Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Begrippen > Assuring

hieronder verstaan we 'zekerheid'. Zoals van toepassing bij de audit-activiteiten door controllers, IT-auditors en accountants.

Web pagina onderdelen met [ Assuring ]
CFO software landscape
ICT Accountancy softwarelandschap
Onderzoek en artikelen op deze website over [ Assuring ]
(Samen)werken in the cloud: aanbod online toepassingen, o.a. boekhouden en portaaltoepassingen voor de accountancy (10-05-2012)
Opnieuw is het aanbod van cloudtoepassingen voor accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren in kaart gebracht. Naast een overzicht van beschikbare toepassingen besteed het rapport uitgebreid aandacht de cloudmodellen, assuring en portaaltoepassingen.
WIKI's over [ Assuring ]
Softwareselectie beveiliging en auditaspecten

Bij de selectie van softwaresystemen wordt door de gebruiker meestal uitgebreid aandacht besteed aan functionele eisen en wensen. Nu cloud-computing meer regel dan uitzondering is moet ook aandacht besteed worden aan beveiligingsaspecten in relatie tot internet. Daarnaast spelen audit aspecten een belangrijke rol. Een en ander samengevat onder Assuring (zekerheid). ZIe ook het thema "GRC en Assuring" op deze website.

Hierna wordt ingegaan op beveiligingsaspecten die te maken hebben met het gebruik van de software.

Voor meer (onder andere technische beveiligingsaspecten m.b.t. IT-ontwikkeling en organisatie) wordt verwezen naar het thema "cybersecurity" op deze website. 

En we verwijzen speciaal naar het rapport "Assurance: beoordelen veiligheid (web)applicaties en IT-organisaties”.  

Nieuwsberichten op deze website over [ Assuring ]
Update uitgebracht van CFO Software landschap en ICT Accountancy software landschap (26-02-2020)

Onerzoeksbureau GBNED