Softwarepakketten.nl

Begrippen > Consolidatie

Bij consolidatie, het samenvoegen van financiële gegevens van meerdere entiteiten, is een onderverdeling te maken naar:
- Fiscale consolidatie; t.b.v. fiscale eenheid - aangifte VpB;
- Juridische consolidatie; t.b.v. publicatie KvK of elders;
- Bedrijfseconomische consolidatie; managementconsolidatie;
- Consolidatie van begroting en forcasting.

Site index over [ Consolidatie ]
Pakketsoort - Consolidatie
Onderzoek en artikelen op deze website over [ Consolidatie ]
Marktanalyse Corporate performance management (CPM) software 2014 (14-02-2014)
Onder de noemer CPM beoogt dit rapport inzicht te geven in software voor in elk geval: Budgettering, Planning en Forcasting. Eventueel aangevuld met functies voor: Consolidatie, Analyse, Grafische (management) dashboards, what-if scenario's, Kostprijscalculatie, Scorecards, Managementrapportages en Business Intelligence.
Alle rapportagesoftware voor accountants- en administratiekantoren in kaart gebracht (30-05-2010)
De meeste rapportagesoftware gaat tegenwoordig echter (veel) verder dan alleen het op eenvoudige wijze samenstellen en publiceren van een jaarrekening. Zo zijn er ook functies voor consolidatie, het controleren van de boekhouding en dossiervorming van de rapportages en onderliggende stukken. En besteden deze systemen ook aandacht aan tussentijdse rapportages.
White papers op deze website over [ Consolidatie ]
Consolidatie met spreadsheet versus consolidatiesoftware (02-03-2016)
Er komt een moment dat een spreadsheet niet meer geschikt is voor het consolidatieproces. Welke overwegingen spelen daarbij een rol?
Softwarepakketten met [ Consolidatie ] Leverancier
UNIT4 Consolidation & Cash
Consolidatie en Cash management
Unit4 Business Software BV Unit4 Business Software BV
IBM Cognos 10 Controller
Software voor financile consolidatie
IBM (Cognos)
ExQL Reporting
Consolidatie- en rapportage software
HBSoftware
Lucanet
Consolidatie, planning, rapportage en analyse
LucaNet AG
Prophix
Consolidatie, Budgettering, Reporting, CPM
Prophix Inc.vertegenwoordigd door Prophix Benelux BV

Onerzoeksbureau GBNED