Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Onderzoek

Gebruikershandleiding Jaarrekening op fiscale grondslag door SBR (voorheen XBRL-NTP)

Plaatsingsdatum 14-12-2009
Berichtdatum 14 december 2009

Het Standard Business Reporting Programma (SBR, voorheen XBRL-NTP) heeft in december 2009 een definitieve versie van de gebruikershandleiding beschikbaar gesteld voor het opstellen van een jaarrekening op fiscale grondslag. Als bijdrage voor de beoogde lastenvermindering via de XBRL-taxonomie.

Door het SBR is de werkgroep Fiscaal Jaarrapport (werkgroep FJR) opgericht. Deze werkgroep bestaat uit een
brede vertegenwoordiging van accountants, fiscalisten en softwareleveranciers. Binnen de werkgroep FJR staan de
rapportageverplichtingen van kleine ondernemers centraal.

De werkgroep Fiscaal Jaarrapport presenteert nu de definitieve versie van de "gebruikershandleiding voor de jaarrekening en publicatiestukken op fiscale grondslag, enkelvoudig en geconsolideerd, als onderdeel van het Fiscaal Jaarrapport".

Het Fiscaal Jaarrapport (veelal afgekort als FJR) bestaat uit de jaarrekening, publicatiestukken, verkorte
winstaangifte en bankenextensie, op fiscale waarderingsgrondslag ten behoeve van kleine ondernemingen, zoals
bedoeld in BW2. De basisgedachte achter de Nederlandse taxonomie en in het bijzonder het Fiscaal Jaarrapport is
dat de (kleine) ondernemer op basis van één set van gegevens, die één op één is gekoppeld aan de financiële
administratie
, kan voldoen aan de eisen van BW2 Titel 9, belastingwetten en kredietinstellingen. De rapportages
van het Fiscaal Jaarrapport bevatten de minimale wettelijke set te rapporteren gegevens voor kleine
ondernemers. Door de vaststelling van de wettelijke set gegevens is het rapportageproces voor kleine
rechtspersonen een stuk eenduidiger geworden. Er is immers sprake van een gestandaardiseerde, gezaghebbende
en beperkte set gegevens op basis waarvan de ondernemer aan de overheid op fiscale grondslag kan rapporteren.

Memorie van toelichting
De handleiding bevat tevens een Memorie van toelichting van De Minister van Justitie, Hirsch Ballin.
Volgens deze memorie van toelichting houdt de mogelijkheid om de enkelvoudige jaarrekening op te maken op
fiscale grondslagen verband met de invoering van de XBRL-taxonomie bij de uitvoering van het jaarrekeningrecht. Bij de berekening van de administratievelastenverlichting door gebruik van de XBRL-taxonomie, is uitgegaan van een tijds- en kostenbesparing van 33%, wat neerkomt op een besparing van € 316 miljoen voor de genoemde categorieën vennootschappen.

Door het openen van de mogelijkheid om de enkelvoudige en fiscale jaarrekening als het ware te laten samenvallen,
vervallen in feite de totale administratieve lasten op dit punt voor kleine en economisch niet actieve rechtspersonen, wat zou neerkomen op een additionele besparing van € 632 miljoen, aldus de memorie van toelichting.

In de voortgangsrapportage over de administratieve lastenverlichting van april 2005 (Kamerstukken II 2004/05, 29 515, nrs. 59 en 64) is besloten van dit besparingspotentieel € 400 miljoen in te boeken. Zo staat verder in de memorie.

De gebruikershandleiding kunnen we van harte aanbevelen aan alle betrokken accountants- en administratiekantoren.
Het inboeken van de lastenlichting lijkt ons echter wat voorbarig.

Download gebruikershandleiding (PDF).

Categorie(n) SBR / XBRL, Branche > Accountantskantoren, Soort > Boekhoudsoftware, Soort > Financial Planning and Analysis (FP&A)
Bronvermelding SBR Porgramma Nederlandse overheid

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

9 oktober 2024

Seminar Robotic accounting
Actuele ontwikkelingen op het gebied van Robotic accounting. Met dit jaar Open banking als centraal thema.
Meer info en aanmelden.


Kleisteen

Informer Software


Bjorn LundenTimewriter

AFAS Software


Onerzoeksbureau GBNED