Softwarepakketten.nl
Urios
Centralservices

Software nieuws

MUIS Software realiseert NOW-rapport

Plaatsingsdatum 12-05-2020
Berichtdatum 12 mei 2020

MUIS Software stelt in iMUIS Online het NOW-rapport beschikbaar. Het NOW-rapport (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)) berekent de verwachte NOW-subsidie uit aan de hand van jouw financiële situatie. 

De noodmaatregel
Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen over 3 maanden door de coronacrisis. Lees hier verder voor een uitgebreide toelichting van de rijksoverheid. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now 

Werking NOW-rapport in iMUIS Online
Vanuit de basisinstellingen van je administratie worden automatisch de grootboekranges van het NOW-rapport gevuld waarop je omzet, kosten en inkopen worden geboekt. Je hoeft zelf alleen nog de grootboekranges te vullen waar je de lonen op boekt. Als je de overige grootboekranges zelf wilt bepalen dan kun je deze natuurlijk ook gewoon aanpassen. De laatst gemaakte aanpassingen worden automatisch onthouden in het overzicht. Daarnaast vul je het percentage van je verwachte omzetderving in. Deze tool helpt je bij een berekening voor de verwachte omzetderving. https://www.rekenhulpomzetverlies.nl/ 

Voor de periodes in 2020 die nog niet of gedeeltelijk gerealiseerd zijn prognosticeert het systeem automatisch je omzet, kosten en kostprijs voor de rest van de aankomende periodes op basis van je cijfers uit 2019 en het percentage van de verwachte omzetderving. Dit doet het rapport standaard voor de aankomende 3 maanden of het eerstvolgende kwartaal en kan indien nodig verlengd worden.

Voorbeeld situatie
Dus stel dat je verwacht 40% omzetderving dan worden je kosten en je inkoop ook op 40% minder ingeschat. De omzet wordt bepaald op basis van dezelfde periode vorig jaar en wordt in dit voorbeeld dus ook verminderd met 40%. De geboekte lonen uit januari 2020 worden aangehouden voor de aankomende periodes. Vervolgens wordt er op basis van het verwachte percentage omzetderving ook het percentage van de verwachte vergoeding voor de loonkosten uitgerekend. Deze vergoeding kan oplopen tot maximaal 90%. Het NOW-rapport rekent hiermee dus uit wat de verwachte NOW-subsidie wordt en laat zien wat het verwachte resultaat met én zonder de NOW-subsidie is. Hiermee heb je dus gelijk een handig inzicht in beide scenario's.

NOW-rapport in combinatie met IMUIS Online Budgetten
Voor klanten welke werken met Budgetten kan het NOW-rapport ook nog op een andere manier gebruikt worden. Naast de mogelijkheid hierboven hebben klanten met de module Budgetten de mogelijkheid om op basis van een budget/prognose de komende periode te voorspellen. In de administratie kun je aan de hand van gerealiseerd cijfers eventueel verhoogt of verlaagt met een percentage een budget samenstellen voor de omzet, kosten en inkoop. Eventueel kan dit ook handmatig per grootboek bepaald of gewijzigd worden. Het NOW-Rapport laat nu aan de hand van het budget en de berekende NOW-subsidie het resultaat zonder én met subsidie zien voor de komende periodes.

Het NOW-rapport is niet alleen handig om te helpen bij de aanvraag van de NOW-subsidie dit rapport is ook handig om achteraf terug te kijken naar jouw financiële situatie. Zodra de periodes, waarvoor de aanvraag is ingediend, gerealiseerd zijn is het heel makkelijk om de werkelijke cijfers naast het toen opgestelde NOW-rapport te leggen.

Voor bestaande klanten van iMUIS Online
Je vindt het iMUIS Online NOW-rapport onder: Financieel – Grootboek – Rapporten – Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging (NOW).
.

Categorie(n) Branche > ICT bedrijven, Branche > Accountantskantoren, Soort > Boekhoudsoftware, Branche > Detailhandel & Horeca, Branche > Juridisch, Branche > Dienstverlening, Branche > Financials, Branche > Medisch en zorg, Branche > Automotive, Branche > Groothandel, Industrie en Logistiek, Branche > Landbouw, tuinbouw en visserij, Branche > Bouw en installatie
Bronvermelding MUIS Software
Internet URL MUIS Software

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED