Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Raadplegen pakketgegevens

Alle softwarepakketten > Raadplegen pakketgegevens

Pro Management Software

Datum bijgewerkt 25-12-2023
Pakket PM Record
Omschrijving CRM-systeem voor Accountants- en Administratiekantoren
Leverancier Pro Management Software
Detailinformatie leverancier...
Website PM Record
Onderdeel van N
Prijsmodel Prijs op aanvraag
Taal pakket NED
Waardering pakket Positief Negatief Geef als eerste uw mening over dit pakket...
 
Besturings systemen Microsoft Windows
Pakketsoorten - Declaraties en urenregistratie
- Document- / informatiemngt (DIS)
- Digitaal dossierbeheer
- Practice management software
- Relatiebeheer (CRM)
Branches - Accountants- en adm.kantoren
 
Voor bedrijfsgrootte  
Klein (MKB) (1-5 gebruikers)
Midden (MKB) (5-50 gebruikers)
Groot (>50 gebruikers)
Internationaal
 
Installatiemodel  
Lokaal uitleg
SAAS uitleg
Via terminal server uitleg
Webbased uitleg
 
Branchegericht

Modules pakket
PM-Record Audit Plan
Uw jaarrekening moet kloppen op alle financiële beleidsgebieden en moet de toets van iedere beroepsorganisatie kunnen doorstaan. Met PM-Record AuditPlan kunt u de processen rondom de controle of het samenstellen van uw jaarrekening nauwgezet vastleggen en kunt u de voortgang van de uitvoering bewaken. Alle rubriekenschema's en checklists kunnen ingezet worden, ook die van uw eigen kantoor of beroepsorganisatie. Alles kan op maat gesneden worden van de cliëntomstandigheden d.m.v. sjablonen.
Voortgangsbewaking
Zijn alle aangiftes verwerkt?Deze module is onmisbaar voor kantoren die zich er van willen verzekeren dat alle belangrijke werkzaamheden, zoals aangiftes, verwerkt zijn. Op eenvoudige wijze zijn overzichten te genereren op medewerker-, klant- of werkzaamhedenniveau. Zo kan men centraal bewaken of de planningsdata gehaald zullen worden en wie wat op welk moment afgewikkeld heeft. de planning wordt gepresenteerd in de geïntegreerde agenda van de betrokken medewerk(st)er.
Uren en facturering
Nooit meer een uur vergeten te factureren!Deze module is de basis van een gezonde bedrijfsvoering.Immers, een goede en volledige registratie van de gewerkte uren voor een bepaalde client op een bepaalde activiteit levert een goed inzicht op de tijdsbesteding van uw medewerkers. Het vervaardigen van facturen is dan vervolgens een fluitje van een cent, waarbij u de mogelijkheid wordt geboden om de geregistreerde uren in rekening te brengen, in de wachtrij te plaatsen of te laten vervallen.
Timer
Snel en nauwkeurig activiteiten vastleggenMet behulp van deze module kunnen de uren direct, ook tijdens het werken in een andere applicatie, wordne ingevoerd zonder de urenregistratiemodule op te starten. Gebruik van PM-Record® Timer zal leiden tot het sneller en nauwkeuriger vastleggen van de activiteiten, waardoor kan worden gefactureerd met: meer zekerheid, een betere onderbouwing, minder vragen en minder creditnota's.
CRM
Relatiebeheer is een must voor ieder kantoor! Deze module is het hart van ons Work Flow Management systeem. Vanuit PM-Record® CRM wordt de totale relatie database bewerkt. Met deze module heeft u met een muisklik alle gegevens van uw relatie of cliënt op uw scherm.
Planning & Control
De achilleshiel van iedere organisatie is gedigitaliseerd!Met deze module kan het management centraal werknemers en werkzaamheden plannen en de voortgang bewaken.De planning is op eenvoudige wijze dynamisch te wijzigen. Door middel van het voortgangsbewakingssysteem zijn knelpunten simpel te detecteren en is de voortgang zowel per klant, periode, werknemer, als per werksoort te volgen.
HRM / Personeelsgegevens
Werknemers in kaart gebracht?In deze module worden vele gegevens van het eigen personeel vastgelegd. Deze worden gebruikt voor de volgende doeleinden: uitgebreide NAW-gegevens, inclusief gezinssituatie, arbeidstijden, data dienstverband, identificatiegevens en foto's; ten behoeve van de interne (berichten en telefoonverkeer) en externe communicatie (gekoppeld aan DocMaker); voor de urenregistratie en facturering; voor het toekennen van gebruikersrechten binnen PM-Record®;
Balance Base
PM-Record® Balance Base is de cijferdatabase en hierin kunt u de saldibalansen en audit files uit alle pakketten inlezen. Indien nodig kunt u daarna de cijfers bewerken middels het toevoegen van V.J.P.’s (voorafgaande journaalposten), herrubriceringen uitvoeren en/of fiscale boekingen doorvoeren. Leadsheets worden per rubriek automatisch aangemaakt, waarop u bij de controle van de rubrieken aantekeningen kunt maken en vervolgens kunt afvinken dat u een rubriek behandeld hebt.
(Digitale) Post
Is er belangrijke post binnen? Deze module biedt een overzichtelijk en een eenvoudig bedienbaar systeem voor post-, fax- en e-mailverwerking met zeer uitgebreide mogelijkheden. Alle correspondentie van en met de cliënt of relatie wordt inzichtelijk gemaakt voor iedere betrokkene binnen uw kantoor, middels de bestandsregistraties is alles eenvoudig en snel op te vragen vanuit het digitale dossier van de cliënt en/of relatie.
Notities
Nooit meer notities kwijt!Communicatie, bereikbaarheid en interactie met de klant en binnen de interne organisatie zijn onmisbare elementen in een goed functionerende organisatie. Met deze module wordt de interne en externe communicatie gestroomlijnd. Is er een document geregistreerd of een poststuk gescand voor een collega? Middels een eenvoudige handeling kan er een interne notitie verstuurd worden om betreffende collega te verwittigen en te leiden naar het betreffende document.
Digitaal Dossier
De nieuwe manier van archiveren!Archiveren is een bewogen onderwerp binnen de administratie- en accountantsbranche. Met de module PM-Record® File creëert u een digitale leidraad waarmee permanente gegevens en jaardossiers worden georganiseerd en onderhouden. Deze leidraad is opgesteld conform de kwaliteitseisen van het SRA, NOvAA en NIVRA en zal er toe bijdragen dat u bent voorbereid op de collegiale toetsing betreffende de volledigheid, juridische compleetheid en kwaliteit van de dossiers.
Docmaker (documenten genereren)
In no time documenten maken en vinden!Correspondentie neemt een zee van tijd in beslag. Het is daarom van belang dat dit efficiënt gebeurt. De ervaring leert echter dat het geen uitzondering is dat documenten zoek raken, meerdere malen en met verschillende opmaak gemaakt worden. Met de module DocMaker zijn deze zaken definitief verleden tijd. Docmaker is een zeer efficiënte tool om uw correspondentie te standaardiseren en daarmee met 1 gezicht naar buiten te treden middels documentsjablonen.

Profiel pakket
Dit systeem is een belangrijke aanwinst voor alle organisaties die, met een minimum aan inspanning een optimale werk- en communicatiestroom nastreven. Een compleet en betaalbaar Work Flow Management systeem dat speciaal ontwikkeld is voor administratie - en accountantskantoren. Met dit systeem digitaliseert men alle arbeidsintensieve werkzaamheden. PM-Record® maakt het mogelijk dat organisaties door uniform en efficienter te werken de kosten terugdringen, en hierdoor de mensen en middelen doeltreffender kunnen managen. Stuk voor stuk voorwaarden om met succes te blijven concurreren.

Men start met de vastlegging van de klantgegevens (zeer uitgebreid) en contactpersonen. Daarnaast worden de medewerkers van het kantoor vastgelegd. Alle communicatie in iedere vorm wordt vastgelegd bij de klant inclusief jaar- en permanenete dossiers en dossierstukken. Naast de berichten en notities worden alle documenten ingescand en geordend vastgelegd.


Onerzoeksbureau GBNED