Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Pakketsoort - ERP-systemen > Industry 4.0

Gerelateerd aan manufacturing (productie automatisering) wordt de term Industrie 4.0 sinds 2011 gebruikt in Europa (als eerste in Duitsland) om de brede integratie van informatie en communicatie technologie in industriële productie aan te duiden. 4.0 is een aanduiding voor de 4e industriele revolutie. 

Nadere toelichting:

De eerste industriële revolutie gebruikte water en stoomkracht om de productie te mechaniseren. De Tweede gebruikte elektrische stroom om massaproductie te creëren. De derde gebruikte elektronica en informatietechnologie om de productie te automatiseren. Nu bouwt een Vierde industriële revolutie voort op de Derde. (bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Industrial_Revolution

Industrie 4.0-mogelijkheden helpen productiebedrijven om de tijd te reduceren tussen een gebeurtenis die optreedt en de implementatie van een oplossing daarvoor. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat veranderingen in de klanteisen zelfs nog opgenomen kunnen worden tijdens het productieproces van een product. Omdat het bedrijf de flexibiliteit bezit om zich aan de nieuwe situatie aan te passen. Als gevolg hiervan kan de klant worden voorzien van een op maat gemaakt product dat vodoet aan exacte vereisten van de klant in een aanzienlijk kortere periode van (doorloop)tijd en beoogde kwaliteit.

Industry 4.0 omvat:

  1. Cyber-physical systems;
  2. Internet of things;
  3. Cloud computing;
  4. Cognitive computing (terrein van kunstmatige intelligentie (AI), waaronder machine learning).

Dit alles real-time en gebruik makend van internet. Door het real-time en on-line verbinden van machines, producten en (software)systemen creëren bedrijven intelligente netwerken langs de hele waardeketen die elkaar autonoom beheersen.

Industry 4.0 kan gezien worden als een volgende levensfase van ERP systemen, gebruik makend van de hiervoor genoemde ontwikkelingen.

WIj beschouwen Industry 4.0 als synoniem voor Smart manufacturing dat als thema op deze website is opgenomen onder ERP-systemen

Web pagina's over [ Industry 4.0 ]
Pakketsoort ERP

Onerzoeksbureau GBNED