Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

White papers

Easy2Analyse: De Belastingconforme steekproef

Plaatsingsdatum 15-06-2023
Berichtdatum Juni 2023

Dit paper heeft als doel inzicht te geven in de redenen van toepassing van de belastingconforme steekproef door de belastingdienst, de motieven waarom en de wijze waarop u zelf de belastingconforme steekproef in Easy2Analyse kunt en zou moeten willen toepassen.

Inleiding en achtergrond
Het is van belang om de belastingwetten na te leven. Bijvoorbeeld vanwege wettelijke verplichting, reputatie en geloofwaardigheid, voorkomen van juridische geschillen, financiële stabiliteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid en niet in de laatste plaats vertrouwen en samenwerking met de belastingautoriteiten. Voor een nadere toelichting op deze punten zie bijlage: A Het belang van naleven van belastingregels.

De belastingconforme steekproef kan hierbij een belangrijke rol vervullen. Toegegeven het is niet het meest aantrekkelijke onderwerp. Maar voor wie even door de zure appel heen bijt dagen liggen er mooie kansen in het verschiet.

Waarom een belastingconforme steekproef
Een belastingconforme steekproef wordt door de belastingdienst doorgaans toegepast bij belastingcontroles en -onderzoeken om de naleving van belastingwetten en -regels te controleren. Het doel van een belastingconforme steekproef is de juistheid en volledigheid van de ingediende belastingaangiften te evalueren en om eventuele afwijkingen, fouten of onregelmatigheden te identificeren. 

De exacte omstandigheden waarin een belastingconforme steekproef wordt toegepast, kunnen variëren afhankelijk van de belastingdienst.

Enkele situaties waarin een belastingconforme steekproef kan worden gebruikt:

 1. Willekeurige selectie: Soms worden belastingplichtigen willekeurig geselecteerd voor een controle. Dit helpt de belastingdienst om steekproeven te nemen uit een breed scala aan belastingaangiften, zodat de naleving van de wetgeving op een eerlijke en willekeurige manier wordt gecontroleerd.
     
 2. Risicogerichte benadering: Bij een risicogerichte benadering richt de belastingdienst zich op belastingplichtigen die een hoger risico lopen op het maken van fouten of het overtreden van de belastingregels. Dit kan gebaseerd zijn op verschillende factoren, zoals de omvang van het inkomen, de aard van de activiteiten of het eerdere nalevingsgedrag van de belastingplichtige.
    
 3. Specifieke indicatoren: In sommige gevallen kunnen specifieke indicatoren of rode vlaggen in een belastingaangifte aanleiding geven tot een aanvullende controle door de belastingdienst. Dit kunnen bijvoorbeeld grote aftrekposten, inconsistente gegevens of afwijkingen ten opzichte van vergelijkbare belastingplichtigen zijn. De belastingconforme steekproef is hierbij een gebruikelijk hulpmiddel.
   
 4. In het kader van Horizontaal toezicht kunnen met de belastingdienst afspraken worden gemaakt om de kwaliteit van de aangiften te behouden en te verbeteren. Vaak wordt hierbij ook afgesproken dat door de onderneming belastingdienst conforme steekproeven deel gaan uitmaken van de interne beheersing.

Het is belangrijk op te merken dat een belastingconforme steekproef niet automatisch betekent dat er sprake is van onregelmatigheden of overtredingen. Het is een instrument dat de belastingdienst helpt bij het gericht controleren van belastingaangiften om de naleving van de belastingwetgeving te waarborgen. 

Easy2Analyse en de belastingconforme steekproef
Easy2Analsye ondersteunt het uitvoeren van de belasting conforme steekproef. Het zelf uitvoeren van de belastingconforme steekproef kan bijvoorbeeld van belang zijn:

 1. Op basis van afspraken met de Belastingdienst In het kader van Horizontaal toezicht voor het periodiek uitvoeren van een steekproef;
    
 2. Op eigen initiatief voorafgaand aan een aangekondigde belastingcontrole om zelf een beeld te krijgen van de mogelijke uitkomsten. De uitkomsten kunnen daarbij bijvoorbeeld dienen om aan te tonen dat aan de fiscale regelgeving wordt voldaan. De belastingdienst kan uitkomsten overnemen en het uitvoeren van een eigen steekproef achterwege laten. Dit kan bijdragen aan het verkorten van de controle inzet door de belastingdienst en het verkorten van de doorlooptijd.
   
 3. Als onderdeel van het systeem van interne beheersing door de steekproef periodiek uit te voeren. Dit kan helpen de compliance te waarborgen en kan een belangrijk instrument zijn om bij een belastingcontrole aan te tonen dat de compliance periodiek wordt gemonitord. Ook dit kan bijdragen aan het verkorten van de controle inzet door de belastingdienst en het verkorten van de doorlooptijden van controles.

Easy2Analyse werkt op basis van de standaard XML Auditfile Financieel (XAF).
Deze laatste is in alle goede boekhoudpakketten (voor het MKB) standaard aanwezig.

Download complete paper "Easy2Analyse: de Belastingconforme steekproef" (PDF).
  

Categorie(n) Audit, dossierbeheer en data analyse, Soort > Boekhoudsoftware, Branche > Accountantskantoren, XML Auditfiles, GRC en Assuring, Horizontaal toezicht
Bronvermelding IT Risk Control / Easy2Analyse
Internet URL IT Risk Control / Easy2Analyse

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED