Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Software nieuws

85 organisaties bij het Rijk kunnen nu e-orders versturen via Peppol

Plaatsingsdatum 05-04-2024
Berichtdatum 5 april 2024

Sinds medio maart 2024 kunnen 85 organisaties van de Rijksoverheid via Peppol e-orders versturen aan hun leverancier Topgeschenken. Met deze nieuwe stap laat de Rijksoverheid zien hoe belangrijk zij digitaal zakendoen via Peppol vindt voor het Rijk, medeoverheden en bedrijven.

Als grote leverancier van het Rijk levert Topgeschenken bloemen aan ministeries, rechtbanken, Rijkswaterstaat, SSC-ICT, de Rijksschoonmaakorganisatie en andere rijksonderdelen. Al deze orders kunnen sinds kort via het Peppol-netwerk worden verstuurd. De e-orders van zo'n 85 rijksdiensten komen via Peppol gestandaardiseerd aan bij Topgeschenken, terwijl ze uit verschillende inkoopsystemen bij verschillende organisaties van het Rijk komen.

Wat is Peppol?
Peppol is een internationale open standaard voor het digitaal en geautomatiseerd uitwisselen van inkoopgegevens, zoals facturen en orders. Peppol is ontwikkeld in EU-verband en levert snelheid, efficiency en minder fouten op in de inkoopketen. In Nederland zorgt de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) voor beheer en regie op Peppol.

Rijksdiensten op Peppol via Digipoort
Na een succesvolle eerste pilot met e-orders door het Rijk, zijn steeds meer rijksdiensten enthousiast over de mogelijkheden die Peppol biedt. Digipoort is voor rijksdiensten het toegangspunt tot Peppol. De Rijksoverheid geeft op deze manier vorm aan haar ambitie om leveranciers van het Rijk één uniforme ervaring te bieden, ongeacht de rijksdienst waarmee zij zakendoen. De eerste pilot en de nieuwe uitrol bij Topgeschenken laten zien hoe dit in de praktijk werkt: een leverancier hoeft alleen een Peppol-aansluiting te hebben om gestandaardiseerde e-orders van verschillende rijksdiensten te ontvangen.

Nuttig voor leveranciers
Medewerkers van de 85 organisaties van het Rijk die bestellingen doen bij Topgeschenken, merken er in de meeste gevallen niet direct iets van dat nu zij e-orders via Peppol versturen. Voor leveranciers is er wel verschil: zij kunnen deze e-orders bijvoorbeeld gebruiken om direct een foutloze e-factuur op te stellen, het 'flippen' van een order. Dit levert snelheidswinst op en vergroot de efficiency van het inkoop- en betaalproces. Ook andere inkoopgegevens zoals facturen kunnen via Peppol gestandaardiseerd met rijksdiensten worden uitgewisseld.

Rijk: inkoopbeleid beter sturen
Voor het Rijk valt er ook winst te behalen met de inzet van Digipoort en Peppol in het inkoopproces: als orders, facturen en andere zakelijke gegevens via Peppol worden uitgewisseld met leveranciers, levert dit op langere termijn betere datakwaliteit op. Daarmee kan de Rijksoverheid haar inkoopbeleid sneller en preciezer sturen en verantwoorden. Het inkoopbeleid van het Rijk is namelijk ook bedoeld om maatschappelijke doelen mee te bereiken, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of social return. 

Lees ook de blog
"Digitalisering Inkoopprocessen Rijksoverheid: E-orders via Peppol".
  

Categorie(n) UBL en Peppol, Kennisplatform Administratieve software, Standaardisatie, (open)standaarden, Branche > Financials, Soort > Inkoop, E-procurement & Purchase-to-Pay, Branche > Dienstverlening, Soort > (Elektronisch) factureren
Bronvermelding Ministerie van BZK

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Woensdag 29 mei 2024
Seminar software voor externe- en interne rapportage, BI en (liquiditeit)planning

Financials en andere geïnteresseerden die geïnformeerd willen worden over de laatste stand van zaken en aanbod op het gebied van software voor rapportages, BI, (liquiditeits)planning en de invloed van AI.
Meer informatie.

Kleisteen

Informer Software


Bjorn LundenTimewriter

AFAS Software


Onerzoeksbureau GBNED