Softwarepakketten.nl
erp software prodin

Software nieuws

RGS brugstaat voorzien van extra controles bij aanleveren vanuit boekhoudsoftware

Plaatsingsdatum 25-04-2021
Berichtdatum 24 april 2021

Vanuit de Belastingdienst is een verzoek gedaan om de controles, uit te voeren door boekhoudsoftware, voor het aanleveren van een RGS brugstaat uit te breiden. Hiertoe is een wijzigingsverzoek beschikbaar waarop gereageerd kan worden (tot uiterlijk 21 mei 2021). 

Op dit moment zijn de volgende controles opgenomen In het document Complete uitwerking "Van boekhoudpakket tot winstaangifte VPB en IB", uit te voeren door boekhoudsoftware voor het aanleveren van een RGS brugstaat aan uitvragende partijen:

 1. Aanwezigheid RSIN en/of KVK-nummer en/of Omzetbelastingnummer;
 2. Alle grootboekrekeningen moeten een RGS-code hebben;
 3. Debet en credit moet in evenwicht zijn;
 4. Vraagposten moeten op nul lopen;
 5. Als sprake is van een omslagcode moet hier rekening mee gehouden worden, zodat de fiscale aangifte de cijfers binnen krijgt op de juiste rekening.

Vanuit de Belastingdienst is verzocht bovenstaande uit te breiden met de volgende controles, uit te voeren door boekhoudsoftware voor het aanleveren van een RGS brugstaat:

 1. Een debetsaldo moet als een positief getal en een creditsaldo moet als een negatief getal worden weergegeven.
 2. Er mogen alleen codes worden meegestuurd op het laagste beschikbare niveau (dus niveau 4 of 5 indien van toepassing).
 3. Bedragen moeten worden meegegeven met twee cijfers achter de komma. Dus NIET afgerond. Het gaat er voor de aangiftemodule om dat het grootboek zoals aangeleverd tot op de komma klopt.
 4. Records die niet van toepassing zijn (dus de betreffende grootboekrekening heeft geen mutatie over de periode gekend) mogen niet worden opgenomen, of alleen met ongevulde tags OpeningBalance, ClosingBalance en ProfitLostLastYear worden opgenomen. 
 5. OpeningBalance en/of ProfitLostLastYear mogen alleen worden ingevuld in een record waar deze van toepassing zijn en moeten anders leeg worden gelaten. Dan mag dus alleen ClosingBalance ingevuld worden met een saldo.
 6. De RGS codes moeten worden opgemaakt conform de RGS specificatie (te weten UpperCamelCase), dus met een hoofdletter als eerste teken van een niveau (bijvoorbeeld BMvaMeiCae).
 7. Het resultaat van het lopend boekjaar mag niet verwerkt zijn in het eigen vermogen einde boekjaar.

Wijzigingsverzoek
Met onder andere uitwerking en de mogelijkheid om te reageren.
Naar meer informatie.

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, RGS (ReferentieGrootboekSchema), Soort > Boekhoudsoftware
Bronvermelding STIPAC
Internet URL STIPAC

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Gerelateerde berichten

STIPAC: Nieuw initiatief voor betere standaardisatie en gegevensuitwisseling in de accountancysector [21-12-2020]


Seminar RPA en robotic accounting

29 september 2021
Seminar RPA en robotic accounting
Met ook gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Artificial intelligence (AI), Elektronisch factureren, Purchase-2-Pay, PSD2, Blockchain en Chatbots.
Meer informatie en deelname...


Kleisteen

Informer Software
 

KING Software


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED