Softwarepakketten.nl

Begrippen > Continuous auditing

Continuous auditing is het regelmatig (continu) de uitkomsten van een proces (die worden immers gemonitord) vergelijken met een norm. Omdat deze vergelijking continu gebeurt, kan het alleen maar door software. Deze wordt echter ingeregeld door of onder verantwoordelijkheid van een auditor, bijvoorbeeld bij de interne auditafdeling.

Web pagina's over [ Continuous auditing ]
Pakketsoort Data-analyse (auditsoftware)
Onderzoek en artikelen op deze website over [ Continuous auditing ]
Een nieuwe trend in softwarecertificering: continuous auditing (02-12-2009)
Het idee dat een financieel pakket of ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) binnen de muren van een bedrijf wordt geïnstalleerd of geïmplementeerd, lijkt inmiddels achterhaald. Dienstverleners - waaronder BDO- bieden steeds meer producten en diensten aan via internet.

Onerzoeksbureau GBNED