Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Software nieuws

Loket.nl maakt met haar software complexiteit in het nieuwe minimumuurloon beheersbaar

Plaatsingsdatum 25-01-2024
Berichtdatum 25 januari 2024

De recente invoering van de nieuwe regelgeving omtrent het minimumloon heeft geleid tot veel discussie en verwarring. Deze wetgeving, gericht op het vaststellen van een minimum wettelijk uurloon, beoogt verschillen te minimaliseren en een kwetsbare groep medewerkers te beschermen. Het doel is een eerlijker loon per maand, gebaseerd op daadwerkelijk gewerkte uren. Echter, brengt deze wet ook nieuwe complexiteit met zich mee.

Veel onduidelijkheid, vragen en discussie
Het bijkomende gevolg van deze ontwikkeling is dat de complexiteit rondom het salaris voor salarisprofessionals, werkgevers en medewerkers is toegenomen. Er heerst onduidelijkheid over de regels en het naleven hiervan. Hoe legt een werkgever aan een medewerker uit dat deze aan het einde van de maand minder loon krijgt dan een collega met hetzelfde minimumuurloon en evenveel gewerkte uren, maar met een ander rooster?

Het wegnemen van de complexiteit
Ook voor leveranciers van salarissoftware, zoals Loket.nl, brengt dit nieuwe uitdagingen met zich mee. Volgens Loket.nl speelt de software hier zelfs een heel belangrijke rol in. Het is de taak van de softwareleverancier om de complexiteit voor de salarisprofessional en werkgever beheersbaar te maken. Sinds de aankondiging van de wet zit Loket.nl met alle betrokken partijen aan tafel. Van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de eindgebruiker. We gaan van het volledig begrijpen van de wet tot het faciliteren van een bruikbare oplossing die volledig voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Zorg dat je voldoet aan de geldende wet- en regelgeving
Loket.nl zorgt er, in tegenstelling tot sommige andere leveranciers, voor dat gebruikers de keuze hebben om wetgeving 100% na te leven. Het kenmerk van nieuwe wetten is vaak dat ze nog niet voorzien in alle situaties, en zo ook bij deze wet. Het is een ongoing proces waarin wij bij zullen blijven en de beste oplossing blijven bieden aan onze gebruikers. Altijd met het voldoen aan de wet- en regelgeving als belangrijke pijler.
  

Categorie(n) Soort > Loon-, salaris- en HRM software, Branche > Financials, Branche > Accountantskantoren
Bronvermelding Loket.nl
Internet URL Loket.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED