Softwarepakketten.nl

Begrippen > Gantt Chart

Een Gant Chart is een grafiek c.q. diagram, te gebruiken als hulpmiddel bij projectmanagement. De Gantt-chart wordt ook wel aangeduid als strokenplanning. Op een horizontale as wordt de tijd weergegeven en op een verticale as de uit te voeren activiteiten.

Web pagina onderdelen met [ Gantt Chart ]
Projectmanagement software > Functionaliteit

Onerzoeksbureau GBNED