Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Bijdrage van Bloggers (blogs)

ESG, duurzaamheidsrapportage, CSRD... Het komt steeds dichterbij

Plaatsingsdatum 12-03-2024
Berichtdatum Maart 2024

Blog door Rienke Draaier, Caseware

ESG, duurzaamheidsrapportage, CSRD… Het wordt steeds vaker genoemd en het komt steeds dichterbij. Waar staan al die afkortingen voor? Wat betekenen die begrippen? En, raakt het jouw organisatie? We leggen je in dit artikel uit wat ESG betekent, wat CSRD inhoudt en wanneer jouw organisatie met deze nieuwe regelgeving te maken krijgt. Laten we beginnen met CSRD.

Wat is CSRD?
CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive. In het Nederlands komt dit neer op een richtlijn voor bedrijven om te rapporteren over hun impact op het milieu. Het is een initiatief van de Europese Unie om de transparantie rondom informatie over de duurzaamheid van bedrijven te vergroten. Daarnaast wordt het door dit initiatief makkelijker om bedrijven op dit gebied met elkaar te vergelijken. Door de invoering van CSRD worden bedrijven verplicht om een rapportage te verstrekken over hun duurzaamheidsprestaties. Het wordt investeerders makkelijker gemaakt om op dit vlak beslissingen te nemen en anderzijds worden bedrijven gestimuleerd om meer actie te ondernemen op dit gebied. Voor wie de afkortingen tot nu toe nog niet beu is: CSRD is de opvolger van NFRD (Non-Financial Reporting Directive).

Wat is ESG?
ESG staat voor Environmental, Social, and Governance. Milieu, Sociaal en Bestuur in het Nederlands. Het is een beoordelingssysteem waarbij bedrijven worden beoordeeld op hun duurzaamheidsprestaties. Deze beoordeling bepaalt in grote mate de aantrekkelijkheid van een bedrijf voor investeerders. Met andere woorden, duurzaamheid is een belangrijke factor die beleggers in overweging nemen bij het maken van investeringsbeslissingen.

E: Environmental (Milieu)
In dit gedeelte van de rapportage gaat men in op de rapportage op het gebied van milieu. Welke impact heeft de organisatie op de klimaatverandering? Welke inspanningen levert een organisatie om die klimaatverandering tegen te gaan? Je kunt hierbij denken aan verslaglegging over het verminderen van broeikasgassen en andere aanpassingen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

De beoordeling op het onderdeel milieu gaat ook over het verminderen van energie- en waterverspilling. Maakt de organisatie gebruik van wind- en/of zonne-energie of zijn er waterbesparende maatregelen genomen?

Naast deze onderdelen is afvalbeheer, vervuiling en biodiversiteit een onderwerp van de beoordeling. Welke inspanningen worden geleverd om afval te recyclen? Wat is de impact op de luchtvervuiling?

S: Social (Sociaal)
Onder de S van Sociaal komt, misschien verwacht je het al, het sociale aspect van de organisatie. Hoe gaat een organisatie om met de arbeidsrechten, arbeidstijden en eerlijke lonen? Welke rol speelt gezondheid en veiligheid op de werkplek?

Organisaties worden gedwongen om na te denken over hun beleid op diversiteit en inclusie. Er wordt in de rapportage gevraagd naar wat een organisatie doet om gelijkheid binnen de werkomgeving te bevorderen. Daarnaast is betrokkenheid een onderdeel van de S van Sociaal. Welke investeringen worden gedaan die bijdragen aan sociale ontwikkeling en hoe worden werknemers betrokken in de besluitvorming van de organisatie?

G: Governance (Bestuur)
Binnen het ESG-framework is Bestuur gericht op de manier waarop een bedrijf wordt bestuurd en geleid. Dit omvat belangrijke aspecten zoals de samenstelling en onafhankelijkheid van het bestuur, transparantie in besluitvormingsprocessen, naleving van wet- en regelgeving, ethische normen en waarden, en het beloningsbeleid voor bestuurders en leidinggevenden. Daarnaast houdt Governance ook rekening met de mate waarin een bedrijf voldoet aan regelgeving op verschillende niveaus, zoals financiële verslaggeving, milieuwetgeving en arbeidswetgeving.

Kortom, CSRD is de richtlijn en ESG de beoordeling op basis van de richtlijn. ESG–rapportage is dus de rapportage rondom de duurzaamheid van het bedrijf. De ESG-score vertelt hoe goed een bedrijf omgaat met duurzaamheid. Duurzaamheidsrapportage betekent hetzelfde, maar voor het gemak noemen we het: ESG-rapportage.

Voor wie en wanneer?
De implementatie van ESG-rapportages verloopt geleidelijk. Dit geldt voor boekjaren die starten op of na:

  • 1 januari 2024: voor bedrijven die momenteel al onder de NFRD vallen.
  • 1 januari 2025: voor grote bedrijven die momenteel niet onder de NFRD vallen.
  • 1 januari 2026: voor beursgenoteerde MKB-ondernemingen, evenals kleine en niet-complexe kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen.

Middelgrote en kleine bedrijven zijn minimaal tot boekjaar 2026 vrijgesteld van de CSRD, maar zij kunnen wel te maken krijgen met eisen van hun CSRD-plichtige klanten of leveranciers.

Onder de CSRD zullen alle grote bedrijven vallen die aan minstens twee van de volgende criteria voldoen:

  • Jaarlijkse omzet hoger dan €50 miljoen
  • Balanstotaal van meer dan €25 miljoen
  • Meer dan 250 medewerkers (gemiddeld over een jaar).

Categorie(n) Soort > Externe verslaggeving, Branche > Financials, SBR / XBRL, Branche > Accountantskantoren, GRC en Assuring, Audit, dossierbeheer en data analyse, Duurzaamheid
Bronvermelding CaseWare
Internet URL CaseWare

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED