Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Onderzoek

Koppelverkoop Belastingdienst bij keuze boekhoudsoftware voor de ZZP-markt

Plaatsingsdatum 22-03-2018
Berichtdatum 22 maart 2018

22 maart 2018

"Boekhouden ingewikkeld? Bang om fouten te maken in je belastingaangifte? Of voor boetes? Je krijgt nu de gelegenheid om je aan te melden voor een proef met online boekhoudpakketten, waarin je in één moeite door je boekhouding, btw-aangifte en betaling kunt regelen”.
Bovenstaande tekst is afkomstig van een flyer die door de belastingdienst (begin 2018) via de KVK is verstrekt aan starters.

Wij hebben onze bedenkingen over de tekst op de flyer en een en ander onderstaand op een rij gezet met onze mening:

“Boekhouden ingewikkeld?
Bang om fouten te maken in je belastingaangifte?
Of voor boetes?

Je krijgt nu de gelegenheid om je aan te melden voor een proef met online boekhoudpakketten, waarin je in één moeite door je boekhouding, btw-aangifte en betaling kunt regelen. 
De proef ‘Boekhouden, belastingaangifte doen en betalen in één’ is deze maand van start gegaan, duurt 2 jaar en er kunnen 2.500 zzp’ers meedoen.
We werken samen met aanbieders van online boekhoudpakketten die het keurmerk Zeker-Online dragen.”

Bovenstaande tekst is afkomstig van een flyer die op verzoek van de belastingdienst door de Kamer van Koophandel is verstrekt aan starters.

Proef zonder marktleiders
En meer dan opvallend is dat we de boekhoudpakketten missen van marktleiders op het gebied van boekhoudsoftware voor zzp en klein MKB (per slot van rekening kan een starter doorgroeien) in Nederland, zoals: Cash Software, KING, Minox, SnelStart, Visma en nog anderen. Ook branchegerichte pakketten blijken niet mee te doen met deze pilot. En nog opvallender is dat alleen online boekhoudpakketten in aanmerking komen die het keurmerk Zeker-Online dragen. En laat dat keurmerk nu juist een initiatief van de belastingdienst zelf zijn in samenwerking met enkele commerciële softwareleveranciers. Leveranciers die bij de pilot willen aansluiten wordt geadviseerd om zich eerst te certificeren voor Zeker-Online.

Koppelverkoop
Ons bekruipt sterk het gevoel dat sprake is van koppelverkoop. Oftewel doe mee met Zeker-Online, dan kun je ook meedoen met de pilot van de belastingdienst. Wat we ons ook afvragen is of de belastingdienst hier niet buiten haar boekje gaat nu zij openlijk zzp’ers werft om deel te nemen aan haar ‘proef’, waarbij diezelfde zzp’ers alleen de keuze hebben uit slechts een paar boekhoudpakketten die dus Zeker-Online gecertificeerd zijn. Zullen goede pakketten zijn, maar zijn dat in alle gevallen wel de beste oplossingen voor zzp’ers? Dat is volgens ons in elk geval niet aan de belastingdienst om te bepalen.

Dat de Belastingdienst af en toe een korte proef doet met een beperkt aantal softwareleveranciers is op zich niet onlogisch. In het achterhoofd moet wel worden gehouden dat zij bepaalde softwareleveranciers nimmer een concurrentievoordeel geeft in de markt. Er daar lijkt nu wel sprake van.

Met de genoemde tekst in haar flyer wekt de belastingdienst volgens ons de indruk aan zzp’ers dat met de door de belastingdienst voorgestelde boekhoudpakketten:
1) boekhouden eenvoudig wordt, 2) er geen fouten gemaakt worden in de belastingaangifte, 3) je geen boetes meer krijgt EN 4) dat sprake is van iets nieuws.

Wij zijn van mening dat de belastingdienst meer suggereert met de tekst op haar flyer dan dat zij waar kan maken.

Onze visie op deze vier punten is de volgende:

  1. Boekhouden eenvoudiger maken kan alleen als je de boekhoudregels eenvoudiger maakt of die dezelfde regels automatiseert. Stel je boekt als zzp’er een lunch buiten de deur, dan moet het boekhoudsysteem zo slim zijn 80% van deze kosten op te nemen in de boekhouding en het restant te zien als privé uitgave. En als diezelfde zzp’er een notebook koopt met een aanschafwaarde van meer dan 450 euro (exclusief BTW wel te verstaan) dan moet deze notebook geactiveerd worden en in termijnen (over 5 jaar) als kosten afgeboekt worden. Daarbij moeten we dan ook nog even rekening houden met de restwaarde na 5 jaar. Volgens ons maken dit soort zaken geen onderdeel uit van de criteria waarop de belastingdienst boekhoudsoftware beoordeelt via Zeker-Online.
      
  2. Geen fouten maken in de belastingaangifte; je kunt de BTW aangiftebedragen automatisch overnemen vanuit je boekhoudpakket en elektronisch indienen bij de belastingdienst. Dat is geen rocket-science en al beslist niet nieuw. Boekhoudpakketten bieden deze mogelijkheid al jaar en dag. Maar hier geldt nog steeds het adagium “Garbadge in Garbagde out”. Oftewel als de BTW niet juist, volledig of tijdig is geboekt in het boekhoudpakket dan klopt de BTW-aangifte ook niet. Ook het regelen van de betaling kan volledig automatisch via het boekhoudpakket. Niet voor niets hebben boekhoudpakketten al jaren een koppeling met elektronisch bankieren.
       
  3. Je geen boetes meer krijgt; een boete voorkomen door de BTW-aangifte te laat in te dienen of niet op tijd te voldoen kan de zzp’er zelf eenvoudig voorkomen, al dan niet door deze zaken automatisch te laten verlopen via het boekhoudpakket. Als je als zzp’er geconfronteerd wordt met een (steekproef) controle achteraf dan kun je echter nog steeds een boete krijgen als de boekhouding en de daaruit voortvloeiende aangifte niet klopt. En de belastingdienst zelf kan eenvoudig nog een duit in het zakje doen door ondernemers een herinnering te mailen in de loop van de maand dat de BTW-aangifte ingediend en betaald moet worden.
      
  4. Er sprake is van iets nieuws; door via je boekhoudsoftware de btw-aangifte en betaling te regelen is zoals hiervoor genoemd beslist niet nieuw. Wat wij horen is dat veel zzp’ers hun BTW-aangifte echter indienen via de website van de belastingdienst. De zzp’er doet via ‘mijn belastingdienst’ digitaal zaken met overheidsinstanties op basis van een DigiD. Zo kan voor de belastingdienst de aangifte inkomstenbelastingdienst ingediend worden. Vreemd genoeg kan voor de BTW-aangifte geen gebruik gemaakt worden van ‘mijn belastingdienst’, maar heeft de belastingdienst daarvoor nog een oude website beschikbaar met een eigen gebruikerscode en wachtwoord. En direct de BTW betalen, bijvoorbeeld met behulp van Ideal, is via die website niet mogelijk. Op dit punt loopt de belastingdienst zelf behoorlijk achter met een verouderd systeem. En dat is slechts één voorbeeld van een systeem dat aan vernieuwing toe is binnen de belastingdienst.

Oordeelt u zelf!

Wij zijn van mening dat online boekhouden een uitkomst kan zijn voor veel zzp’ers om minder tijd te hoeven besteden aan de boekhouding. Maar dat vinden wij altijd nog een keuze voor de zzp’er zelf, al dan niet in overleg met een administratiekantoor. Maar in plaats dat de belastingdienst zzp’ers optimaal ondersteund via ‘mijn belastingdienst’ om BTW-aangifte te doen en direct betaling mogelijk te maken, adviseert zij ons inziens zzp’ers iets te nadrukkelijk om gebruik te maken van een online boekhoudpakket voorzien van het keurmerk Zeker-Online, waarvan de belastingdienst nogmaals zelf initiatiefnemer is.

In hoeverre moet de belastingdienst toegang hebben tot online administraties?
Is de belastingdienst bezig met een eigen ‘sleepwet’ (onder het motto van ‘horizontaal toezicht’ om straks volledig automatisch in de online boekhouding van een zzp’er te kunnen grasduinen? Wie zal het zeggen.

Kamer van Koophandel als postbode
Dat de Kamer van Koophandel zich voor het karretje van de belastingdienst laat spannen en de flyer uitreikt aan starters die zich daar melden plaatsen wij ook vraagtekens bij. Wat weet de KvK eigenlijk van de boekhoudpakketten die geadviseerd worden door de belastingdienst? Zijn dit volgens de KvK ook de meest geschikte boekhoudpakketten voor zzp’ers? Hoe zit het bijvoorbeeld met elektronisch factureren en online samenwerken met het administratiekantoor? Of heeft de KvK de flyer op verzoek van de belastingdienst uitgedeeld zonder verder onderzoek? We hebben de KvK enkele vragen gesteld en kregen daarop de volgende reactie “De folder heeft op verzoek van de Belastingdienst, ook een overheidsorganisatie die voorlichting geeft aan starters, enige tijd in het starterspakket gezeten. Bij de voorlichting werken we wel vaker samen. Dat is efficiënt. Voor vragen over de inhoud van de folder moet je echter bij de Belastingdienst zijn.”. De KvK functioneert dus alleen als postbode. Inhoudelijk wil de KvK verder niet op vragen in gaan.

Natuurlijk hebben we in eerste instantie (eind 2017) de belastingdienst om tekst en uitleg gevraagd en zijn zelfs in aanwezigheid van een aantal gerenommeerde softwareleveranciers met de belastingdienst aan tafel gaan zitten. Maar dat heeft tot niets geleid. De belastingdienst had haar plannen rondom haar actie al uitgewerkt en in het veld uitgezet.

OSWO
Ondersteuning Softwareleveranciers (OSWO) is een initiatief van de belastingdienst om in overleg te treden met softwareleveranciers op meerdere terreinen. Denk naast boekhoudsoftware aan salaris- en fiscale aangiftesoftware. Softwareleveranciers zijn positief over OSWO. Zo verwoord een leverancier het als volgt “OSWO is het platform waar de belastingdienst en alle softwareleveranciers al jaren goed samenwerken”. Er is dan ook verbazing dat de belastingdienst voor haar pilot met boekhoudsoftware en zzp’ers niet heeft gekozen voor het OSWO kanaal, maar opeens inzet op haar initiatief Zeker-Online. Zelfs zonder dit via OSWO vooraf duidelijk te communiceren met betreffende softwareleveranciers. En dat terwijl OSWO bijvoorbeeld ook het kanaal is om informatie met softwareleveranciers over elektronische gegevensuitwisseling (denk aan BTW-aangifte via Digipoort) te delen. Onze vraag is welk directie binnen de belastingdienst nu opeens een andere weg bewandelt dan via het gebruikelijke OSWO kanaal en met welke reden? Iets goeds moet je volgens ons namelijk in stand houden. Wij adviseren betreffende directie zich eerst meer bezig te houden haar eigen systemen op orde te brengen, voordat ze zich zo nadrukkelijk bemoeit met de keuze van commerciële boekhoudsoftware in de markt. Bewezen is dat de markt dit laatste al meerdere decennia zelf kan.

We doen tot slot een oproep aan de Ministeries van Financiën en Economische Zaken om rond de tafel te gaan zitten met betrokkenen om de relatie tussen ondernemers (waaronder zzp’ers), boekhoudsoftware en de belastingdienst te bespreken en waar mogelijk te verbeteren. Verdere elektronische gegevensuitwisseling kan daarbij zeker een belangrijke rol spelen, zeg maar analoog aan de voor-ingevulde belastingaangifte inkomstenbelasting (IB), en dat moet ook gezegd worden, een prachtige ontwikkeling van de belastingdienst. Stem dan ook af in hoeverre de belastingdienst real-time toegang moet krijgen tot online administraties. Met een open vizier en meer vanuit het directe belang van de ondernemer zelf. 

Kamervragen
Bovenstaand artikel is aanleiding geweest tot het stellen van Kamervragen, te weten:
Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de Staatssecretaris van Financiën over het bericht "GBNED: Belastingdienst lijkt aan koppelverkoop te doen" (ingezonden 28 maart 2018).
Kamervragen en antwoorden (PDF)...

Reacties kunnen gemaild worden aan gerard@gbned.nl.

 

Categorie(n) GRC en Assuring, Soort > Boekhoudsoftware, Branche > Accountantskantoren, ZZP'ers en klein MKB, Kennisplatform Administratieve software, Horizontaal toezicht, SAAS, Cloud Computing
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED