Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Begrippen > ABC

Acitivity Based Costing vormt steeds meer onderdeel van geïntegreerde financiële administratiesystemen. Zo zijn er steeds meer ERP pakketten waarbinnen een ABC module (in initiële fase) is opgenomen. Daarentegen vindt u ook aparte ABC pakketten. 

Nadere toelichting:

ABC Project
Wanneer uw organisatie een ABC project start, behoort de keuze van de juiste software tot één van de te nemen beslissingen. Daarom is het belangrijk om van te voren op de hoogte te zijn van de software mogelijkheden en de daarbij behorende voor- en nadelen. KPMG heeft op basis van jarenlange ervaring met ABC software implementaties (als onderdeel van ABC projecten) de twee mogelijkheden die ondernemers in principe hebben voor u op een rijtje gezet.

  • Een geïntegreerde oplossing: het bestaande financiële systeem aanpassen.
    Deze ontwikkeling bevindt zich in een initiële fase en is nog niet voldoende uitgekristalliseerd voor implementatiedoeleinden. Als nadeel wordt o.m. genoemd: Geïntegreerde systemen kunnen niet standaard het type management informatie (winstgevendheid van producten en klanten) leveren dat noodzakelijk is. In ieder geval niet op de overzichtelijke manier die de ABC pakketten bieden.
     
  • Een niet geïntegreerde oplossing: een ABC software pakket aanschaffen of het ontwerpen van een spreadsheetmodel. Een ABC model bouwen in een spreadsheet is vooral nuttig in de pilot fase van een ABC project.

Onderzoek en artikelen op deze website over [ ABC ]
Activity Based Costing (ABC): uw verborgen kosten ontdekken (13-03-2013)
Herinnert u zich activity based costing nog, oftewel ABC? Als dit onderwerp nieuw voor u is: ABC is een manier om de kosten van een product of dienst te bepalen, gebaseerd op de resources die zijn gebruikt voor de operationele activiteiten.
White papers op deze website over [ ABC ]
Activity Based Costing (ABC): uw verborgen kosten ontdekken (21-03-2013)
Herinnert u zich activity based costing nog, oftewel ABC? Als dit onderwerp nieuw voor u is: ABC is een manier om de kosten van een product of dienst te bepalen, gebaseerd op de resources die zijn gebruikt voor de operationele activiteiten.
WIKI's over [ ABC ]
Algemene functionaliteit

Het betreft hier functionaliteit die betrekking heeft op kassasystemen voor de (winkel)verkoop. 

CRM Adresbeheer

Het gaat hier om het adresbeheer van relaties in het CRM-systeem. Vandaag de dag is adresbeheer (via API-techniek) te koppelen aan de adressen vanuit externe databases, zoals van de Kamer van Koophandel (KVK). Op deze wijze wordt zelfs voorkomen dat adressen handmatig overgenomen hoeven te worden.

CRM en Managementinformatie

Het betreft hier functies en eigenschappen voor de detailhandel die betrekking hebben op:
1. CRM (relatiebeheer) activiteiten;
2. Managementinformatie.

Rapportages, verslaggeving en Boekhoudpakketten

Van boekhoudsoftware mag verwacht worden dat in de basis de benodigde rapportages geleverd worden, zoals: een saldilijst, balans en resultatenrekening en een ouderdomsanalyse debiteuren en crediteuren. Verder behoort een financieel dashboard vandaag de dag tot de standaard bagage van boekhoudsoftware. Bij verslaggeving moet gedacht worden aan een jaarrekening.

Verkooprapportages
Softwarepakketten met [ ABC ] Leverancier
ABCrm
ABCrm, Relatiebeheer specifiek voor het MKB
ABCrm
Web2Agent
Software voor call centers en telemarketing
ABC Solutions BV
AdvocatenABC
Software voor de advocatuur
CARE Consultants
Nieuwsberichten op deze website over [ ABC ]
CFO Software landscape: herijkt inzicht in onderverdeling aanbod van software voor de CFO (06-09-2018)

Onerzoeksbureau GBNED