomoverzicht voor intern gebruik.
  3. Een uitgebreide kennisbank met meer dan 100 onderwerpen en talloze boekingsvoorbeelden op basis van RGS.

Ook de veel gebruikte ‘RGS brugstaat’ om vanuit de boekhouding automatisch cijfers aan te leveren aan fiscale IB- en VPB-aangiftesoftware komt uit dezelfde koker als RGS MKB.

Boekingsdimensies
En dan nu de ontwikkeling van “RGS MKB boekingsdimensies”.

De tijd dat we alles in het grootboek stopten ken ik zelf nog uit de tijd van de magneetkaart computers uit de jaren ‘70. Een aparte kaart per rekening, debiteur, crediteur, project, etc. Kortom: een bak aan (grootboek)kaarten waar ook subadministraties deel van uitmaakten.

Je zou denken dat ruim 40 jaar later elk boekhoudpakket naar harte lust mutaties (zoveel mogelijk automatisch) kan verbijzonderen naar meerdere inzichten. Met BI-tools wil je:

  1. Inzicht hebben in kostenverbijzondering per vervoermiddel, oftewel per kenteken de kosten verbijzonderd naar lease, brandstof, onderhoud, brandstof, etc.
  2. Voor afstandsverkopen de omzet per land en per BTW-code uit je administratie halen. En dan niet met (24 lidstaten x 5 BTW codes) 120 aparte grootboek rekeningen.

    En je verwacht natuurlijk van je leverancier van je boekhoudpakket dat voor alle EU-landen de geldende BTW codes standaard meegeleverd zijn. Want waarom zit je anders in de cloud met je boekhoudpakket?

  3. De verbijzondering van kosten per vennoot (ook als het er 10 zijn) eenvoudig uit je boekhoudpakket halen. Ik bedoel nadrukkelijk NIET 10 rekeningen per elk van de 10 vennoten in het grootboek.

Tel daarbij op verbijzondering van (grootboek)mutaties naar o.a. deelnemingen, leden, werkkosten, leden, productgroepen en duurzaamheid (bijv. per soort van energieverbruik).

Tot heden vinden zowel softwareleveranciers als gebruikers zelf het wiel telkens uit. Dat leid tot oplossingen met soms wat stroef lopende wielen. Maar in elk geval niet tot uniformiteit, waardoor het wisselen van boekhoudpakket als net zo lastig is als het wisselen van bank. En ook bij het uitwisselen van cijfers uit je boekhoudpakket aan rapportages levert dat soms nog handwerk op.

Samen sterk
Graag vraag ik zowel leveranciers van boekhoudsoftware als gebruikers het voorstel “Boekingsdimensies in RGS MKB” in elk geval eens door te nemen. Kost je een uurtje, maar je helpt mogelijk mee aan de toekomst van financieel informeren en adviseren.

Naar Downloaden voorstel

Met de eerste softwareleveranciers start binnenkort een eerste pilot om de haalbaarheid van boekingsdimensies in de keten van boekhouding naar fiscale winstaangifte uit te proberen. Dan is ook duidelijk welke softwareleveranciers “standaardisatie in accounting” een warm hart toedragen. Daarover binnenkort meer.

Ik las recent het nieuwsbericht van de koppeling tussen Nextens en Informer op basis van de RGS brugstaat, met als doel sneller winstaangifte te doen. Daar wordt niet alleen ikzelf vrolijk van als initiatiefnemer van de RGS brugstaat, maar gebruikers ook klaarblijkelijk. Zo meldt het bericht “Als blijk van waardering ontving ontwikkelaar Danny zelfs een heerlijke taart van ZZP-Next accountants”. Wellicht dat de implementatie van RGS MKB boekingsdimensies straks vele taarten over de toonbank doen gaan richting softwareleveranciers.

Suggesties zijn meer dan welkom.
Meer weten over RGS MKB, bezoek dan www.boekhoudplaza.nl.

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Soort > Financial Planning and Analysis (FP&A), Kennisplatform Administratieve software, Standaardisatie, (open)standaarden, ICT Innovatie, Soort > Boekhoudsoftware, Branche > Financials, RGS (ReferentieGrootboekSchema)
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED