Softwarepakketten.nl
 
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Begrippen > AO

Administratieve organisatie. Er is speciale software voor procesanalyse- en ontwerp, waarbij het onder andere gaat om software om de AO (Administratieve organisatie) en IC Interne Controle) in kaart te brengen. Meer...

Web pagina onderdelen met [ AO ]
Auditfileplatform
Onderzoek en artikelen op deze website over [ AO ]
Assurance over de cloud: risico's en over assurance-producten (31-08-2013)
Het verplaatsen van dataopslag en/of verwerking naar de cloud brengt altijd risico's met zich mee. Gelukkig zijn er al diverse 'assurance-producten' op de markt. Dit artikel gaat in op onder meer: IFAC-standaard ISAE3402, SOC1, SOC2, SOC3 en een goede exit-strategie.
Lastenverlichting door uniforme standaard voor pensioenaangifte vanuit salarissoftware (15-07-2009)
Een belangrijk deel van administratieve lasten voor ondernemer komt voort uit pensioenregelingen, meestal als gevolg van CAO afspraken. Tot heden is er geen uniforme wijze om vanuit de salarisadministratie alle pensioenuitvoerders te voorzien van de juiste informatie. Reden voor Syntrus Achmea om het initiatief te nemen voor een uniform 'Pensioen aangifte bericht'. We kunnen spreken van een doorbraak.
Ondersteuning CAO's binnen salarissoftware in beeld gebracht (10-01-2009)
Wat bedoelt een leverancier van salarissoftware met ondersteuning van CAO's? Is het salarissysteem volledig ingericht voor CAO's of moet u als gebruiker zelf aan de gang.
Blogs op deze website over [ AO ]
Komt er een einde aan het gebruik van RGS als decimaal rekeningschema (13-02-2021)
Het Referentie grootboekschema kent naast de RGS-code, die louter uit letters bestaat, ook het Referentienummer dat conform een decimaal rekeningschema is opgebouwd uit cijfers. Zo kent RGS voor de rekening “Kas” als referentienummer 100101 en voor de rekening “Lonen en salarissen” is 400104 toegekend. Er gaan al langer geluiden op om het referentienummer te verwijderen uit RGS. Straks BIvaOivCuh i.p.v. 11003. U bent gewaarschuwd.
Kassasysteem: het hart van je onderneming (25-04-2017)
Als horecaondernemer je bestellingen opnemen met een kladblokje… Tien jaar terug was dit nog een heel gebruikelijk beeld in de horeca, maar tegenwoordig zie je het niet meer zo vaak. Het is natuurlijk veel eenvoudiger om de kopjes koffie en de appelgebakjes aan te tikken op je draadloze bestelterminal.
Wat is er aan de hand in de Blockchain-wereld? (01-10-2016)
Er is veel te doen op dit moment op het gebied van de Blockchain-technologie, na het DAO incident van vrijdag 17 juni 2016. Na ons bezoek aan de Dutch Blockchain Conference in Amstelveen en het Blockchain-congres van de Rijksuniversiteit Groningen, volgt hier een korte update met betrekking tot de wereld van Blockchain.
White papers op deze website over [ AO ]
Opleggerfabrikant Broshuis: Cao-wijzigingen worden automatisch verwerkt in de salarisadministratie (22-07-2014)
Broshuis maakt diepladers en opleggers voor speciaal transport. Sinds 1997 verzorgt de onderneming uit Kampen haar personeels- en salarisadministratie met PersMaster en PayMaster van Centric. Begin dit jaar nam Broshuis het Standaard Raamwerk Loonmodel (SRL) voor de grootmetaalbranche (Metalektro) in gebruik.
WIKI's over [ AO ]
Functies HR-systemen

Functonaliteit op het gebied van HR-systemen zijn onderverdeeld naar: Personeelsdossier, Werving en selectie, Arbeidsvoorwaarden, Employee benefits, Competentiemanagement (personeelsbeoordeling), Opleiding en ervaring registreren, Functieprofilering en Matching, Carrière en loopbaanplanning, Urenregistratie, Onkostendeclaratie, Ritten- en kilometerregistratie, Verzuimregistratie, Verlofregistratie, Personeelsplanning, Zelfroosteren, Wagenparkbeheer, Subsidieregelingen, Signalen, Workflow, HR On boarding software, Digitaal ondertekenen en Dashboard.

Functies salarissoftware

Functionaliteit op het gebied van salarissoftware is onderverdeeld naar: berekeningen (ondersteuning cao’s, salarisschalen en soorten van berekeningen), belastingfunctionaliteit (de vele regelingen die vanuit de Belastingdienst gelden en in belangrijke mate bepalend zijn voor de inhoudingen), WW-functionaliteit (gericht op de WW-premiesystematiek door de Wet arbeidsmarkt in balans - WAB - per 2020) en onder meer de werkkostenregeling.

Opbouw UBL Factuur, bijlagen als embedded document (AdditionalDocumentReference Attachment)

AdditionalDocumentReference
Via ‘Additional Document Reference’ kunnen een of meer bijlagen als ‘embedded’ file toegevoegd worden aan het UBL document. Bijvoorbeeld de factuur in PDF-formaat.

NLCIUS
Advies:
Max 10 MB totaal; 
Max 10 bijlagen.

[0..*] Additional Document Reference
Met de volgende elemten:
- [1..1] ID; Identificatie opgegeven door de afzender. Optioneel met SchemeID
- [0..1] DocumentTypeCode;
  PEPPOL
  Code 130 wordt gebruikt voor een object wat bij de factuur behoort. Anders niet gebruiken.
- [0..1] DocumentDescription; omschrijving van document, zoals factuur in PDF of urenspecificatie.

- [0..1] Attachment; de bijlage met het volgende element:
           [0..1] EmbeddedDocumentBinaryObject; Embedded bijlage.
                    Met nadere aanduiding via: mimeCode en filename, beide verplicht. (zie voorbeeld hieronder).

- [0..1] ExternalReference; Verwijzing naar (extern) document.
           [0..1] URI; URL (Uniform Resource Locator) waar document is opgeslagen. Inclusief de aanduiding als https:// of ftp://..
           [1..1] EU-N

MimeCode
Toegestane mimeCodes zijn:
- application/pdf (PDF document); geadviseerd, zie hieronder toelichting PDF
- image/png (PNG afbeelding);
- image/jpeg (JPG afbeelding);
- text/csv (Comma separated file c.q. spreadsheet);
- application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet (Open XML spreadsheet);
- application/vnd.oasis.opendocument. spreadsheet (Open Document spreadsheet).

PDF
Vanuit de UBL Ketentest wordt geadviseerd om de factuur ook altijd in PDF mee te sturen, zo mogelijk embedded in de UBL (XML).
De PDF kan uitstekend dienen als toelichting op factuur. Zonder PDF zijn sommige factuurscenario’s niet eens mogelijk. Denk aan bedragen inclusief BTW.

Over selectie salaris- en HRM software

Het belangrijkste doel van deze WIKI Salaris- en HRM software is inzicht bieden in de selectiecriteria van standaard salaris- en HRM-software. Op basis van functionaliteiten en eigenschappen. Het gaat zowel om geïntegreerde salaris- en HRM-software als toepassingen die zijn gericht op één of enkele HRM-functionaliteiten.

Zelfroosteren in planning softwaresystemen toegelicht

Zelfroosteren kent zijn oorsprong in Zweden en dan met name in de gezondheidszorg.
Zelfroosteren heeft als doelstelling medewerkers meer zeggenschap te geven over de eigen roosters en kan daarbij helpen bij het organiseren van een goede werk-privé balans.

Links naar andere websites over [ AO ]
CO2emissiefactoren.nl
CO2emissiefactoren.nl is dé plek voor betrouwbare emissiefactoren voor de Nederlandse markt. De lijst emissiefactoren is de basis om een CO2-voetafdruk van activiteiten op te stellen en te vergelijken. Bedrijven, consumenten, én CO2-instrumenten maken gebruik van deze CO2-emissiefactoren. Met zeven categorieën is er een brede basis om een complete CO2-voetafdruk te maken. CO2emissiefactoren is een initiatief van Milieu Centraal, Stimular, SKAO, Connekt en de Rijksoverheid. Ieder jaar wordt deze lijst geactualiseerd door een breed panel van experts op basis van de meest recente inzichten.
Softwarepakketten met [ AO ] Leverancier
CAOWijzer
Altijd de juiste inlenersbeloning
FlexService Solutions
InfraOffice
Totaaloplossing voor de GWW-branche
BouwInfosys BV
Xplican
Cao-ontrafeling en tijd interpretatie voor de uitzendbranche
Akyla
AO-Online
Tool voor ao- en kwaliteitshandboek en proces
AO-Online
AOIC.nl
Administratieve Organisatie en Interne Controle
Pro Management Software

Onerzoeksbureau GBNED