Softwarepakketten.nl

Begrippen > Continuous monitoring

Continuous monitoring is het automatisch volgen van het verloop van de bedrijfsprocessen, aan de hand van kritische indicatoren. Meestal gebeurt dit door de onderneming zelf of door de interne auditafdeling. De accountant kan hier ook deels op steunen.

Softwarepakketten met [ Continuous monitoring ] Leverancier
ISEEMORE
continuous monitoring en management dashboard
ISEEMORE BV

Onerzoeksbureau GBNED