Softwarepakketten.nl

Begrippen > INK-managementmodel

Het INK-managementmodel  is ontwikkeld door stichting INK die als doelstelling heeft het versterken van de kwaliteit van de bedrijfsvoering op basis van het INK-managementmodel.
Binnen het model zijn tien aandachtsgebieden te onderscheiden, te weten: leiderschap, strategie en beleid, management van medewerkers, management van processen, management van middelen, klanten en partners, medewerkers, maatschappij, bestuur en financiers en tot slot Verbeteren en vernieuwen. Het INK-managementmodel is gebaseerd op het EFQM model. Meer informatie is te vinden op de website www.ink.nl.

Links naar andere websites over [ INK-managementmodel ]
INK
Stichting INK met als doelstelling het versterken van de kwaliteit van de bedrijfsvoering op basis van het INK-managementmodel.

Onerzoeksbureau GBNED